Poll of polls

VG: SV henter flere fra Ap enn H

illustrasjon

Publisert 13. januar 2024. Sist endret 13. januar 2024.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap20,52,1-5,8
H26,2-0,65,8
Frp13,51,11,9
SV10,7-1,13,1
Sp7,61,3-5,9
KrF4,1-0,10,3
V5,90,21,3
MDG3,5-0,1-0,4
R5,40,50,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Respons for VG – publisert 9. januar 2024.

Takk til VG, ved Andreas Nielsen, for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til:

VGs reportasje.

VGs kommentar.

1) Stortingsmandater Respons for VG januar 2024 (desember 2023):

a. H 47 (49)

b. Ap 36 (35)

c. Frp 24 (24)

d. SV 19 (19)

e. Sp 14 (10)

f. V 10 (9)

g. R 10 (8)

h. KrF 7 (7)

i. MDG 2 (2)

j. INP 0 (6)

k. Frp+H+KrF+V: 88 (89)

l. Ap+Sp+SV+MDG+R: 81 (74)

2) Lojalitet januar 2024 mot stv 2021 (Rsp/VG desember 2023):

a. R 64 (59)

b. SV 69 (79)

c. Ap 55 (53)

d. Sp 45 (37)

e. V 70 (64)

f. KrF 83 (85)

g. H 73 (78)

h. Frp 72 (65)

i. MDG 57 (55)

3) Takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner, beregninger og tekst i pkt. 4 flg.

4) Regjeringspartiene har en samlet framgang på 3,4 prosentpoeng, sammenlignet med forrige Respons-måling i desember. Arbeiderpartiets nettotap til Høyre har sunket fra 71.000 i Solbergs favør til 43.000.

5) Samtidig har Støres tap til SV holdt seg stabilt i overkant av 50.000, slik at den største nettoovergangen mellom stortingspartiene går fra Ap til SV og ikke Ap til H.

6) Senterpartiet har på sin side et mindre tap til både SV og Ap, sammenlignet med forrige måned, og Vedum har økt lojaliteten med åtte prosentpoeng.

7) Fremskrittspartiet har også en klar økning fra desember. Framgangen skyldes mindre tap til INP (ned fra 6 pst av egne 2021-velgere i desember til 2 pst i januar). I tillegg vinner Listhaug flere velgere fra regjeringspartiene.

8) INP mer enn halveres sammenlignet med desember, noe som kommer av klart mindre henting fra Ap (ned fra 22.000 til 4.000), fra Frp (ned fra 22.000 til 6.000) og Høyre (ned fra 19.000 til 8.000).

9) Spennet for INP fra 1,7 hos Respons for VG til 6,1 for InFact for Nettavisen er voldsomt.

10) Hovedforskjellen er at INP vinner 12 pst av Sps 2021-velgere og 6 pst av Frps 2021-velgere hos InFact, mot hhv. 3 og 2 pst hos Respons. INP vinner også 46 pst av Andre-velgerne hos InFact, mot 0 pst av den samme gruppen hos Respons.

11) Uvektet råtall (parentes målingen uten velgere som ikke stemte i 2021):

a. Ap 18,6 (19,4)

b. H 30,7 (25,6)

c. Frp 9,2 (14,1)

d. Sp 7,5 (7,6)

e. SV 11,2 (11,6)

f. KrF 3,6 (4,1)

g. V 6,2 (6,0)

h. MDG 4,5 (3,4)

i. R 6,2 (5,7)

j. INP 1,5 (1,3)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV