Poll of polls

Blokkstillingen strammer seg til

illustrasjon

Publisert 28. januar 2024. Sist endret 28. januar 2024.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for januar 2024, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i fem av de seks nasjonale stortingsmålingene i januar.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnstall. Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres tabellene og teksten i pkt. 4 flg.

3) Blokkstillingen strammer seg til, se pkt. 11. Netto overganger av 2021-velgere fra rødgrønn til borgerlig blokk:

a. Januar 2024: 159.000

b. Desember 2023: 171.000

c. November 2023: 188.000

4) Av målingene som inngår i samlematrisen har Arbeiderpartiet den største endringen fra desember med +1,0 prosentpoeng.

5) Resten av bildet er stabilt. Ingen andre partier har større endringer enn +0,4 pp (Sp) eller -0,3 pp (Frp og MDG).

6) Samlet sett fører dette likevel til at differansen mellom rødgrønn og borgerlig side synker fra i overkant av fire prosentpoeng i desember til tre prosentpoeng i januar.

7) Støres framgang skyldes en halvering av tapet til Venstre og en klar økning av hentingen av tidligere hjemmesittere.

8) Arbeiderpartiet går fra å hente 15 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i desember til å hente 21 pst i januar. Nettotapet til både SV og Høyre er identisk med forrige måned. Arbeiderpartiets lojalitet er ned ett prosentpoeng.

9) Senterpartiet henter også klart flere hjemmesittere denne måneden enn før nyttår. Samtidig synker nettotapet til Rødt med 10.000 velgere og tapet til Ap med 5.000 velgere.

10) Den største lojalitetsøkningen fra forrige måned har Venstre med +4 prosentpoeng. At partiet ikke øker oppslutningen, henger sammen med at hentingen fra Ap går klart ned.

11) Nettoovergangene mellom blokkene har sunket klart med 159.000 i borgerlig favør i januar mot 171.000 i desember. Denne nedgangen henger først og fremst sammen med Arbeiderpartiets lavere tap til Venstre, men Sp har i januar også noe mindre tap til Fremskrittspartiet.

12) Regjeringspartiene Ap+Sp taper samlet 148.000 velgere til borgerlig side (ned fra 164.000 i desember) og 71.000 velgere til de andre partiene på rødgrønn side (ned fra 80.000 desember).

13) Overganger til INP (basert på fire målinger som skiller ut INP i overgangsmatrisene) – i prosent av partienes 2021-velgere (i parentes antall velgere):

a. Fra Ap: 1,1 (9.000)

b. Fra H: 1,5 (9.000)

c. Fra Frp: 5,7 (20.000)

d. Fra Sp: 5,9 (24.000)

e. Fra SV: 0,0

f. Fra KrF: 0,0

g. Fra V: 0,0

h. Fra MDG: 0,7 (1.000)

i. Fra R: 1,5 (2.000)

j. Fra hjemmesittergruppen: 3,6 (33 000)

Snitt av fem målinger i januar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 19,4
H 25,5
Frp 13,4
Sp 6,8
SV 10,6
KrF 4,1
V 5,6
MDG 3,5
R 5,3

Lojalitet mot stv 2021

Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 52,2 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 75,0 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 69,0 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 38,4 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 73,0 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 75,1 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 65,7 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 56,1 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 60,5 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 52,2 1,3 1,0 5,3 4,9 2,2 1,6 3,9 7,7 1,6 10,4
H 8,8 75,0 6,9 9,4 0,6 5,3 15,2 1,6 2,2 5,1 14,1
Frp 2,5 5,8 69,0 5,5 0,2 3,6 1,0 2,0 0,2 4,9 6,0
Sp 1,5 0,0 0,7 38,4 0,8 0,9 0,4 0,0 0,0 0,9 2,7
SV 6,3 0,5 0,0 3,2 73,0 0,4 2,0 12,7 11,1 3,1 4,4
KrF 0,2 0,4 1,6 0,5 0,6 75,1 0,5 1,5 0,4 2,0 0,7
V 1,5 2,8 0,6 0,8 0,6 0,0 65,7 5,6 1,8 1,7 2,4
MDG 0,8 0,0 0,0 0,9 1,5 0,4 1,9 56,1 0,9 0,0 2,6
R 2,8 0,1 0,0 1,2 5,6 0,0 0,9 7,5 60,5 0,0 1,6
Andre 1,5 1,6 7,7 7,2 0,0 2,6 0,3 1,0 1,2 49,4 4,5
Gjerdesittere 21,7 12,2 12,8 27,3 12,3 9,3 10,7 8,0 13,7 31,3 50,9

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 61 000 16 000 -9 000 38 000 -1 000 10 000 2 000 11 000 10 000
H -61 000 12 000 -38 000 2 000 -3 000 -4 000 -2 000 -2 000 5 000
Frp -16 000 -12 000 -20 000 0 1 000 1 000 -2 000 0 21 000
Sp 9 000 38 000 20 000 11 000 1 000 3 000 4 000 5 000 28 000
SV -38 000 -2 000 0 -11 000 1 000 -1 000 -12 000 -3 000 -3 000
KrF 1 000 3 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 1 000
V -10 000 4 000 -1 000 -3 000 1 000 1 000 -4 000 -1 000 -1 000
MDG -2 000 2 000 2 000 -4 000 12 000 1 000 4 000 8 000 1 000
R -11 000 2 000 0 -5 000 3 000 1 000 1 000 -8 000 2 000
Andre -10 000 -5 000 -21 000 -28 000 3 000 -1 000 1 000 -1 000 -2 000
Gjerdesittere -170 000 -74 000 -44 000 -110 000 -28 000 -10 000 -15 000 -9 000 -19 000 -33 000
Stemte ikke sist 94 000 128 000 55 000 25 000 40 000 6 000 22 000 24 000 15 000 41 000
Total -214 000 145 000 38 000 -204 000 81 000 -3 000 21 000 -9 000 11 000 72 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 101 000
Til/Fra Frp 38 000
Til/Fra KrF 3 000
Til/Fra V 17 000
SUM 159 000
Til/Fra Ap -86 000
Til/Fra Sp -62 000
Til/Fra SV 2 000
Til/Fra MDG -9 000
Til/Fra R -4 000
SUM -159 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -61 000 -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -86 000 -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at Ap er i pluss

jan.24 Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -9 000 -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger