Poll of polls

Er SV større enn Ap i Oslo?

illustrasjon

Publisert 16. januar 2024. Sist endret 16. januar 2024.

1) Oslo blir stortingsvalgets episenter. Oslo blir også nominasjonenes episenter, særlig hvordan Oslo Ap skal skaffe «sikker» stortingsplass til sine regjeringsmedlemmer ¬– Støre, Vestre, Barth Eide.

2) Vi skal nå antyde nivåer i Oslo, basert på (i) TV2s målinger (pkt. 3–4) – (ii) Nettavisens målinger (pkt. 5) – (iii) nedbrutte landstall (pkt. 6).

3) Verian leverer til TV2 også tall for sum Oslo og Akershus i sine månedlige stortingsmålinger. Tallene angir TV2s snitt for Oslo og Akershus for desember 2023 og januar 2024, med samlet 530 spurte (i parentes sum Oslo og Akershus i stv 2021) – til høyre sum kommunevalget Oslo og fylkestingsvalget Akershus:

a. Ap 17,5 (24,4) – 18,7

b. H 35,5 (25,4) – 34,0

c. Frp 7,0 (8,2) – 8,4

d. SV 14,0 (10,1) – 8,0

e. Sp 1,0 (5,9) – 2,4

f. KrF 1,0 (1,9) – 1,9

g. V 10,5 (8,5) – 7,8

h. MDG 3,5 (6,6) – 8,0

i. R 5,0 (6,1) – 4,5

j. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og MDG kan være noe undervurdert, men med et snitt bygget på 530 spurte (269 desember og 261 januar), er det større feilkilder enn for vanlige målinger med tusen respondenter.

k. Tusen takk til Terje Sørensen i TV2 for innsyn i tallene.

4) Oppslutning Oslo hvis de relative endringene mot 2021 er de samme i både Oslo og Akershus (19 distriktsmandater):

a. Ap 16,5 (3)

b. H 33,0 (7) – sistemandatet

c. Frp 5,1 (1)

d. SV 18,4 (4)

e. Sp 0,5 (0)

f. KrF 0,9 (0)

g. V 12,5 (2) – nærmest til å erobre Høyres sistemandat

h. MDG 4,5 (1)

i. R 6,8 (1)

j. SV er foran Ap, men feilkildene er større enn ved f.eks. en fylkesmåling.

k. Merk (i) feilmarginer ved målingene, og (ii) at eventuelle lokale variasjoner ikke hensyntas pga. forutsetningen om samme relative endring mot 2021 for alle partiene i både Oslo og Akershus.

5) InFact for Nettavisen er oss bekjent eneste byrå som leverer tall for Oslo på landsmålingene. Snitt Oslo på Nettavisens fire siste landsmålinger (okt. 23 + nov. 23 + des. 23 + jan. 24):

a. Ap 17,2 (3) – nærmest til å erobre MDGs sistemandat

b. Frp 8,5 (2)

c. H 30,1 (6)

d. KrF 2,7 (0)

e. V 9,5 (2)

f. SV 13,7 (3)

g. R 6,5 (1)

h. MDG 7,5 (2) – sistemandatet

i. R 6,5

j. SV og V kan her være noe undervurdert.

k. Ser vi bare på de to siste månedene (desember og januar), har Ap snitt 16,6 og SV 16,9.

l. Antall spurte i disse fire målingene kan være rundt 550.

m. Tusen takk til Nettavisen, ved Gunnar Stavrum, Jørgen Berge og Henrik Heldahl.

6) Nedbryting av det nasjonale stortingssnittet 16. januar 2024 på Oslo:

a. Ap 16,9 (3)

b. H 29,7 (6)

c. Frp 6,9 (1)

d. SV 18,1 (4) – sistemandatet

e. Sp 1,6 (0)

f. KrF 1,9 (0)

g. V 12,7 (2+1) – nærmest til å vinne SVs sistemandat

h. MDG 7,4 (1)

i. R 9,2 (2)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap