Poll of polls

Frp og Rødt vant juni

illustrasjon

Publisert 28. juni 2024. Sist endret 28. juni 2024.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for juni, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i fem av månedens seks nasjonale stortingsmålinger.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst deler bakgrunnstall med pollofpolls.

3) Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk som følger velgernes vandringer måling for måling, og som skal krediteres beregningene, tabellene og teksten i pkt. 5 flg.

4) Fremskrittspartiet og Rødt er vinnerne i juni. Frp fordi partiet har størst vekst i prosentpoeng mot stv 2021. Rødt fordi partiet har størst vekst mot mai.

5) Høyre er partiet med størst tilbakegang med -1,2 prosentpoeng, mens Rødt går mest opp med +1,2 prosentpoeng – gitt snittet av de fem målingene som inngår i samlematrisen. Partiet med tredje størst endring i oppslutning siden mai er KrF med -0,7 pp.

6) Høyre får i juni et månedssnitt under 25 pst for første gang siden desember 2021. Rødt får et månedssnitt over 6 pst for første gang siden juni 2023.

7) Høyre er blant partiene med en klar nedgang i lojaliteten denne måneden med -3,6 pp (MDG har -6,4 pp og KrF -5,6 pp).

8) Frp og Sylvi Listhaug troner alene på lojalitetstoppen med 77 pst, fem prosentpoeng høyere enn Høyre.

9) Høyre vinner 10.000 færre velgere netto fra både Ap og V i juni, sammenlignet med i mai. Samtidig er tapet til Frp stabilt (-46.000 i juni mot -44.000 i mai).

10) Siden forrige måned har Høyres nettohenting fra andre partier sunket fra 74.000 til 50.000. På den andre siden er Fremskrittspartiets nettohenting opp fra 112.000 til 122.000.

11) Rødt er partiet som øker lojaliteten mest fra mai med nesten 11 prosentpoeng. I tillegg har partiet økt hentingen fra Ap, og denne er i juni på netto 22.000 (8.000 i mai). Samlet sett vinner Rødt i juni 32.000 velgere netto fra regjeringspartiene.

12) KrF har økt tapet til Frp, fra å være i null i mai til -6 000 i juni. Samtidig har hentingen fra hjemmesittergruppen gått ned ett prosentpoeng. Begge disse bevegelsene kan høres ut som små endringer, men for et parti som KrF utgjør dette svært viktige desimaler i kampen for å komme over sperregrensen.

13) Nettoovergangene mellom blokkene har gått klart ned til 193.000 i borgerlig favør, fra 225.000 i mai. I april var tallet 183.000, så det kan kanskje se ut som om dette er en «normalisering» inn i ferien.

14) Grunnen til endringen er at både Høyre og Frp henter færre velgere fra regjeringspartiene, fra 171.000 netto i mai til 148.000 netto i juni. Til sammenligning har regjeringspartienes tap til andre partier på rødgrønn side økt fra 53.000 i mai til 67.000 i juni.

15) Avstanden mellom blokkene har sunket med i underkant av tre prosentpoeng i juni, og er rett i overkant av fem prosentpoeng. Dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor, synker avstanden til fire prosentpoeng. Til sammenligning lå rødgrønn side i overkant av 18 prosentpoeng bak borgerlig side på samme tidspunkt i 2008 (58,5 vs 40,0).

Snitt av fem målinger i juni der PoP kjenner bakgrunnstall

Ap 19,9
H 24,0
Frp 17,4
Sp 6,5
SV 9,3
KrF 3,4
V 6,1
MDG 3,5
R 6,1

Lojalitet mot stv 2021

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 54,2 55,0 51,7 50,9 53,2 52,2 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 72,0 75,6 75,6 76,3 78,5 75,0 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 77,4 75,9 73,9 71,0 70,6 69,0 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 36,3 37,6 33,6 39,3 35,4 38,4 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 68,2 69,4 69,1 71,9 72,9 73,0 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 67,0 72,6 69,0 76,0 72,6 75,1 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 69,1 66,0 61,7 59,7 63,0 65,7 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 53,0 59,4 60,3 59,5 59,6 56,1 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 67,5 56,7 60,7 69,9 67,8 60,5 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 54,2 1,6 1,0 6,9 4,3 1,0 1,4 7,7 3,5 1,8 9,5
H 8,8 72,0 7,0 8,2 0,5 7,7 8,2 3,0 0,4 1,4 11,8
Frp 3,5 11,5 77,4 8,9 0,8 7,7 1,6 3,0 0,9 12,7 9,2
Sp 1,0 0,4 0,6 36,3 1,6 1,1 0,0 2,4 0,4 0,0 2,0
SV 4,2 0,0 0,2 4,1 68,2 0,6 1,8 5,1 11,1 2,8 2,8
KrF 0,1 0,3 0,8 1,6 0,3 67,0 0,3 1,1 0,7 0,0 0,5
V 2,1 2,1 0,3 1,9 3,0 0,0 69,1 9,8 0,3 6,6 2,4
MDG 0,7 0,0 0,0 1,3 2,5 2,3 3,3 53,0 0,4 0,0 1,2
R 3,4 0,1 0,6 2,7 5,8 0,8 0,4 1,9 67,5 3,0 2,3
Andre 1,4 0,8 1,9 4,6 0,5 0,0 0,0 0,9 0,3 45,7 2,9
Gjerdesittere 20,2 10,9 10,3 24,1 12,3 11,8 13,6 11,9 14,3 26,1 55,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 59 000 24 000 -20 000 23 000 -1 000 15 000 -3 000 22 000 9 000
H -59 000 46 000 -31 000 -1 000 -7 000 2 000 -4 000 0 4 000
Frp -24 000 -46 000 -34 000 -1 000 -6 000 -1 000 -4 000 1 000 -7 000
Sp 20 000 31 000 34 000 13 000 5 000 7 000 2 000 10 000 19 000
SV -23 000 1 000 1 000 -13 000 0 4 000 0 -2 000 -2 000
KrF 1 000 7 000 6 000 -5 000 0 0 1 000 0 0
V -15 000 -2 000 1 000 -7 000 -4 000 0 -7 000 0 -7 000
MDG 3 000 4 000 4 000 -2 000 0 -1 000 7 000 2 000 1 000
R -22 000 0 -1 000 -10 000 2 000 0 0 -2 000 -3 000
Andre -9 000 -4 000 7 000 -19 000 2 000 0 7 000 -1 000 3 000
Gjerdesittere -158 000 -66 000 -36 000 -97 000 -28 000 -13 000 -19 000 -14 000 -20 000 -28 000
Stemte ikke sist 86 000 107 000 84 000 18 000 26 000 5 000 21 000 11 000 21 000 26 000
Total -200 000 91 000 170 000 -220 000 32 000 -18 000 43 000 -21 000 37 000 12 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 95 000
Til/Fra Frp 62 000
Til/Fra KrF 3 000
Til/Fra V 33 000
SUM 193 000
Til/Fra Ap -97 000
Til/Fra Sp -77 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -14 000
Til/Fra R 1 000
SUM -193 000

Arbeiderpartiets bytteforhold mot borgerlige – 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = brgl i pluss

Juni-24 Mai-24 apr.24 mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -59 000 -69 000 -68 000 -82 000 -71 000 -61 000 -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -97 000 -119 000 -101 000 -119 000 -100 000 -86 000 -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets bytteforhold mot Ap – 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = Ap I pluss

Juni-24 Mai-24 apr.24 mar.24 feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -20 000 -20 000 -15 000 -16 000 -13 000 -9 000 -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp