Poll of polls

FpU – vinneren blant de yngre

illustrasjon

Publisert 14. januar 2024. Sist endret 14. januar 2024.

1) Fem nasjonale stortingsmålinger er publisert så langt i januar 2024. Byråene som har utført disse målingene, har også levert tall for respondentene etter alder.

a. Av disse fem målingene har fire rubrikk for respondentene under 30 år og den femte 18–34 år. Det er da ikke fullt ut sammenfall mellom respondentenes alder i alle fem målinger.

b. Foruten denne reservasjonen, må oppslutning i ulike aldersgrupper leses i lys av feilkildene, særlig at antall spurte under 30 år kan være rundt 100–150 i hver måling.

c. Samlet antall spurte under 30 år i disse fem målingene er trolig 600–700.

d. VG hadde 621 spurte under 30 år i de fire målingene fra september til desember der vi har lagt ut alderstall.

e. Vi vil tross feilkildene likevel mene at snittet av flere målinger gir et bilde på partienes omtrentlige oppslutning i denne aldersgruppen.

f. Tusen takk til redaktører og kommentatorer som generøst gir pollofpolls innsyn i bakgrunnstall.

2) Partienes oppslutning blant velgere under 30 år iht snittet av de fem første landsmålingene i januar 2024 – merk reservasjoner som nevnt – (i parentes snitt under 30 år i fire landsmålinger fra Respons/VG høsten 2023):

a. Ap 15 (14)

b. Frp 18 (17)

c. H 24 (28)

d. KrF 2 (3)

e. MDG 4 (7)

f. R 5 (5)

g. Sp 7 (7)

h. SV 13 (10)

i. V 10 (7)

j. INP 2 (1)

k. Høyre ble størst i skolevalget 2023, foran Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

l. Denne rekkefølgen finner vi igjen både blant velgere under 30 år i snittet av VGs landsmålinger høsten 2023 og i snittet av fem landsmålinger i januar 2024.

3) At Fremskrittspartiet har klart høyere oppslutning blant velgere under 30 år enn i totalbefolkningen, er bakgrunnen for vår tittel – at Fremskrittspartiets Ungdom er vinneren blant yngre velgere.

4) Før lokalvalget ble det gjennomført skolevalg med 132.606 gyldige stemmer og en spørreskjema-undersøkelse blant elever på videregående skoler. 16.945 elever svarte på spørsmålene. Undersøkelsen ble publisert 14. desember 2023.

5) Kilde: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør et al. (2023) Skolevalget 2023, spørreskjemaundersøkelse blant elever. [Datasett] Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

6) Skolevalget 2023 (2021):

a. R 2,7 (4,6)

b. SV 11,1 (12,7)

c. Ap 17,5 (23,4)

d. Sp 6,1 (7,9)

e. MDG 3,8 (6,0)

f. KrF 2,8 (2,0)

g. V 9,2 (10,7)

h. H 21,7 (13,6)

i. Frp 19,4 (13,9)

7) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilket parti stemte du på ved skolevalget i år?» (merk som opplyst færre respondenter i spørreskjema-undersøkelsen enn stemmer i skolevalget):

a. Ap 15,3

b. SV 11,9

c. Sp 4,9

d. KrF 2,5

e. V 9,3

f. H 24,9

g. Frp 16,7

h. MDG 0,5 – trolig trykkfeil fra kilden, se pkt 8) om MDG gutter vs jenter.

i. Av andre hadde bl.a. NKP 3,4 – Bergenslisten 5,5 – Kystpartiet 1,9 – INP 1,2

j. N = 12.659

8) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilket parti stemte du på ved skolevalget i år? Er du gutt eller jente?» Gutter (jenter i parentes):

a. Ap 12,6 (17,6)

b. SV 5,6 (16,4)

c. Sp 3,4 (6,1)

d. KrF 2,6 (2,5)

e. V 7,3 (10,9)

f. H 26,6 (24,1)

g. Frp 27,3 (8,6) – størst blant gutter

h. MDG 2,4 (4,1)

i. N = 12.237

9) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilket parti stemte du på ved skolevalget i år? Studieretning». Studieforberedende (yrkesfag i parentes):

a. Ap 15,8 (13,6)

b. SV 13,2 (8,1)

c. Sp 4,2 (7,2)

d. KrF 2,7 (2,3)

e. V 10,2 (6,3)

f. H 27,5 (16,2)

g. Frp 12,7 (30,6)

h. MDG 4,0 (1,5)

i. N = 11.809

j. Fremskrittspartiet er i denne undersøkelsen større blant elever på yrkesfag enn summen av Ap+Sp+SV – 30,6 (Frp) vs 28,9 (Ap+Sp+SV).

k. Fremskrittspartiet er også større blant elever på yrkesfag enn summen av Arbeiderpartiet og Høyre – 30,6 (Frp) vs 29,8 (Ap+H).

10) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen i år, gjorde best inntrykk på deg?».

a. Ap 15,8

b. SV 9,8

c. Sp 4,9

d. KrF 3,6

e. V 11,7

f. H 20,3

g. Frp 27,4 – !

h. MDG 0,1 – trolig tykkfeil fra kilden – se pkt 11 om gutter vs jenter.

i. N = 10.882

11) Spørreskjema-undersøkelsen – «Hvilken av partirepresentantene som deltok i den politiske debatten ved skolen i år, gjorde best inntrykk på deg? Er du gutt eller jente?». Gutter (jenter parentes):

a. Ap 12,5 (18)

b. SV 5 (13,3)

c. Sp 3,9 (5,7)

d. KrF 3,9 (3,5)

e. V 9,4 (13,7)

f. H 21,7 (19,7)

g. Frp 37,6 (19,7)

h. MDG 2,2 (3,9)

i. N = 10.556.

j. Fremskrittspartiet hadde lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet blant jenter i spørreskjema-undersøkelsen (8,6 vs 17,6). Tross dette, hadde Frp høyere score enn Ap blant jenter på spørsmål om hvilken parti-representant som gjorde «best inntrykk» (19,7 vs 18,0).

12) Spørreskjema-undersøkelsen inneholder flere andre tabeller som må ha interesse for partiene og deres ungdomsorganisasjoner. All ære til Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør som har utført undersøkelsen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp