Poll of polls

Blokkoverganger iht SSB: 128.000

illustrasjon

Publisert 4. februar 2024. Sist endret 4. februar 2024.

1) Statistisk Sentralbyrå har publisert sin velgerundersøkelse for kommunevalget 2023.

2) Gabriel Steinsbekk har koblet overgangsmatrisen i SSBs velgerundersøkelse med de to siste nasjonale målingene før kommunevalget, som var Opinion for ANB, Dagsavisen og Fri Fagbevegelse (8. sep) og Respons for VG (9. sep). Han har med grunnlag i SSBs materiale og bakgrunnstallene i disse målingene utarbeidet et oppsett over lojalitet mv – etter mønster av de månedlige snittmatrisene.

3) Gabriel skal krediteres tabellene og teksten i pkt 4 flg. Tusen takk til Gabriel for hans nøyaktighet og analytiske evne i granskingen av velgernes vandringer.

4) Lojalitet i tabellen er en sammenligning av velgerundersøkelsen og snittet av de to siste nasjonale kommunemålingene før valget (Opinion 8/9 og Respons 9/9).

5) Begge regjeringspartiene har ca. fem prosentpoeng høyere lojalitet på SSBs velgerundersøkelse enn på snittet av målingene, mens Høyre og Frp lå hhv. sju og fem prosentpoeng lavere på velgerundersøkelsen enn på målingene.

6) Ap og Sp var faktisk de eneste stortingspartiene som «endte» på en høyere lojalitet ifølge SSBs velgerundersøkelse enn det meningsmålingene viste. Størst nedgang hadde MDG med nesten 22 prosentpoeng.

7) Overgangene i prosent svarer til prosentene som er publisert i SSBs foreløpige velgerundersøkelse. Bevegelsene for velgerne som ikke stemte i 2019 er ikke tatt med for å unngå forvirring, da velgerundersøkelsen kun viser de hjemmesitterne fra 2019 som endte opp med å avgi stemme i 2023.

8) Matrisen viser at det var hele ni bruttooverganger mellom partiene der over 10 pst av et partis velgere gikk til et annet parti. MDGs 2019-velgere sto for en tredjedel av disse bruttolekkasjene.

9) Nettoovergangene mellom partiene er prosenter regnet om til 2019-stemmetall. Det er heller ikke her inkludert velgere som ikke stemte i 2019. Dette er altså netto henting og tap vis a vis andre partier.

10) De største nettoovergangene i kommunevalget ifølge meningsmålingene var i rekkefølge Arbeiderpartiets tap til Høyre, Senterpartiets tap til Høyre, Arbeiderpartiets tap til Andre, Arbeiderpartiets tap til Fremskrittspartiet, Senterpartiets tap til Fremskrittspartiet og MDGs tap til Venstre.

11) Ser vi på SSBs velgerundersøkelse, er den største nettoovergangen fortsatt Arbeiderpartiets tap til Høyre, etterfulgt av Senterpartiets tap til Høyre og til Frp. Ap har klart mindre nettotap til Frp og til Andre. I tillegg ser vi at MDG endte opp med større nettotap til både SV og Ap enn til Venstre.

12) FNBs (nå Folkets Parti) velgere i 2019 delte seg i ca. fire like store deler, og gikk til hhv. Høyre, INP, Frp og Ap.

13) INP hadde det vi må kalle en «bred» henting av velgere, med +28.000 fra regjeringspartiene og +29.000 fra H+Frp.

14) Annet som er verdt å merke seg er at nettoovergangene fra Ap til SV, som er en av de høyeste på de nasjonale stortingsmålingene, ifølge SSBs velgerundersøkelse var så godt som i null.

15) Når det gjelder nettoovergangene mellom stortingsblokkene, var denne ifølge velgerundersøkelsen 128.000 i de borgerlige partienes favør. Dette er 40.000 færre enn det de siste meningsmålingene før valget viste.

16) Det må tas forbehold om at velgerundesøkelsen også er en utvalgsundersøkelse, med de feilmarginene det medfører for tolkning av overganger og bakgrunnstall.

Lojalitet mot kvlg 2019

Velgerundersøkelsen SSB Valgkampinnspurten sept 2023
Ap 56,0 51,4
H 63,0 69,7
Frp 49,0 54,3
Sp 40,0 36,5
SV 42,0 50,3
KrF 62,0 70,9
V 40,0 47,2
MDG 26,0 47,7
R 41,0 48,8

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 56,0 3,0 1,0 10,0 15,0 2,0 8,0 15,0 15,0 8,0
H 7,0 63,0 16,0 9,0 4,0 9,0 18,0 5,0 5,0 13,0
Frp 2,0 8,0 49,0 7,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 16,0
Sp 5,0 2,0 1,0 40,0 3,0 6,0 2,0 1,0 1,0 5,0
SV 4,0 1,0 0,0 4,0 42,0 0,0 2,0 15,0 16,0 5,0
KrF 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 62,0 0,0 1,0 0,0 0,0
V 2,0 4,0 0,0 1,0 3,0 3,0 40,0 11,0 1,0 1,0
MDG 2,0 1,0 0,0 1,0 5,0 2,0 8,0 26,0 2,0 0,0
R 2,0 0,0 1,0 1,0 5,0 0,0 1,0 4,0 41,0 1,0
INP 2,0 3,0 6,0 4,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Andre 3,0 1,0 5,0 5,0 3,0 8,0 4,0 3,0 4,0 34,0
Gjerdesittere 15,0 15,0 22,0 17,0 20,0 6,0 16,0 19,0 16,0 15,0

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R INP FNB Andre
Ap 30 000 11 000 -5 000 2 000 5 000 5 000 -14 000 -2 000 13 000 -7 000 8 000
H -30 000 8 000 -24 000 -1 000 1 000 3 000 -4 000 -5 000 16 000 -10 000 -14 000
Frp -11 000 -8 000 -25 000 0 -1 000 0 -2 000 2 000 13 000 -7 000 -13 000
Sp 5 000 24 000 25 000 11 000 1 000 2 000 2 000 3 000 15 000 0 12 000
SV -2 000 1 000 0 -11 000 0 3 000 -19 000 -8 000 2 000 0 -2 000
KrF -5 000 -1 000 1 000 -1 000 0 3 000 0 0 1 000 0 9 000
V -5 000 -3 000 0 -2 000 -3 000 -3 000 -12 000 0 1 000 -1 000 3 000
MDG 14 000 4 000 2 000 -2 000 19 000 0 12 000 5 000 4 000 0 5 000
R 2 000 5 000 -2 000 -3 000 8 000 0 0 -5 000 1 000 1 000 2 000
INP -13 000 -16 000 -13 000 -15 000 -2 000 -1 000 -1 000 -4 000 -1 000 -9 000 -3 000
FNB 7 000 10 000 7 000 -12 000 0 0 1 000 0 -1 000 9 000 3 000
Andre -8 000 14 000 13 000 2 000 -9 000 -3 000 -5 000 -2 000 3 000 -3 000
Total -46 000 60 000 52 000 -100 000 36 000 -7 000 25 000 -63 000 -9 000 78 000 -36 000 10 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 64 000
Til/Fra Frp 36 000
Til/Fra KrF 6 000
Til/Fra V 22 000
SUM 128 000
Til/Fra Ap -51 000
Til/Fra Sp -52 000
Til/Fra SV -4 000
Til/Fra MDG -18 000
Til/Fra R -3 000
SUM -128 000

Johan Giertsen

Del på Facebook