Poll of polls

SV og Frp øker mest

illustrasjon

Publisert 4. november 2023. Sist endret 4. november 2023.

1) Tabellen angir snittet av de to første målingene i november, Norstat for NRK og Aftenposten og Opinion for Altinget og ABC Nyheter, sammenlignet med oktober-snittet fra de samme kildene. SV og Frp øker mest mot oktober. Takk til Jon Aabye for tabellen og Gabriel Steinsbekk for analysen av bakgrunnstall og merknadene pkt. 2–6.

2) Kirsti Bergstøs SV fortsetter framgangen vi så i oktober, og den kommer av mer enn doblet nettohenting fra både Arbeiderpartiet og Rødt. Hittil i november henter SV rundt to prosentpoeng i oppslutning fra disse to partiene.

3) Sammenlignes Venstre med snittet av alle målingene i oktober, skyldes framgangen en klar økning i lojaliteten på 6 prosentpoeng, som fører til en nedgang i bruttotapet til Høyre på 5 prosentpoeng.

4) Arbeiderpartiets og Rødts nedgang etter novembers to første målinger skyldes nesten utelukkende det økte tapet til SV. Begge partiene har også lavere lojalitet enn i oktober. For Arbeiderpartiets del har også hentingen av tidligere hjemmesittere gått klart ned.

5) Høyres lojalitet er den samme hittil i november som i oktober (75). Erna Solbergs henting fra Ap+Sp er nesten identisk som i oktober (100.000 netto). Også for Høyre har hentingen av hjemmesittere sunket klart.

6) Av de to målingene så langt i november er det kun Norstat som har skilt ut hvilke velgere som går til INP. MDG (11 pst), Frp (10 pst), Sp (5 pst) og Rødt (2 pst) er partiene som taper størst andel av sine 2021-velgere til INP på denne enkeltmålingen. I antall velgere blir da, ikke uventet, Frp og Sp de største leverandørene til INP.

7) Fremskrittspartiet har marginalt høyere lojalitet på snittet av de to første målingene i november enn Sylvi Listhaugs parti hadde i snitt på alle målingene i oktober. Sammenlignet med f.eks. andre kvartal i år, har Frp et klart bedret bytteforhold mot Høyre.

November

Snitt Norstat/NRK/Aftp og Opinion/Altinget/ABC

Nov Okt S-21 Nov 23 vs s-21
Ap 19,10 20,60 26,25 -7,2
H 25,45 26,60 20,35 5,1
FrP 13,10 11,95 11,61 1,5
SV 10,80 8,90 7,64 3,2
Sp 5,75 6,30 13,50 -7,8
KrF 3,90 3,15 3,80 0,1
V 6,10 5,90 4,61 1,5
MDG 4,50 3,95 3,94 0,6
R 4,55 5,95 4,72 -0,2
INP 4,00 4,00 0,55 3,5
Blokker av partier
Ap+Sp+SV+MDG+R 44,7 45,7 56,1
H+Frp+V+KrF 48,6 47,6 40,4
Ap+Sp+SV+R 40,2 41,8 52,1
H+Frp+V 44,7 44,5 36,6
H+Frp 38,6 38,6 32,0
H+V+KrF 35,5 35,7 28,8
Ap+Sp+SV 35,7 35,8 47,4
Ap+Sp 24,9 26,9 39,8
Ap+SV 29,9 29,5 33,9
SV+R 15,4 14,9 12,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp