Poll of polls

Thriller i olympiabyen

Publisert 25. juni 2011. Sist endret 25. juni 2011.

Kommunevåpen
Lillehammer kommune
Folketall: 26 854
Fakta om målingen
Sentio for Ap.
OEV
Ap39,6nan
H21,0nan
Frp9,6nan
SV9,4nan
Sp2,5nan
KrF2,3nan
V5,3nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 450 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Lillehammer i Oppland - Sentio for Arbeiderpartiet - Ap knapp favoritt til å beholde ordføreren.

1) Målingen er publisert i Gudbrandsdølen Dagningen 25. juni 2011 side 4. Oppdragsgiver iflg GD er "Ap sentralt". Ap skal ha takk for at partiet gjør målingen alminnelig kjent. Hvis Arbeiderpartiet har vært oppdragsgiver for flere målinger enn Lillehammer, skal vi gjerne legge tallene ut på pollofpolls.no.

2) Sammenlignet med 2007, er Høyre vinneren. Partiet blir nesten doblet. Foruten Høyre, er SV eneste parti i pluss mot 2007.

3) Sammenlignet med Markedsinfos måling for Gudbrandsdølen Dagningen september 2010, er det et solid pluss for Ap. Partiet gjør det bedre enn sin landstendens. Høyre har +0,3 mot september. Sp og Frp er i klare minus både mot 2007 og september i fjor.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp,V) beholder flertallet med 26 av 47 mandater i målingen (mot 29 ved valget).
  • KrFs nivå på 2,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

4) Skulle Lillehammer bli blokkdelt på tradisjonell måte, antyder målingen et knappest mulig flertall for regjeringspartiene. Ap, Sp og SV måles til 24 av 47 mandater i Lillehammer bystyre. Tas Rødt med, blir det 25. Markedsinfo målte i september i fjor Ap, Sp, SV, Rødt også til 25 mandater.

5) Sentio måler Pensjonistpartiet til 1,6 pst (1 mandat). Miljøpartiet De Grønne er i vekst, og måles i olympiabyen til 2,1 pst (1 mandat). Lillehammerlista oppnår 4 pst (2 mandater). Målingen antyder at alle elleve partier som stiller liste i Lillehammer, kan komme inn.

Lillehammer 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 MI / GD 10/9-10 Sentio / Ap 25/6-11
Ap 43,5 44,1 33,8 39,6
Høyre 26,1 28,0 20,1 21,0
Frp 0,0 2,1 12,1 9,6
SV 7,7 6,2 8,6 9,4
Sp 9,2 0,0 5,9 2,5
KrF 7,7 6,5 2,8 2,3
Venstre 5,7 0,0 7,0 5,3
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,7 3,6 2,3
Andre 0,0 12,5 6,1 5,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 60,5 51,0 51,9 53,8
Frp + H + KrF + V 39,5 36,6 42,0 38,2
Sp + KrF + V 22,6 6,5 15,7 10,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner