Poll of polls

Blåblått i Ålesund - ?

Publisert 21. juni 2011. Sist endret 21. juni 2011.

Kommunevåpen
Ålesund kommune
Folketall: 45 371
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap22,2nan
H31,0nan
Frp27,7nan
SV3,6nan
Sp2,0nan
KrF7,4nan
V3,6nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

To målinger er publisert de to siste dagene i Ålesund - InFact for NTB og Respons for Høyres Hovedorganisasjon.

Forskjellen mellom målingene er innenfor feilkildene ved denne typen undersøkelser. Høyre varierer tre promille mellom InFact og Respons. Ap og Frp er høyest hos Respons. KrF og SV gjør det skarpest hos InFact.

Begge målingene har flertall for Høyre og Frp i Ålesund bystyre med hhv 27 mandater (InFact) og 28 (Respons) - av 49. Sett i lys av at (i) alle målinger må leses med reservasjon for mulig nedkjøling av Høyre, og (ii) at det hefter usikkerhet ved Frp's nivå, er det ikke gitt at valgnatten gir flertall for disse to partiene - derfor spørsmålstegnet i tittelen på denne kommentaren.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (H,Frp,Andre) beholder flertallet med 29 av 49 mandater i målingen (mot 26 ved valget).
  • Høyres nivå på 31,0 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Frps nivå på 27,7 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.
  • SVs nivå på 3,6 pst ville blitt partiets nest svakeste i dets historie.
  • KrFs nivå på 7,4 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

Respons' undersøkelse for Høyres Hovedorganisasjon er opptatt 16-18 juni. Lojaliteten mot 2009 var for SV 43 - Ap 62 - Sp 39 - V 61 - KrF 76 - H 83 - Frp 69. ,

Av SVs 2009-velgere har 13 pst meldt overgang til Ap. Av Ap's 2009-velgere foretrekker 7 pst nå Høyre. Overgangene fra Venstre til Høyre er 18 pst. Av Frp's 2009-velgere svarte 15 pst Høyre når Respons ringte.

Overgangene til gruppen "ikke sikker" er av partienes 2009 velgere for SV 24 pst - Ap 22 pst - Sp 17 pst - V 11 pst - KrF 7 pst - Høyre 8 pst - Frp 12 pst.

Bakgrunnstallene er avrundet til nærmeste hele prosent. Usikkerheten ved denne typen bakgrunnstall er naturlig nok større enn ved målingen som helhet.

Ålesund 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / NTB 20/6-11 Respons / Høyre 21/6-11
Ap 27,4 29,3 19,1 22,2
Høyre 32,2 37,2 30,7 31,0
Frp 1,5 3,8 24,0 27,7
SV 3,3 3,6 5,4 3,6
Sp 4,3 3,1 2,2 2,0
KrF 16,6 15,5 11,4 7,4
Venstre 9,9 6,4 4,0 3,6
MDG 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødt 2,3 0,6 1,0 0,5
Andre 2,4 0,6 2,2 2,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 37,3 36,6 27,7 28,3
Frp + H + KrF + V 60,2 62,8 70,1 69,7
Sp + KrF + V 30,8 25,0 17,6 13,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner