Poll of polls

NRK/Aftp: Hjemmesittere og H/Sp-velgere løfter Frp

illustrasjon

Publisert 10. april 2024. Sist endret 10. april 2024.

Tirsdag 9. april 2024:

Minnerik dag for frihet og folkestyre og for viktigheten av at landet har evne og vilje til å forsvare friheten og folkestyret – 84 år siden ved det tyske overfallet.

Festdag for alle som er glad i politikk og tall – målinger fra Norstat for NRK og Aftenposten, Respons for VG, Verian for TV2.

Tusen takk til Tone Sofie Aglen (NRK), Øystein Hernes (VG) og Terje Sørensen (TV2) for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

All ære til Aftenposten som legger ut bakgrunnstall i et oversiktlig oppsett.

Vi viser til:

Aftenposten reportasje.

Aftenposten kommentar.

NRK reportasje.

NRK kommentar.

TV2 reportasje.

TV2 kommentar.

VG reportasje.

1) Snitt fem målinger så langt i april (snitt de samme fem i mars):

a. Ap 19,64 (18,41)

b. H 26,42 (26,83)

c. Frp 14,84 (14,79)

d. SV 9,90 (9,60)

e. Sp 6,42 (6,42)

f. KrF 4,04 (3,93)

g. V 5,24 (5,97)

h. MDG 3,74 (3,77)

i. R 5,68 (5,81)

j. INP 1,74 (2,00)

k. Ap+Sp+SV+MDG+R: 45,4 (44,0)

l. Frp+H+KrF+V: 50,5 (51,5)

m. Takk til Jon Aabye for beregningen.

2) Mandater iht snittet:

a. Ap 39 – H 48 – Frp 25 – SV 17 – Sp 11 – KrF 7 – V 9 – MDG 3 – R 10 – gir borgerlig 89 vs 80.

b. KrF har 4,04 og MDG 3,74. Settes KrF til 3,99 og MDG fire blank, blir det borgerlig 85 vs 84.

3) Lojalitet: VG – TV2 – NRK/Aftp – (i parentes lojalitet mars 2024 iht snittmatrisen):

a. R 70 – 63 – 63 (70)

b. SV 69 – 71 – 69 (72)

c. Ap 50 – 59 – 51 (51)

d. Sp 30 – 37 – 34 (39)

e. V 64 – 71 – 55 (60)

f. KrF 53 – 69 – 76 (76)

g. H 79 – 80 – 81 (76)

h. Frp 66 – 75 – 79 (71)

i. MDG 72 – 50 – 58 (60)

j. Arbeiderpartiet har størst pluss på snittet av de fem første målingene i april. Skal Støres parti se oppover mot valget i 2021, må lojaliteten markert opp fra nivåene i mars og april 2024. En lojalitetsøkning på tre prosentpoeng er for Ap et pluss på nesten ett prosentpoeng.

4) Fremskrittspartiet ble målt foran Arbeiderpartiet av Norstat for NRK og Aftenposten med 17,6 vs 17,1:

a. Frp hentet hos Norstat 149.000 velgere som ikke stemte i 2021. Ap og Høyre hentet 60.000 og 99.000.

b. Det betyr at Frp ifølge Norstat hentet 31 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2021 (hjemmesittere + tre årskull førstegangsvelgere) mot Ap 12 pst og H 21 pst.

c. Norstat for NRK/Aftp uten velgere som ikke stemte i 2021: Ap 17,9 – H 26,2 – Sp 7,0 – KrF 3,9 – V 5,2 – MDG 3,7 – R 5,7 – Frp 15,1. Fremskrittspartiet «går ned» fra barometertall 17,6 til 15,1 når velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor.

d. Respons for VG: Frp hadde der barometertall 13,4. Holdes velgere som ikke stemte i 2021 utenfor, blir det 12,0. Respons har da også et pluss for Frp når velgere som ikke stemte sist tas md, men et mindre pluss enn Norstat. Takk til Gabriel Steinsbekk for disse beregningene.

e. Frp hadde hos Norstat et netto pluss mot Høyre på 29.000. Respons hadde Høyre i netto pluss 5.000 mot Frp. Forskjellen Norstat vs Respons blir 34.000, svarende til ett prosentpoeng i pluss for Frp og tilsvarende minus for H.

f. Frp hadde et pluss på 36.000 mot Sp hos Norstat/NRK/Aftp. Dette plusset var markert lavere hos Respons/VG.

g. Oppsummert: Velgere som ikke stemte i 2021 + lekkasje fra Høyre og Senterpartiet til Fremskrittspartiet er hovedårsaker til at Norstat målte Frp større enn Ap.

h. TV2 hadde Frp i netto pluss mot Høyre med 20.000. Fremskrittspartiets hjemmesitter-mobilisering var langt mindre hos TV2 enn NRK/Aftp.

5) Respons for VG:

a. Ap +3,3 pp mot mars (21,2 vs 17,9).

b. Støres pluss skyldes i hovedsak øket lojalitet (nesten ett pp), mindre lekkasje til SV (nesten ett pp), og høyere henting fra Sp (ca 1,5 pp).

c. Arbeiderpartiet hentet 60.000 velgere fra sin regjeringspartner Sp. Ap sendte null (!) tilbake. Det gir netto +60.000 (Ap hadde +16.000 mot Sp på snittmatrisen for mars).

d. Battleground i stortingsvalget iht VG er først og fremt lekkasjen fra Ap+Sp til Høyre. På denne målingen er det ca. +100.000 av regjeringspartienes velgere i 2021 (som var knapt 1,2 millioner).

e. På de fleste målinger i år har Senterpartiet hatt høy lekkasje til Frp. Hos Respons/VG er denne ned, og i stedet har lekkasjen fra Sp til Ap gått klart opp.

f. Hvis dette innevarsler at Sp-velgere fra 2021 som er misfornøyd med sitt parti nå går til Ap i stedet for Frp, kan det i et eventuelt jevnt valg neste år få stor betydning. Vi må ha flere målinger for å bekrefte eller avkrefte det.

g. De 100.000 fra Ap+Sp til H svarer til i overkant av +3 pp pluss for H og tilsvarende minus for sum regjeringskoalisjonen.

h. Fordi rødgrønn side vant klart i 2021, er det – for at rødgrønn side skal beholde makten i 2025 – ikke påkrevd at Ap+Sp henter alle disse 100.000 tilbake (jfr blokkstillingen hos VG som var 85 vs 84).

i. Vedums tap til sum Frp+H går ned fra 70.000 i mars til 33.000 i april.

j. Uvektet hos Respons/VG: Ap 19,1 – H 35,0 (barometer 28,4) – Frp 11,0 – Sp 4,1 – SV 9,3 – KrF 3,5 – V 6,3 – MDG 3,3 – R 6,0. Høyre hadde uvektet 30,6 hos Norstat/NRK/Aftp (barometer 25,5)

6) Gabriel Steinsbekks merknader – Norstat/NRK/Aftp vs Respons/VG:

a. Ap er fire prosentpoeng høyere hos Respons, mens Frp er tilsvarende hos Norstat.

b. Høyre er nesten tre prosentpoeng lavere hos Norstat. For Høyres del kommer dette av at partiet henter langt færre velgere fra regjeringspartiene hos Norstat (79.000) enn hos Respons (102.000). I tillegg er tapet til Frp klart større (-29.000 mot +5.000).

c. Frp har da den motsatte effekten med Høyre-henting hos Norstat, men har også en klar nettohenting hos Norstat fra Sp på 36.000 velgere.

d. Listhaug vinner også nesten dobbelt så mange tidligere hjemmevelgere hos Norstat som hos Respons, faktisk nesten like mange som Høyre og Ap til sammen (!).

e. Ser vi på råtallene for Frp, er partiet klart vektet opp hos Norstat fra 13,7 til 17,6 pst. Hos Respons er de tilsvarende tallene 11 og 13,4.

f. Arbeiderpartiet taper ca. like mange velgere til borgerlig side på de to målingene, men har hos Respons et nettotap til SV som er 48.000 lavere enn hos Norstat.

g. I tillegg går Støre fra å være i null mot regjeringspartner Vedum hos Norstat til å vinne 64.000 velgere fra Sp hos Respons. Med andre ord er det et klart bedret bytteforhold mot andre rødgrønne partier som løfter Støre på VGs måling.

h. De to målingene viser relativt store forskjeller i både oppslutning og velgerbevegelser. Samtidig er det umulig å si om Respons eller Norstat er nærmest sannheten i det øyeblikksbildet som disse målingene er.

7) Er oppvektingen av Senterpartiet et tegn på at Vedum kan få et slitsomt 2024?

a. TV2: Sp råtall 3,7 – barometer 5,5.

b. NRK/Aftp: Sp råtall 5,9 – barometer 6,9.

c. VG: Sp råtall 4,1 – barometer 5,7.

d. Senterpartiet klart oppvektet på alle tre.

8) Unge velgere – snitt velgere under 30 år i fire av de fem første målingene i april:

a. Ap 14

b. SV 12

c. R 6

d. Sp 5

e. KrF 2

f. V 11

g. MDG 5

h. H 23

i. Frp 18

j. Merk særlige feilkilder.

9) I februar og mars var snitt overganger av rødgrønne 2021-velgere til borgerlig side på netto 200.000. På de fire målingene så langt i april der vi kjenner bakgrunnstall, er disse overgangene netto 167.000. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp