Poll of polls

Listhaug spisser formen

illustrasjon

Publisert 7. mars 2024. Sist endret 7. mars 2024.

Stortinget – InFact for Nettavisen 6. mars og Opinion for Altinget og ABC Nyheter 7. mars.

Vi viser til:

Nettavisen.

Altinget.

ABC Nyheter.

1) Fremskrittspartiet er vinneren primo mars.

2) Avstanden mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på de fire siste nasjonale målingene er 2,2 (VL/Dgbl), 5,7 (TV2), 2,1 (Nettav) og 2,5 (Altinget/ABC).

3) Fremskrittspartiet er knapt fem prosentpoeng foran Arbeiderpartiet blant menn i InFacts undersøkelse for Nettavisen.

4) I InFacts tall for regioner er Ap større enn Frp i Oslo, øvrige Østlandet og i Nord-Norge. Frp er større enn Ap i det sydligste Norge, på Vestlandet og i Midt-Norge – men merk feilkildene for undergrupper.

5) Snitt fire siste nasjonale stortingsmålinger – Norstat for VL og Dagbladet (27. feb), Verian for TV2 (4. mars), InFact for Nettavisen (6. mars) og Opinion for Altinget og ABC Nyheter (7. mars) – med to desimaler for nerdene:

a. Ap 18,66 (37)

b. H 25,73 (47)

c. Frp 15,56 (28)

d. SV 9,96 (17)

e. Sp 6,30 (11)

f. KrF 3,17 (2)

g. V 5,56 (10)

h. MDG 4,07 (7)

i. R 6,07 (10)

j. INP 2,15 (0)

k. Det borgerlige flertallet er smalt, 87 vs 82.

l. Se beregningen her.

m. Takk til Jon Aabye for beregningen.

6) Nedbryting av snittet på 19 valgkretser:

a. Ap er størst i Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Hedmark, Finnmark, Troms, Telemark, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland.

b. Høyre er størst i Vest-Agder, Rogaland, Vestfold, Hordaland, Aust-Agder, Oslo, Buskerud, Østfold, Akershus.

c. Frp er størst i Møre og Romsdal.

d. Frp er nest størst i Vest-Agder, Finnmark, Rogaland, Troms, Hordaland, Aust-Agder.

e. Merk feilkilder ved nedbryting.

7) På snittet av målingene i februar hadde Fremskrittspartiet 5000 i netto pluss mot Høyre. På TV2s måling i mars var Frp i netto pluss med nesten 40.000 mot Høyre. Altinget/ABC har Frp netto +34.000 mot Høyre (ca 30.000 = 1 pp).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp