Poll of polls

Støre øker velgertapet til Guri Melby

illustrasjon

Publisert 28. februar 2024. Sist endret 28. februar 2024.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for februar 2024 som bygger på et snitt av bakgrunnstallene i syv av månedens åtte nasjonale stortingsmålinger.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst deler bakgrunnstall med pollofpolls.

3) Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk som med nøyaktighet følger velgernes vandringer. Gabriel skal krediteres tabellene og tekst og beregninger i pkt. 4 flg.

4) Høyre har klart størst framgang fra januar med +2,2 prosentpoeng, mens «Andre»-gruppen har størst nedgang med -1,2 prosentpoeng.

5) Fremskrittspartiet har en framgang på +0,8 pp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en nedgang på hhv -0,8 og -0,7 pp (vi bygger da på snittet av målingene som inngår i samlematrisene i februar vs januar).

6) Høyre øker lojaliteten med 3,5 prosentpoeng, som først og fremst betyr at langt færre Høyre-velgere sitter på gjerdet i februar, sammenlignet med januar. Nettohentingen fra Arbeiderpartiet har også økt klart fra 61.000 forrige måned til 71.000 (ca 30.000 = 1 pp).

7) Solberg henter også langt flere tidligere hjemmesittere, fra 29 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i januar til 35 pst av disse i februar. Denne overrepresentasjonen betyr også at Høyres oppslutning synker med i overkant av ett prosentpoeng dersom disse velgerne holdes utenfor.

8) «Andre»-gruppen henter langt færre velgere fra andre partier denne måneden, fra 63.000 netto i januar til 24.000 netto i februar. Det er først og fremst Frp som har stoppet dette tapet, men også Sp har en klar nedgang i denne lekkasjen.

9) I februar har vi fem nasjonale stortingsmålinger som viser overganger til INP. Alle de fire største stortingspartiene har klar nedgang i antall velgere de taper til INP.

10) Samtidig er det verdt å merke seg at f.eks. Frp taper flere velgere brutto til «Andre»-gruppen i februar enn i januar. Det er den nesten doblede hentingen av velgere inn fra den samme gruppen som fører til langt bedre utvekslingstall for Listhaug.

11) Snitt partienes andel i prosent av 2021-velgerne som lekker til INP. I parentes antall velgere.

a. Ap 0,3 (2.000)

b. H 0,8 (5.000)

c. Frp 4.0 (19.000)

d. Sp 4,8 (19.000)

e. SV 0 (0)

f. KrF 1,4 (2.000)

g. V 0,9 (1.000)

h. MDG 0 (0)

i. R 1.0 (1.000)

j. Fra hjemmesitterne i 2021: 1,6 (15.000)

12) I tillegg til det bedrede bytteforholdet mot «Andre», henter Frp 14.000 flere velgere fra Sp i februar.

13) I tillegg til det økte tapet til Høyre har Arbeiderpartiet også et nesten doblet nettotap til Venstre.

14) Det fører til at Arbeiderpartiets nettotap til borgerlig side har økt fra 86.000 i januar til 100.000 i februar.

15) Regjeringspartner Senterpartiets økte tap til Fremskrittspartiet fører til at den samlede netto blokkovergangen øker fra 159.000 til 199.000 i de borgerlige partienes favør. Det er den høyeste blokkovergangen siden september 2023.

16) Arbeiderpartiets og Senterpartiets tap til andre partier på rødgrønn side fortsetter å synke, fra 80.000 i desember, til 71.000 i januar, og nå 64.000 i februar.

17) Rødt har den største lojalitetsøkningen med +7 prosentpoeng, men dette fører ikke til noen økning i oppslutning fordi hentingen fra både Ap og MDG går ned.

Snitt av syv målinger i februar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,6
H 27,7
Frp 14,2
Sp 6,1
SV 10,1
KrF 4,0
V 5,8
MDG 3,7
R 5,2

Lojalitet mot stv 2021

Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 53,2 52,2 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 78,5 75,0 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 70,6 69,0 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 35,4 38,4 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 72,9 73,0 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 72,6 75,1 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 63,0 65,7 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,6 56,1 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 67,8 60,5 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 53,2 1,5 1,6 5,2 3,7 1,4 1,2 5,0 2,4 0,8 7,0
H 10,2 78,5 8,5 9,4 2,7 8,0 14,1 2,0 2,9 0,8 15,8
Frp 1,6 5,7 70,6 8,7 0,9 4,5 1,4 0,0 1,3 9,7 7,7
Sp 1,0 0,5 0,4 35,4 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8
SV 5,5 0,1 0,3 3,3 72,9 0,4 1,8 11,5 11,3 0,0 2,7
KrF 0,6 0,7 0,0 1,2 0,0 72,6 0,4 0,9 0,9 6,5 1,4
V 2,6 2,5 0,0 0,9 2,1 0,4 63,0 7,7 2,1 0,0 2,8
MDG 1,1 0,3 0,0 0,6 3,1 0,0 1,6 59,6 1,4 2,6 1,2
R 0,9 0,4 0,3 2,1 4,0 0,0 0,8 3,0 67,8 6,0 1,5
Andre 0,9 1,0 5,1 4,3 0,1 1,3 0,9 0,3 1,0 49,9 2,8
Gjerdesittere 22,2 8,4 13,1 28,2 9,8 10,7 14,9 10,1 9,0 23,3 55,3

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 71 000 7 000 -13 000 35 000 3 000 19 000 3 000 4 000 6 000
H -71 000 5 000 -35 000 -5 000 -5 000 -4 000 0 -2 000 5 000
Frp -7 000 -5 000 -34 000 -1 000 -5 000 -2 000 0 -1 000 7 000
Sp 13 000 35 000 34 000 11 000 4 000 4 000 3 000 8 000 17 000
SV -35 000 5 000 1 000 -11 000 0 2 000 -6 000 -7 000 0
KrF -3 000 5 000 5 000 -4 000 0 0 -1 000 -1 000 -5 000
V -19 000 4 000 2 000 -4 000 -2 000 0 -7 000 -2 000 1 000
MDG -3 000 0 0 -3 000 6 000 1 000 7 000 2 000 -2 000
R -4 000 2 000 1 000 -8 000 7 000 1 000 2 000 -2 000 -5 000
Andre -6 000 -5 000 -7 000 -17 000 0 5 000 -1 000 2 000 5 000
Gjerdesittere -174 000 -51 000 -45 000 -114 000 -22 000 -12 000 -20 000 -12 000 -13 000 -25 000
Stemte ikke sist 64 000 144 000 70 000 17 000 24 000 13 000 25 000 11 000 14 000 26 000
Total -245 000 205 000 73 000 -226 000 53 000 5 000 32 000 -9 000 7 000 25 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 113 000
Til/Fra Frp 43 000
Til/Fra KrF 9 000
Til/Fra V 34 000
SUM 199 000
Til/Fra Ap -100 000
Til/Fra Sp -77 000
Til/Fra SV -8 000
Til/Fra MDG -8 000
Til/Fra R -6 000
SUM -199 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss.

feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -71 000 -61 000 -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -100 000 -86 000 -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at Ap er i pluss.

feb.24 jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -13 000 -9 000 -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V