Poll of polls

Venstre hentet MDG-velgere

illustrasjon

Publisert 28. oktober 2023. Sist endret 28. oktober 2023.

1) Gabriel Steinsbekk har utarbeidet en samlematrise basert på snitt bakgrunnstall i de nasjonale sluttmålingene i kommunevalget fra Opinion for Dagsavisen/ANB/FriFagbevegelse 8. september og Respons for VG 9. september. Tusen takk til Gabriel, som skal krediteres tabellene og teksten i pkt 3 flg.

2) Formålet er å komme så nær fasiten som mulig i velgervandringene i kommunevalget. Opinion vektet målinger om kommunevalg mot 2019, Respons mot 2021. Lojalitets- og overgangstall er derfor et snitt av 2019- og 2021-velgere. Vi vil tross det mene at dette snittet er nær fasiten når det gjelder velgernes bevegelser i årets lokalvalg.

3) Samlet avvik for snittet av de to målingene sammenlignet med det faktiske valgresultatet var 5,9. Størst avvik var det for Ap (0,9 pp lavere på snittet enn i valget), Frp (0,8 pp lavere på snittet enn i valget) og KrF (0,9 pp høyere på snittet enn i valget).

4) Viktige trekk i overgangene mellom partiene:

(i) Den største netto overgangen er Arbeiderpartiets tap på 54.000 velgere til Høyre. Dette er klart mindre enn det vi så før sommeren, og det vi så og fortsatt ser på stortingsmålingene.

(ii) Senterpartiet taper langt færre velgere til H+Frp på denne samlematrisen for kommunevalget (sum 48.000) enn på stortingsmatrisen for september (sum 78.000).

(iii) Netto overganger mellom blokkene er 168.000. Basert på kommunevalg-stemmetallene, utgjør dette rundt 6 prosentpoeng i oppslutning. Litt over halvparten av disse, eller ca. 3 prosentpoeng, gikk til Høyre.

(iv) Ser vi på hvor Andre-gruppen hentet velgere, er det i synkende rekkefølge Ap (30.000), Sp (17.000), Frp (16.000) og MDG (12.000). Partiet som vinner flest fra Andre-gruppen er KrF (hele 26.000 på denne samlematrisen, som nok til en viss grad må tilskrives en skjevhet i målingene) og Høyre (10.000).

(v) Netto bytteforhold mellom Høyre og Fremskrittspartiet er minimalt, med kun 7.000 velgere i Frps favør. Samtidig var brutto utveksling mellom disse to partiene veldig stor. Høyre var partiet Frp tapte klart flest velgere til (14,6 pst brutto), og det samme var tilfellet for Høyre (7,2 pst brutto).

(vi) Venstre var etter Høyre og Frp stortingspartiet som gikk mest fram. Dette ser i stor grad ut til å være basert på henting fra MDG. MDG tapte over dobbelt så mange velgere til Venstre som til SV.

(vii) Senterpartiet var partiet som gikk klart mest tilbake i valget. Størsteparten av tapet gikk til Høyre, Frp og Ap. De eneste to partiene Sp ikke ser ut til å ha tapt velgere til er MDG og Rødt.

Snitt av to sluttmålinger før kommunevalget 2023

Ap 20,7
H 25,3
Frp 10,5
Sp 8,6
SV 6,8
KrF 4,9
V 5,7
MDG 4,8
R 3,8

Lojalitet

September
Ap 51,4
H 69,7
Frp 54,3
Sp 36,5
SV 50,3
KrF 70,9
V 47,2
MDG 47,7
R 48,8

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 51,4 2,6 1,4 12,1 13,5 3,2 2,8 3,5 2,9 4,0 14,1
H 10,2 69,7 14,6 10,3 3,1 5,6 22,0 4,6 4,2 9,1 17,0
Frp 3,5 7,2 54,3 7,8 0,0 5,5 3,9 0,0 0,0 2,9 4,6
Sp 4,1 2,2 4,5 36,5 6,9 1,3 0,0 2,2 7,3 2,9 3,0
SV 2,7 1,4 1,4 3,2 50,3 0,0 2,3 10,1 8,6 3,3 3,7
KrF 0,5 0,9 0,0 3,2 0,0 70,9 1,2 0,7 0,9 14,3 3,0
V 1,4 3,2 2,5 2,5 0,9 0,0 47,2 12,8 1,1 0,0 3,1
MDG 2,0 0,5 0,9 0,6 6,7 0,0 5,0 47,7 5,8 0,0 2,5
R 1,6 0,2 0,0 0,4 4,6 0,0 2,0 3,5 48,8 0,0 2,6
Andre 5,8 1,8 10,1 6,1 3,7 4,1 2,7 6,7 1,0 53,0 5,5
Gjerdesittere 17,0 10,5 10,6 17,5 10,6 9,5 11,2 8,5 19,6 10,6 41,3

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 54 000 20 000 -19 000 -4 000 0 6 000 7 000 7 000 30 000
H -54 000 7 000 -28 000 2 000 -1 000 -6 000 -6 000 -3 000 -10 000
Frp -20 000 -7 000 -20 000 3 000 -6 000 1 000 2 000 0 16 000
Sp 20 000 28 000 20 000 1 000 11 000 9 000 -2 000 -6 000 17 000
SV 4 000 -2 000 -3 000 -1 000 0 -1 000 -7 000 -1 000 -1 000
KrF 0 1 000 6 000 -11 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -26 000
V -6 000 6 000 -1 000 -9 000 1 000 1 000 -18 000 1 000 3 000
MDG -7 000 6 000 -2 000 2 000 7 000 1 000 18 000 0 12 000
R -7 000 3 000 0 6 000 1 000 1 000 -1 000 0 1 000
Andre -30 000 10 000 -16 000 -17 000 1 000 26 000 -3 000 -12 000 -1 000
Gjerdesittere -113 000 -56 000 -23 000 -68 000 -17 000 -10 000 -12 000 -16 000 -20 000 -22 000
Stemte ikke sist 214 000 257 000 69 000 44 000 55 000 46 000 46 000 37 000 39 000 83 000
Total 1 000 300 000 77 000 -121 000 50 000 69 000 56 000 -16 000 15 000 103 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 89 000
Til/Fra Frp 35 000
Til/Fra KrF 13 000
Til/Fra V 31 000
SUM 168 000
Til/Fra Ap -80 000
Til/Fra Sp -68 000
Til/Fra SV 6 000
Til/Fra MDG -23 000
Til/Fra R -3 000
SUM -168 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V