Poll of polls

Thriller i 2025? – II

illustrasjon

Publisert 16. mars 2024. Sist endret 16. mars 2024.

Syv nasjonale stortingsmålinger er publisert så langt i mars 2024.

1) Snitt disse syv (snitt de samme syv i februar):

a. Ap 18,23 (19,09)

b. H 26,53 (28,08)

c. Frp 14,79 (13,47)

d. SV 9,86 (9,80)

e. Sp 6,49 (6,15)

f. KrF 3,78 (4,06)

g. V 5,88 (5,98)

h. MDG 4,04 (3,58)

i. R 5,81 (5,10)

j. INP 2,01 (2,62)

k. Takk til Jon Aabye for beregningene.

2) Blokkstillingen i mandater i disse syv målingene – borgerlige (Frp+H+KrF+V) vs rødgrønne (Ap+Sp+SV+MDG+R):

a. Verian/TV2: 87 vs 81 – INP 1

b. InFact/Nettavisen: 86 vs 83

c. Opinion/Altinget/ABC: 89 vs 81

d. Norfakta/Nationen/Klassekampen: 93 vs 76

e. Respons/VG: 94 vs 75

f. Norstat/NRK/Aftenposten: 91 vs 78

g. Opinion/FriFagbevegelse/Dagsavisen/ANB: 86 vs 82 – INP 1

h. Snitt: 88 vs 81

3) Gabriel Steinsbekks løypemelding basert på snittet av bakgrunnstall i seks av mars-målingene (ca. 30.000 = 1 pp):

a. Nettoovergangene er nøyaktig de samme som i februar med 199.000 i borgerlig favør.

b. Det har likevel skjedd en endring i sammensetningen ved at Ap taper 19.000 flere velgere til borgerlig side (10.000 hver til H og Frp), mens de andre partiene taper færre (først og fremst har Rødt gått fra å tape noen til Frp i februar til å vinne noen i mars).

c. I tillegg har regjeringspartienes tap til de andre partiene på rødgrønn side økt med i underkant av 15.000 velgere. SV og R vinner flere Sp-velgere, mens MDG vinner flere Ap-velgere.

d. Sp ligger likevel an til en liten framgang i mars pga. stigende lojalitet og da færre egne velgere som sier de er usikre.

e. Høyre vinner faktisk flere velgere totalt fra andre partier så langt i mars enn i februar, men har synkende oppslutning pga. flere usikre velgere (lavere lojalitet) og klart lavere henting av tidligere hjemmesittere.

4) Vi reiste 29. desember 2023 spørsmålet om valget 2025 blir en thriller.

5) Vi viste da til (i) om borgerliges høye henting av rødgrønne 2021-velgere vil vedvare inn i valget neste år, og (ii) at partier som er lavt mobilisert året før et valg (nå Ap+Sp) ofte henter tilbake et antall egne velgere i valget.

6) Mobiliseringen av velgere som ikke stemte i 2021 – i hovedsak hjemmesittere den gang (pluss førstegangsvelgere) – både om de vil stemme og hvis ja på hvilket parti, har betydning for endringene i partienes oppslutning. Det gjelder senest i mars i år, se bl.a. pkt. 3e foran.

7) Gabriel Steinsbekk og Steinar Nørstebø har derfor sett på bakgrunnstall i mars med et særlig blikk på hjemme- og gjerdesittere.

8) Basert på mars-målingene så langt har Gabriel og Steinar gitt de tidligere hjemmesitterne som partiene henter 50 pst vekt (det vil si at partiene kun får halvparten av de nye velgerne herfra som målingene egentlig gir dem).

9) I tillegg har partier som har en andel av egne 2021-velgere på gjerdet som er høyere enn snittet fått disse tilbake. F.eks. har Ap med 21,4 pst gjerdesittere fått 5,3 pp av disse tilbake (siden snittet i andel gjerdesittere for alle partier er 16,1 pst), som vil reflektere en mulig Ap-mobilisering i 2025 av velgere som f.t. er på gjerdet.

10) Gitt dette, blir partienes oppslutning i mars iht målinger der vi har bakgrunnstall (i parentes snittet av barometertallene i målinger der vi har bakgrunn):

a. Ap 18,8 (17,6)

b. H 25,4 (26,2)

c. Frp 14,5 (15,5)

d. Sp 7,7 (6,5)

e. SV 9,5 (9,7)

f. KrF 3,9 (3,9)

g. V 5,7 (6,3

h. MDG 4,0 (4,2)

i. R 5,6 (5,7)

j. Andre 4,5 (4,5)

k. Endringene er naturligvis klart størst for regjeringspartiene, fordi disse partiene har størst andel av egne 2021-velgere på gjerdet.

11) Avstanden mellom blokkene synker fra 8,0 prosentpoeng i borgerlig favør til 3,9 prosentpoeng, i lys av disse (ikke usannsynlige) endringene i mobiliseringen av hjemme- og gjerdesittere. Dette er en ny illustrasjon på at valgnatten 2025 kan bli en thriller. Takk til Gabriel og Steinar for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook