Poll of polls

Høyre størst på poll of polls

Publisert 24. juni 2011. Sist endret 24. juni 2011.

Etter dagens målinger i Tønsberg og Trondheim er Høyre for første gang denne valgkampen størst på poll of polls kommunevalget - H 27,7 vs Ap 27,6. Se bl.a. grafen nederst på hjemmesiden.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt april: 26,4 %
Kommune 2023: 25,9 %

Dette er ingen "prognose", men utelukkende en beregning basert på stramme forutsetninger, gitt 109 kommunemålinger som dekker nesten 61 pst av stemmene i K-2007. Beregninger på våre nettsider pretenderer aldri å si noe om mulige utfall valgnatten.

pollofpolls.no har fra Kommunal- og regionaldepartementet fått oversendt et notat med tittelen "Prognoser av valgresultater ved kommune- og fylkestingsvalgene i 2003". Notatet beskriver to hovedtyper av prognosemodeller - basert på (i) endringer i prosent og (ii) endringer i prosentpoeng - "prosentmetoden" og "prosentdifferansemetoden". Vi legger i poll of polls til grunn en rendyrket prosentmetode.

Hvis metoden basert på endringer i prosentpoeng anvendes på kommunemålingene som f.t. er inne i vårt materiale, vil - så vidt vi kan se - Høyre i dag få 28,3 vs Ap 27,5.

Alle anslag om mulige resultater valgnatten bør sees i lys av i hvert fall (i) muligheten for nedkjøling av Høyre, (ii) usikkerhet om nivået for Fremskrittspartiet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no