Poll of polls

Frp+V+Ap opp i Bergen

illustrasjon

Publisert 13. juni 2024. Sist endret 13. juni 2024.

Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap19,73,01,2
H23,8-5,4-2,7
Frp14,53,54,0
SV9,7-2,5-0,3
Sp1,90,2-0,4
KrF4,01,00,6
V7,91,82,9
MDG5,90,40,7
R4,71,20,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – 800 spurte – opptatt 3–10 juni 2024.

Tusen takk til journalist Geir Kvile for innsyn i bakgrunnstall.

Bergen styres parlamentarisk av et mindretallsbyråd av Frp+H+Sp, og med en avtale med Bergenslisten og INP som sikrer flertallet.

1) Fremskrittspartiet er mest opp mot kommunevalget med +4,0, fulgt av V (+2,9) og Ap (+1,2). Høyre er mest ned med -2,7.

2) Sammenlignet med forrige måling i januar 2024, er det størst pluss for Frp (+3,5), Ap (+3,0) og V (+1,8). Høyre har -5,5 mot januar.

3) Lojalitet mot kvlg 2023:

Ap 70

Frp 79

H 54

KrF 79

R 69

Sp 31

SV 74

V 81

MDG 67

Bergenslisten 55

4) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger og tekst i pkt 5 flg.

5) Høyres minus kommer først og fremst av et fall i lojalitet på -24 prosentpoeng mot januar. Lojaliteten på 54 pst er uvanlig lav, og kun Senterpartiet og INP har en lavere andel trofaste velgere.

6) Byrådsleder Christine Meyer (H) har økt tapet klart til både Frp og Venstre, i tillegg til at flere tidligere Høyre-velgere nå setter seg på gjerdet. Dersom denne todelte flukten fortsetter (både til samarbeidspartiet Frp og opposisjonspartiet Venstre), kan Bergen Høyre stå i samme utfordrende situasjon som Arbeiderpartiet i Bergen i 2023 (da med tap til Høyre på den ene siden og SV på den andre).

7) Fremskrittspartiets vekst skyldes særlig økt henting fra byrådspartner Høyre. Partiet vinner nesten fem ganger flere velgere netto, sammenlignet med januar-målingen. I tillegg mer enn dobler Frp hentingen fra Bergenslisten.

8) Selv om Frp har stått i front for mye av kritikken mot byrådet, særlig på skolefeltet, så ser dette ikke ut til å ha gått på bekostning av oppslutningen. Det er vanskelig å si om dette først og fremst balanseres ut av Frps vekst nasjonalt.

9) Arbeiderpartiets framgang baserer seg på at et klart tap til SV i januar går i null i juni, og at partiet vinner en del velgere både fra Høyre og Bergenslisten. At Ap vinner velgere fra Høyre er svært uvanlig, og ikke noe vi har mange eksempler på, verken nasjonalt eller lokalt.

10) Sentio har ikke skilt ut en egen overgangsmatrise for INP, men dersom vi ser Andre-gruppen som relativt representativ for INP, så er det først og fremst de mange velgerne som har satt seg på gjerdet som gjør at INP mister to av sine tre mandater. I tillegg øker tapet til Frp noe.

11) SVs minus fra forrige måling skyldes mindre henting fra Ap og Rødt. I tillegg er SV underrepresentert i hentingen av tidligere hjemmesittere, som gjør at partiet øker mest dersom disse holdes utenfor.

12) Venstre er eneste parti med en økning i lojaliteten siden forrige måling i januar, med +7,5 prosentpoeng. I tillegg vinner partiet flere velgere fra Høyre og MDG. Den skarpe opposisjonsrollen Venstre har tatt, ser ut til å bli belønnet.

13) Mandatfordelingen viser at dagens byrådspartier (H, Frp, Sp) vinner like mange mandater som i valget med 27 (av 67), men styrkeforholdet er endret ved at Høyre mister to og Frp går fram med tre (i tillegg mister Sp ett mandat). Byrådet mister likevel flertallet siden både Bergenslisten og INP mister to mandater hver.

14) Som tabellen i pkt 16 viser, går Høyre mest ned dersom velgere som ikke stemte i 2023 holdes utenfor. En nedgang på over tre prosentpoeng når hjemmesitterne tas bort er mye, og ikke noe vi ser på nasjonale tall.

15) Bergen Høyre henter hos Sentio hele 35 pst av de aktiviserte hjemmesitterne, mot at Høyre nasjonalt på samlematrisen for mai hentet 27 pst av den samme gruppen. Differansen mellom Høyre og Ap er mindre enn ett prosentpoeng dersom hjemmesitterne holdes utenfor.

16) Målingen hvis velgere som ikke stemte i kvlg 2023 holdes utenfor (barometeret):

Ap 19,8 (19,7)

Frp 15,2 (14,5)

H 20,4 (23,8)

KrF 4,7 (4,0)

R 5,5 (4,7)

Sp 0,9 (1,9)

SV 11,0 (9,7)

V 7,7 (7,9)

MDG 5,0 (5,9)

Bergenslisten 3,9 (3,4)

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 13/6-24 26 29 24 34 22 25 27 30
Sentio / BA 29/1-24 28 30 26 34 22 24 26 28
Respons / BT 16/1-24 26 29 27 34 23 26 28 31
Respons / BT 9/10-23 23 26 24 31 21 24 26 29
InFact / BA 19/9-23 27 29 24 32 22 25 25 28
Respons / BT / VG 8/9-23 26 29 25 33 22 25 26 29
InFact / BA 4/9-23 26 29 26 34 22 25 27 30
Norstat / NRK 4/9-23 24 26 26 31 22 26 27 31
Respons / BT 31/8-23 24 27 27 32 23 26 28 31
Respons / BT / VG 24/8-23 27 29 28 33 22 26 26 30

Bergen 1979-2024

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 9/10-23 Respons / BT 16/1-24 Sentio / BA 29/1-24 Sentio / BA 13/6-24
Ap 23,6 18,5 17,5 19,4 20,4 16,7 19,7
Høyre 26,5 26,5 27,1 23,0 27,3 29,2 23,8
Frp 9,4 10,5 10,8 11,0 10,2 11,0 14,5
SV 11,4 10,0 10,4 11,6 12,0 12,2 9,7
Sp 5,4 2,3 4,2 1,0 1,6 1,7 1,9
KrF 3,5 3,4 3,5 4,6 3,9 3,0 4,0
Venstre 5,9 5,0 5,0 7,7 7,4 6,1 7,9
MDG 5,3 5,2 5,5 6,6 5,9 5,5 5,9
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,2 5,0 3,5 4,7
Andre 3,2 14,6 12,1 10,9 6,3 11,1 7,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 42,8 44,9 39,6 41,9
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 46,3 48,8 49,3 50,2
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 13,3 12,9 10,8 13,8

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner