Poll of polls

Ap øker tapet til SV

illustrasjon

Publisert 24. november 2023. Sist endret 24. november 2023.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for november, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i seks av syv nasjonale stortingsmålinger i årets nest siste måned. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnstall og til Gabriel Steinsbekk for beregningene og teksten i pkt. 2 flg.

2) Det er en relativt stabil situasjon i november, sammenlignet med oktober. Tre partier har en nedgang i oppslutning på 0,5 prosentpoeng (Ap, Sp og Rødt), mens tre partier har en økning i oppslutning på 0,4 prosentpoeng (SV, KrF og Venstre).

3) Samtidig er økningen for de fire borgerlige partiene samlet sett på overkant av ett prosentpoeng, og nettoovergangene i disse partienes favør øker fra 170.000 i oktober til 188.000 i november.

4) Mesteparten av denne økningen baserer seg på bytteforholdet mellom Sp og Høyre, som har økt fra netto 35.000 til netto 45.000 i Solbergs favør.

5) Ap, Sp og Rødt har også de største nedgangene i lojalitet, sammenlignet med oktober. Der Sp øker tapet til Høyre, øker Ap tapet til SV (fra 12.000 i oktober til 25.000 i november). Rødt vinner færre velgere netto fra Ap og fra Sp.

6) KrFs økte oppslutning kommer av økt lojalitet (den høyeste av alle partier med +8,5 pp). Dette henger sammen med et klart lavere bruttotap til Høyre.

7) Venstre vinner på sin side flere velgere fra Andre-gruppen, og øker hentingen fra Ap litt.

8) Et interessant moment i november er at «valgdeltakelsen» har gått klart ned fra 80 pst i oktober til 75 pst. Dette henger først og fremst sammen med at andelen av velgerne som ikke stemte sist som nå oppgir en partipreferanse har gått ned fra 55 pst til 46 pst. Det er Høyre som får den største effekten av dette, og partiet går fra å hente brutto 17 pst av de tidligere hjemmesitterne til å hente 12 pst.

9) Denne «demobiliseringen» av tidligere hjemmesittere (altså at velgere som ikke stemte i 2021 i enda større grad sier at de ikke vet hva de ville stemt eller ikke ville stemt dersom det var valg nå), sammenfaller med at det totale antallet gjerdesittere (altså andel som stemte på et parti sist, men som nå sier de er usikre) øker fra 12 pst i oktober til 15 pst i november.

10) Overganger til INP fra stortingspartiene og hjemmesitterne: Tallene her er basert på de fire stortingsmålingene i november der INP er skilt ut med en egen linje i overgangsmatrisene. Overgangene er angitt i prosent av partienes 2021-velgere (i parentes antall velgere).

(i) Fra Ap 1,3 (10.000)

(ii) Fra H 1,4 (9.000)

(iii) Fra Frp 6,2 (22.000)

(iv) Fra Sp 7,6 (30.000)

(v) Fra SV 0,5 (1.000)

(vi) Fra KrF 0,8 (1.000)

(vii) Fra V 0 (0)

(viii) Fra MDG 3,3 (4.000)

(ix) Fra R 0,6 (1.000)

(x) Fra 2021-hjemmesitterne 2,5 (22.000)

Snitt av seks målinger i november der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 19,9
H 26,2
Frp 13,1
Sp 5,8
SV 9,8
KrF 4,0
V 6,0
MDG 4,0
R 4,9

Lojalitet mot stv 2021

November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 55,6 58,9 57,0 50,9 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 77,4 75,4 80,3 82,1 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 67,9 68,6 70,1 70,2 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 34,1 39,2 35,6 34,1 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 70,7 73,0 62,5 66,4 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 76,6 68,0 69,6 64,7 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 62,9 61,4 60,1 52,1 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,0 59,3 64,3 60,7 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 61,6 65,1 64,6 61,6 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 55,6 1,2 1,3 7,0 5,0 0,5 3,0 4,2 4,7 3,3 9,1
H 8,9 77,4 10,5 11,5 2,6 6,5 12,7 3,1 1,9 3,7 12,1
Frp 2,2 5,0 67,9 6,6 0,5 4,1 0,3 0,5 0,0 6,8 6,9
Sp 1,2 0,2 0,2 34,1 1,6 0,3 0,0 0,5 0,3 1,4 1,1
SV 4,7 0,2 0,0 3,1 70,7 0,7 3,4 8,1 11,3 1,0 3,7
KrF 0,5 0,8 0,2 1,1 0,5 76,6 0,3 1,4 0,4 2,6 1,0
V 2,7 2,7 0,3 0,9 2,0 1,3 62,9 8,6 1,3 6,6 3,2
MDG 0,8 0,1 0,7 1,0 2,9 1,3 3,0 59,0 1,5 0,0 1,4
R 1,6 0,3 1,2 1,6 3,0 0,0 0,4 2,9 61,6 1,6 2,2
Andre 1,9 2,3 6,9 6,5 0,6 1,5 0,0 2,6 1,9 52,0 3,7
Gjerdesittere 20,1 9,8 10,8 26,2 10,6 7,6 14,1 9,3 15,3 21,1 55,9

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 63 000 13 000 -19 000 25 000 4 000 17 000 2 000 6 000 12 000
H -63 000 -6 000 -45 000 -5 000 -3 000 -1 000 -3 000 -1 000 10 000
Frp -13 000 6 000 -26 000 -1 000 -4 000 0 2 000 4 000 16 000
Sp 19 000 45 000 26 000 9 000 4 000 4 000 4 000 6 000 25 000
SV -25 000 5 000 1 000 -9 000 0 0 -3 000 -9 000 0
KrF -4 000 3 000 4 000 -4 000 0 1 000 0 -1 000 -1 000
V -17 000 1 000 0 -4 000 0 -1 000 -6 000 -1 000 -7 000
MDG -2 000 3 000 -2 000 -4 000 3 000 0 6 000 1 000 3 000
R -6 000 1 000 -4 000 -6 000 9 000 1 000 1 000 -1 000 1 000
Andre -12 000 -10 000 -16 000 -25 000 0 1 000 7 000 -3 000 -1 000
Gjerdesittere -157 000 -60 000 -37 000 -106 000 -24 000 -9 000 -19 000 -11 000 -21 000 -22 000
Stemte ikke sist 82 000 110 000 62 000 10 000 34 000 9 000 29 000 13 000 20 000 33 000
Total -198 000 167 000 41 000 -238 000 50 000 2 000 45 000 -6 000 3 000 70 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 117 000
Til/Fra Frp 34 000
Til/Fra KrF 9 000
Til/Fra V 28 000
SUM 188 000
Til/Fra Ap -97 000
Til/Fra Sp -79 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -7 000
Til/Fra R 1 000
SUM -188 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -63 000 -65 000 -81 000 -87 000 -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -97 000 -91 000 -109 000 -115 000 -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

nov.23 Okt-23 sep.23 aug.23 jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -19 000 -18 000 -16 000 -11 000 -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap