Poll of polls

Sentrum avgjør i Nedre Eiker

Publisert 27. juni 2011. Sist endret 27. juni 2011.

Kommunevåpen
Nedre Eiker kommune
Folketall: 23 726
Fakta om målingen
Sentio for DT.
OEV
Ap36,6nan
H28,3nan
Frp17,4nan
SV5,4nan
Sp0,5nan
KrF4,5nan
V5,1nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Nedre Eiker i Buskerud - Sentio for Drammens Tidende - sentrum på vippen.

1) Høyre har ordføreren. Partiet tangerte i 2007 nesten landsresultatet med 19,1 pst. Veksten iflg Sentio svarer til landstendensen - partiet måles til over 28.

2) Arbeiderpartiet faller mer enn sin landstendens - ned åtte prosentpoeng fra nesten 45 i 2007.

3) Fremskrittspartiet faller også mer enn landstendsen - fra nesten 24 pst i 2007 til måling i overkant av 17 pst.

4) Nedre Eiker er et lyspunkt for Venstre, som alene eller sammen med Kristelig Folkeparti kan komme til å avgjøre hvem som blir ordfører.

5) I Buskerud har vi nå inne målinger som dekker nesten 63 pst av stemmene i K-2007.

Se nærmere om målingen Drammens Tidende 27. juni 2011 sidene 6 og 7.

Nedre Eiker 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / DT 27/6-11
Ap 45,8 50,2 36,6
Høyre 26,8 28,2 28,3
Frp 0,0 5,1 17,4
SV 6,5 6,5 5,4
Sp 0,0 0,0 0,5
KrF 6,8 5,2 4,5
Venstre 0,0 0,0 5,1
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,4
Andre 14,0 4,4 1,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 52,4 57,0 42,9
Frp + H + KrF + V 33,6 38,6 55,3
Sp + KrF + V 6,8 5,2 10,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner