Poll of polls

Sylvi-pluss mot Erna

illustrasjon

Publisert 27. desember 2023. Sist endret 27. desember 2023.

1) Vi legger med dette ut årets siste samlematrise, bygget på snittet av bakgrunnstallene i syv målinger publisert fra 30. november til 13. desember.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet. Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk som følger velgernes vandringer, og som med nøyaktighet utarbeider snittmatrisene. Gabriel skal krediteres teksten i pkt. 3 flg. og tabellene.

3) De største endringene i oppslutning på snittet av målingene som inngår i desember-matrisen vs november skjer internt på rødgrønn side, med -1,5 prosentpoeng for Ap og +1,0 prosentpoeng for SV. Høyre er ned -0,6 prosentpoeng. Både Frp og Sp øker med +0,6 prosentpoeng.

4) Arbeiderpartiet har den største nedgangen i lojalitet med -2 pp mot november. I den andre enden av skalaen har SV, Frp og Sp en lojalitetsøkning hver på i underkant av 4 pp.

5) Støres nettotap til Bergstø har økt fra 25.000 i november til 39.000 i desember. Dette er også den største endringen i nettoovergangene mellom partiene, sammenlignet med forrige måned.

6) I tillegg til den økte hentingen fra Ap vinner SV flere velgere fra både Rødt og Sp. Samtidig er den ingen overrepresentasjon av velgere som ikke stemte i 2021 hos SV, og partiet øker faktisk i oppslutning med noen tideler dersom denne gruppen holdes utenfor.

7) Arbeiderpartiets nettotap til både Høyre spesielt og borgerlig side generelt er så godt som uendret fra forrige måned. Det er høyere tap til andre partier på rødgrønne side (først og fremst til SV) og mindre henting fra hjemmesittergruppen som fører til nedgangen i oppslutning.

8) Høyres nedgang henger sammen med mindre henting fra Sp, og at +6.000 fra Frp i november er snudd til -8.000 i desember. Denne endringen i utveksling mellom Fremskrittspartiet og Høyre utgjør 0,5 pp i pluss for Frp og tilsvarende minus for H.

9) Høyre er partiet som er mest overrepresentert blant velgerne som ikke stemte i 2021, og synker med 0,6 prosentpoeng dersom disse holdes utenfor.

10) Både Senterpartiets og Fremskrittspartiets økte oppslutning henger sammen med høyere lojalitet. For Senterpartiets del betyr dette at færre egne 2021-velgere nå sitter på gjerdet, mens Frp i større grad senker tapet til andre partier.

11) Nettoovergangene mellom blokkene har sunket fra 188.000 i borgerlig favør i november til 171.000 i desember. Dette utgjør i overkant av 5,5 prosentpoeng i oppslutning.

12) Regjeringspartiene Ap+Sp står samlet for så godt som hele det rødgrønne tapet til borgerlig side. Til sammenligning er Ap+Sps tap til de andre rødgrønne partiene i overkant av 2,5 prosentpoeng.

13) Overganger til INP (basert på fem målinger som skiller ut INP som egen rad i overgangsmatrisene) i prosent av partienes 2021-velgere (i parentes antall velgere):

a. Fra Ap: 1,7 (13.000)

b. Fra H: 2,0 (12.000)

c. Fra Frp: 6,5 (23.000)

d. Fra Sp: 4,7 (19.000)

e. Fra SV: 0,6 (1.000)

f. Fra KrF: 1,1 (1.000)

g. Fra V: 1,0 (1.000)

h. Fra MDG: 0,4 (0)

i. Fra R: 1,5 (2.000)

j. Fra velgere som ikke stemte i 2021: 2,7 (25.000)

k. Den største endringen mot november er at Senterpartiet taper langt mindre til INP (ned fra 30.000 til 19.000). Både Ap og Høyre øker tapet med 3.000 velgere.

Snitt av syv målinger i desember der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,4
H 25,6
Frp 13,7
Sp 6,4
SV 10,8
KrF 4,0
V 5,8
MDG 3,8
R 5,4

Lojalitet mot stv 2021

Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 53,6 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 76,0 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 71,6 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 37,7 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 74,5 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 76,1 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 61,5 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 61,0 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 61,5 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 53,6 2,0 0,9 5,9 4,2 0,3 3,2 3,5 3,0 0,0 6,3
H 9,3 76,0 6,8 10,4 1,2 7,5 14,2 3,0 1,6 2,3 12,8
Frp 1,5 5,2 71,6 6,8 0,6 2,8 2,3 0,0 1,8 12,4 9,1
Sp 1,3 0,8 0,9 37,7 0,4 0,3 0,4 0,0 0,3 0,6 0,7
SV 6,2 0,5 0,0 4,2 74,5 0,7 2,4 10,9 16,6 2,9 3,0
KrF 0,6 0,6 0,2 1,9 0,0 76,1 0,4 0,3 0,0 1,5 0,9
V 3,1 2,6 0,3 0,5 2,4 0,3 61,5 6,9 2,5 3,7 2,2
MDG 0,5 0,3 0,5 0,2 3,5 0,6 2,5 61,0 0,8 2,9 1,7
R 1,8 0,4 1,2 3,9 3,6 0,0 1,2 2,2 61,5 0,3 2,6
Andre 2,0 2,7 7,8 6,3 0,5 1,2 1,0 1,4 1,3 58,5 3,7
Gjerdesittere 20,1 8,9 9,8 22,0 9,2 9,9 10,9 10,9 10,8 14,8 57,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 61 000 9 000 -14 000 39 000 5 000 20 000 0 10 000 16 000
H -61 000 8 000 -37 000 0 -5 000 -3 000 -2 000 0 14 000
Frp -9 000 -8 000 -24 000 -1 000 -2 000 -2 000 2 000 2 000 14 000
Sp 14 000 37 000 24 000 16 000 7 000 1 000 1 000 15 000 25 000
SV -39 000 0 1 000 -16 000 -1 000 2 000 -5 000 -15 000 -2 000
KrF -5 000 5 000 2 000 -7 000 1 000 0 0 0 0
V -20 000 3 000 2 000 -1 000 -2 000 0 -5 000 -2 000 -3 000
MDG 0 2 000 -2 000 -1 000 5 000 0 5 000 1 000 -1 000
R -10 000 0 -2 000 -15 000 15 000 0 2 000 -1 000 1 000
Andre -16 000 -14 000 -14 000 -25 000 2 000 0 3 000 1 000 -1 000
Gjerdesittere -157 000 -54 000 -34 000 -88 000 -21 000 -11 000 -15 000 -13 000 -15 000 -16 000
Stemte ikke sist 57 000 116 000 82 000 7 000 27 000 8 000 20 000 15 000 23 000 33 000
Total -246 000 148 000 76 000 -221 000 81 000 1 000 33 000 -7 000 18 000 81 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 100 000
Til/Fra Frp 30 000
Til/Fra KrF 11 000
Til/Fra V 30 000
SUM 171 000
Til/Fra Ap -95 000
Til/Fra Sp -69 000
Til/Fra SV -2 000
Til/Fra MDG -5 000
Til/Fra R 0
SUM -171 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = brgl i pluss

Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -61 000 -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -95 000 -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Des-23 nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -14 000 -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp