Poll of polls

Sp + Høyre i Østre Toten?

Publisert 29. juni 2011. Sist endret 29. juni 2011.

Kommunevåpen
Østre Toten kommune
Folketall: 14 805
Fakta om målingen
Sentio for OA.
OEV
Ap31,2nan
H14,4nan
Frp9,4nan
SV2,4nan
Sp26,7nan
KrF3,4nan
V8,1nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Østre Toten i Oppland - Sentio for Oppland Arbeiderblad - Sp ned, men kan beholde ordføreren.

1) Arbeiderpartiet hadde iflg Oppland Arbeiderblad ordføreren i 50 sammenhengende år til 1995, deretter har Senterpartiet iflg avisen "regjert på en felles borgerlig plattform".

2) Høyre og Venstre er vinnerne. Høyre er iflg Sentio mer enn doblet mot 2007, og måles til 14 pst. Partiet har i bare tre kommunevalg i etterkrigstiden notert tosifret oppslutning. Sentio måler Venstre til over 8 pst - som eventuelt vil bli partiets sterkeste kommunevalg i Østre Toten siden 1967.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Sp,V,KrF,H,Frp) mister flertallet med 18 av 37 mandater i målingen (mot 23 ved valget).
  • Aps nivå på 31,2 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 14,4 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 3,4 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 26,7 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

3) Både Ap, Sp og SV er i minus mot 2007 - Ap riktignok marginalt, og innenfor feilmarginen.

4) Fremskrittspartiet har iflg Sentio tapt en fjerdedel av sin velgerandel i forhold til 2007.

5) Høyres toppkandidat i Østre Toten ser iflg Oppland Arbeiderblad for seg et mulig samarbeid der Senterpartiet får ordføreren og Høyre varaordføreren.

Se nærmere Oppland Arbeiderblad 29. juni 2011 side 8.

Østre Toten 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / OA 29/6-11
Ap 48,9 52,1 31,2
Høyre 14,9 16,8 14,4
Frp 2,4 3,2 9,4
SV 3,6 3,3 2,4
Sp 16,2 0,0 26,7
KrF 8,4 7,5 3,4
Venstre 5,7 0,0 8,1
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 1,3
Andre 0,0 16,9 3,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 68,6 55,6 61,6
Frp + H + KrF + V 31,4 27,5 35,3
Sp + KrF + V 30,3 7,5 38,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner