Poll of polls

Halve Drammen vil ha Opdal Hansen

Publisert 22. juni 2011. Sist endret 22. juni 2011.

Kommunevåpen
Drammen kommune
Folketall: 65 785
Fakta om målingen
Sentio for DT.
OEEV
Ap28,0-1,7nan
H48,16,1nan
Frp13,31,5nan
SV3,4-0,1nan
Sp0,3-1,0nan
KrF3,30,8nan
V2,5-2,9nan
MDG0,00,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Måling Drammen - Sentio for Drammens Tidende - ordfører Tore Opdal Hansen (H) favoritt til fire nye år.

1) Sentio måler Opdal Hansens Høyre til 48,1 pst. Seniorkonsulent Arve Østgaard i Sentio kommenterer overfor Drammens Tidende byråets målinger i Lier og Drammen - Høyre 48-49 pst på begge - med at Sentio aldri tidligere har målt et høyreparti så høyt.

2) For Drammen Høyre er målingen åtte prosentpoeng over 1979, tolv prosentpoeng over 2007, og seks prosentpoeng høyere enn målingen september 2010 fra Drammens Tidende / Sentio.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (V,KrF,H,Frp,Andre) går samlet frem med 4,4 pstpoeng mot forrige måling fra samme medium og byrå, til 67.3 pst.
  • Posisjonspartiene 2007 (V,KrF,H,Frp,Andre) beholder flertallet med 33 av 49 mandater i målingen (mot 31 ved valget).
  • Aps nivå på 28,0 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 48,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 3,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

3) Arbeiderpartiet i Drammen K-2007 var nær partiets nasjonale resultat - 30,1 i Drammen mot 29,6 nasjonalt. Ap måles til 28, og faller dermed i samsvar med sin landstendens.

4) Fremskrittspartiet noterte 17,6 pst i Drammen K-2007 - mot 17,5 nasjonalt. Frp synes i Drammen å ha de samme problemene partiet sliter med i flere byer i Sør-Norge. Målingen gir 13,3 pst.

5) Rødt er eneste parti i pluss på målingen, bortsett fra Høyre. Rødts fremgang er ikke tilstrekkelig til å sikre partiet plass i Drammen bystyre - om målingen svarer til valget.

Se nærmere om målingen Drammens Tidende 22. juni 2011 sidene 1, 2, 8 og 9.

Drammen 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / DT 4/10-10 Sentio / DT 22/6-11
Ap 42,2 41,9 29,7 28,0
Høyre 40,3 39,7 42,0 48,1
Frp 2,6 5,5 11,8 13,3
SV 3,4 3,4 3,5 3,4
Sp 1,6 0,0 1,3 0,3
KrF 7,0 5,7 2,5 3,3
Venstre 1,9 0,0 5,4 2,5
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,4 2,6 1,1
Andre 1,1 3,5 1,2 0,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,1 45,6 37,1 32,8
Frp + H + KrF + V 51,8 50,9 61,7 67,2
Sp + KrF + V 10,5 5,7 9,2 6,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner