Poll of polls

TV2: Ap lojalitet 47

illustrasjon

Publisert 6. november 2023. Sist endret 6. november 2023.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap16,8-3,8-9,5
H27,50,57,1
Frp12,1-0,50,5
SV9,91,22,3
Sp6,20,1-7,3
KrF4,70,60,9
V6,2-0,31,6
MDG4,70,90,8
R5,60,70,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Verian for TV2 – publisert 6. november 2023.

Verian svarer til tidligere Kantar.

Respondentene ble intervjuet fra og med 30. oktober til og med 3. november. Økokrims avgjørelse i Finnes-saken ble kjent 3. november.

Tusen takk til TV2s Terje Sørensen for orientering om bakgrunnstall.

Vi viser til:

TV2s reportasje «Nest dårligste måling for Ap noensinne»

TV2s kommentar «Aksje-skandalen preller av på Høyre»

1) Arbeiderpartiet ble målt til 16,8 pst.

2) Av Arbeiderpartiets 783.000 velgere i stortingsvalget 2021 har ifølge målingen 305.000 gått til andre partier. Det svarer til 39 pst av Støres velgere i 2021. Lojaliteten er 47 (ca. 370.000). Rundt 14 pst er «ikke sikker», og er på gjerdet (ca. 110.000).

3) Dette forklarer i korthet Arbeiderpartiets fall på 9,5 pp fra valget for knapt to år siden (fra 26,3 til 16,8).

4) SV vokser mest mot TV2 i oktober med +1,2 til solide 9,9. Kirsti Bergstøs SV ser nå hyggelige tall hos alle byråene.

5) Lojalitet mot 2021 iht TV2 november (lojalitet snitt fem målinger oktober 2023):

a. Ap 47 (59) – for Ap svarer et lojalitetsfall på 12 pp til minus 90.000 velgere = minus 3 pp

b. Sp 38 (39)

c. Frp 71 (69)

d. H 73 (75)

e. KrF 83 (68) – høy lojalitet sikrer måling over sperregrensen

f. MDG 62 (59)

g. R 74 (65)

h. SV 71 (73)

i. V 72 (61) – Venstres lojalitet senhøsten 2023 er vesentlig bedre enn i 2010–2022

6) Arbeiderpartiets netto lekkasje til andre partier iht TV2 (snittmatrisen oktober 2023). Rundt 30.000 svarer til ett prosentpoeng.

a. H 84.000 (65.000) – tross Erna Solbergs turbulente høst har hun ifølge målingen øket hentingen av Støre-velgere, sammenlignet med oktober

b. SV 54.000 (12.000) – SV vokser bl.a. på henting fra Ap

c. Frp 43.000 (10.000) – Listhaug styrkes mot Ap

d. V 31.000 (14.000) – Melby henter fra Ap svarende til +1 pp for landets eldste parti

e. INP 20.000

f. R 18.000 (13.000)

g. MDG 16.000 (3.000)

h. KrF 2.000 (2.000)

i. Disse partiene øker hentingen av Støres velgere mot oktober, bortsett fra KrF der hentingen er uendret.

7) Ap har ifølge TV2 et positivt bytteforhold på 34.000 mot Sp (Ap pluss 18.000 i oktober).

8) Arbeiderpartiets bruttotap til hovedkonkurrent Høyre er i TV2s måling på 97.000 (81.000 på snittmatrisen for oktober). Høyres bruttotap til Ap er 13.000 (15.000 i oktober). Netto i favør Høyre blir 84.000 ifølge TV2 i november.

9) INP ble målt til 4,3 pst. Lekkasje av 2021-velgere til INP (30.000 = 1 pp):

a. H 24.000 – i denne undersøkelsen er Erna Solberg hovedleverandør til INP

b. Frp 22.000

c. Ap 20.000

d. Sp 16.000

e. SV 5.000

f. R 5.000

g. MDG 3.000

10) Fire målinger er publisert så langt i november. Snittet viser at SV er mest opp – og Ap er mest ned – mot oktober.

11) Forskjellen Ap vs H er etter dette snittet 6,9 pp = ca. 200.000 velgere gitt samme valgdeltakelse som i 2021 (da 2.984.187 godkjente stemmer) – Ap 18,7 vs H 25,6.

12) Sammenlignes november-snittet med stortingsvalget 2021, er Høyre mest opp (+5,3), etterfulgt av INP (+3,8). Sp og Ap er mest ned med hhv -7,8 og -7,6.

13) Takk til Jon Aabye for tabellen, som viser snitt fire første målinger november vs snitt de samme fire kildene i oktober.

14) Vi minner om målingers feilmarginer og den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

November

Snitt Norstat/NRK/Aftp + Opinion/Altinget/ABC + InFact/Nettavisen + Verian/TV2.

Nov Okt S-21 Nov 23 vs s-21
Ap 18,70 20,60 26,25 -7,6
H 25,62 26,30 20,35 5,3
FrP 13,27 12,62 11,61 1,7
SV 10,20 8,75 7,64 2,6
Sp 5,67 6,12 13,50 -7,8
KrF 4,11 3,65 3,80 0,3
V 5,86 5,90 4,61 1,3
MDG 4,52 3,93 3,94 0,6
R 5,15 5,50 4,72 0,4
INP 4,40 4,40 0,55 3,9
Blokker av partier
Ap+Sp+SV+MDG+R 44,2 44,9 56,1
H+Frp+V+KrF 48,9 48,5 40,4
Ap+Sp+SV+R 39,7 41,0 52,1
H+Frp+V 44,8 44,8 36,6
H+Frp 38,9 38,9 32,0
H+V+KrF 35,6 35,9 28,8
Ap+Sp+SV 34,6 35,5 47,4
Ap+Sp 24,4 26,7 39,8
Ap+SV 28,9 29,4 33,9
SV+R 15,4 14,3 12,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap