Poll of polls

Ap-sprekk i Halden

Publisert 29. juni 2011. Sist endret 29. juni 2011.

Kommunevåpen
Halden kommune
Folketall: 29 981
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap25,7nan
H28,6nan
Frp17,9nan
SV6,3nan
Sp4,9nan
KrF5,0nan
V4,3nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Halden i Østfold - Respons for Høyre - Arbeiderpartiets ordfører i fare.

1) Ap faller atten prosentpoeng mot 2007. Høyre øker atten prosentpoeng.

2) Siden målingen i september (Halden Arbeiderblad / Sentio) har Ap falt ni prosentpoeng. For de øvrige partiene er det mindre endringer siden september.

3) Målingen gir Ap, Sp og SV samlet 17 av 49 mandater - mot 26 mandater etter valget i 2007.

4) Både Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet vil komme inn i kommunestyret - hvis målingen svarer til valgutfallet.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,KrF) mister flertallet med 19 av 49 mandater i målingen (mot 29 ved valget).
  • Aps nivå på 25,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 28,6 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

5) Ap's lojalitet mot 2009 ble målt til 48, for Høyre og Frp hhv 75 og 52. Overgangene til gruppen "ikke sikker" er for Ap 28 pst av partiets 2009-velgere, for hhv Høyre og Frp 14 og 25. Av Ap's 2009-velgere svarte 12 pst Høyre når Respons ringte. Tilsvarende andel for Frp var 17 pst. Høyre var eneste parti som mobiliserte tosifret av velgere som ikke stemte i 2009.

Målingen ble gjengitt av Halden Arbeiderblad 29. juni 2011 sidene 4-5.

Halden 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / HA 23/9-10 Respons / Høyre 29/6-11
Ap 50,4 50,8 34,7 25,7
Høyre 20,9 23,3 25,3 28,6
Frp 2,5 4,1 18,9 17,9
SV 4,1 3,7 3,7 6,3
Sp 6,3 5,6 3,0 4,9
KrF 12,4 9,6 4,0 5,0
Venstre 3,4 1,8 4,8 4,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,5 0,4 1,8
Andre 0,0 0,5 5,3 5,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 60,8 60,6 41,8 38,7
Frp + H + KrF + V 39,2 38,9 53,0 55,8
Sp + KrF + V 22,1 17,0 11,8 14,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner