Poll of polls

Høyre holder Vestby

Publisert 21. juni 2011. Sist endret 21. juni 2011.

Kommunevåpen
Vestby kommune
Folketall: 15 745
Fakta om målingen
Sentio for MA.
OEV
Ap27,3nan
H36,5nan
Frp14,1nan
SV6,1nan
Sp6,4nan
KrF2,8nan
V5,0nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Vestby i det sørøstlige Akershus - Sentio for Moss Avis - grunnlaget for Høyres ordfører er styrket.

1) Høyre har ordføreren, og er det eneste stortingspartiet som har pluss mot 2007 - nesten 11 prosentpoeng.

2) Partiet var nest størst i Vestby i K-2007, og er iflg Sentio størst primo juni 2011.

3) Ap og Frp er begge ned, omtrent i samsvar med sin landstendens. SV holder stillingen mot K-2007, i motsetning til en rekke andre målinger der SV er i minus mot valget for fire år siden.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Ap,H,Frp) beholder flertallet med 28 av 35 mandater i målingen (mot 26 ved valget).
  • Aps nivå på 27,3 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 36,5 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 5,0 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

4) Poll of polls for Akershus har nå inne ni kommuner med 35 pst av stemmene K-2007. Fylkesvise poll of polls har normalt større feilkilder enn nasjonal poll of polls. Høyre noteres i dag til 40,5 pst i Akershus etter denne beregningsmåten. Partiets antatte relative vekst i kommuner som bl.a. Bærum, Asker og Oppegård betyr at det f.t. neppe er sannsynlig at partiet kan beholde en så høy andel.

Se nærmere Moss Avis 21. juni 2011 sidene 8 og 9.

Vestby 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / MA 21/6-11
Ap 32,7 30,1 27,3
Høyre 30,5 40,8 36,5
Frp 2,8 7,4 14,1
SV 4,6 5,2 6,1
Sp 11,3 8,3 6,4
KrF 4,6 4,1 2,8
Venstre 4,1 2,8 5,0
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,5 0,9
Andre 9,4 0,8 0,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 48,6 44,0 40,7
Frp + H + KrF + V 41,9 55,2 58,4
Sp + KrF + V 20,0 15,2 14,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner