Poll of polls

Frp-suksess blant unge

illustrasjon

Publisert 1. april 2024. Sist endret 1. april 2024.

1) Vi kjenner fordelingen blant unge respondenter i seks av de syv nasjonale stortingsmålingene som ble publisert i mars 2024. For fire av disse seks målingene gjelder det velgere under 30 år, for de øvrige to gjelder dette velgere under 34 år.

2) Snittet av disse seks for den yngste aldersgruppen som nevnt:

Ap 12

SV 13

R 4

Sp 7

KrF 2

V 8

MDG 6

H 27

Frp 19

3) Snittene er avrundet til nærmeste hele prosentpoeng. Høyre og Fremskrittspartiet var «heldig» med avrundingen (H 26,5 og Frp 18,6).

4) I en måling med 1.000 spurte er det i overkant av 100 respondenter under 30 år. Respons for VG hadde f.eks. 139 spurte i denne gruppen i landsmålingen i mars. Er antallet omtrent det samme hos de øvrige byråene, vil de seks målingene som inngår i snittet ha rundt +800 spurte.

5) Feilkildene ved dette snittet er større enn for et vanlig barometer med 1.000 spurte. Tallene må derfor leses med varsomhet.

6) En bemerkelsesverdig side ved Fremskrittspartiets sterke stilling blant unge velgere er at partiet scoret høyest på «best inntrykk»-spørsmålet i spørreskjema-undersøkelsen blant elever på videregående skoler i tilknytning til skolevalget i fjor.

7) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen i år, gjorde best inntrykk på deg?».

a. Ap 15,8

b. SV 9,8

c. Sp 4,9

d. KrF 3,6

e. V 11,7

f. H 20,3

g. Frp 27,4 – !

i. N = 10.882

8) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen i år, gjorde best inntrykk på deg? Er du gutt eller jente?». Gutter (jenter parentes):

a. Ap 12,5 (18)

b. SV 5 (13,3)

c. Sp 3,9 (5,7)

d. KrF 3,9 (3,5)

e. V 9,4 (13,7)

f. H 21,7 (19,7)

g. Frp 37,6 (19,7)

h. MDG 2,2 (3,9)

i. N = 10.556.

j. Fremskrittspartiet hadde lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet blant jenter i spørreskjema-undersøkelsen (8,6 vs 17,6). Tross dette, hadde Frp høyere score enn Ap blant jenter på spørsmål om hvilken parti-representant som gjorde «best inntrykk» (19,7 vs 18,0).

9) Kilde: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør et al. (2023) Skolevalget 2023, spørreskjemaundersøkelse blant elever. [Datasett] Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

10) At Fremskrittspartiet gjorde det skarpest i «best inntrykk»-kåringen i skoledebattene i fjor, kan i hvert fall antyde to forhold:

a. At Fremskrittspartiets Ungdom hadde en gjennomtenkt og treffsikker analyse av hvilken debattform som kan gi Frp tillit også blant andre enn kjernevelgerne.

b. At Fremskrittspartiets Ungdom lyktes i å få et stort antall av egne debattanter til å følge eventuelle anbefalinger fra FpU nasjonalt om debattformen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp