Poll of polls

Sp bra i Lundteigens kjerneområde

illustrasjon

Publisert 26. oktober 2023. Sist endret 26. oktober 2023.

1) Senterpartiets kommunevalg var ujevnt. I byene rykket Vedum tilbake til start, bl.a. i Drammen.

2) I Hallingdal og Numedal beholdt Senterpartiet posisjonen som største parti, og bekreftet at Vedum kan være bra tilfreds med oppslutningen i kjerneområdene.

3) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Kommunevalget Buskerud

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 26 629 22,0 32 663 26,2 20,82
H 35 374 29,3 29 067 23,3 25,18
Frp 15 214 12,6 10 786 8,7 11,96
SV 6 109 5,1 5 508 4,4 6,97
Sp 13 611 11,3 22 367 18,0 9,03
KrF 2 709 2,2 2 319 1,9 4,82
V 4 951 4,1 3 101 2,5 6,40
MDG 3 218 2,7 7 225 5,8 3,12
R 3 133 2,6 2 281 1,8 5,35
INP 2 396 2,0
Andre 7 481 6,2 9 205 7,4
SUM 120825 124522

Drammen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 9790 21,9 12472 26,2 20,76
H 13487 30,2 12231 25,7 23,63
Frp 6937 15,5 5103 10,7 11,94
SV 2057 4,6 2142 4,5 6,25
Sp 1204 2,7 3799 8,0 4,87
KrF 1219 2,7 1071 2,2 4,86
V 2302 5,2 996 2,1 9,59
MDG 1622 3,6 4097 8,6 2,87
R 1526 3,4 1199 2,5 5,13
INP 1215
Andre 3321 7,4 4572 9,6
SUM 44680 47682

Drammens-regionen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 4996 20,0 6197 24,4 20,24
H 9848 39,4 8344 32,9 24,01
Frp 3303 13,2 2201 8,7 12,51
SV 1252 5,0 1226 4,8 6,31
Sp 2614 10,4 4575 18,1 8,33
KrF 643 2,6 608 2,4 4,29
V 1094 4,4 676 2,7 6,38
MDG 643 2,6 1360 5,4 3,26
R 479 1,9 159 0,6 11,54
Andre 149 0,6 0 0,0
SUM 25021 25346

Drammens-regionen har tre kommuner: Hole, Lier, Øvre Eiker.

Midt-Buskerud

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 8161 22,2 9917 26,6 20,65
H 8791 23,9 5971 16,0 29,94
Frp 3743 10,2 2975 8,0 10,49
SV 2011 5,5 1718 4,6 7,23
Sp 5847 15,9 9274 24,9 9,19
KrF 759 2,1 496 1,3 6,20
V 1135 3,1 975 2,6 4,59
MDG 953 2,6 1768 4,7 3,71
R 1039 2,8 923 2,5 0,00
INP 1181 8,1
Andre 3144 8,6 3212 8,6
SUM 36764 37229

Midt-Buskerud har disse fem kommunene: Ringerike, Kongsberg, Modum, Krødsherad, Sigdal.

Hallingdal og Numedal

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 3682 25,6 4077 28,6 22,23
H 3248 22,6 2521 17,7 25,70
Frp 1231 8,6 507 3,6 0,00
SV 789 5,5 422 3,0 11,33
Sp 3946 27,5 4719 33,1 11,96
KrF 88 0,6 144 1,0 3,18
V 420 2,9 454 3,2 3,57
MDG 0 0,0 0 0,0 0,00
R 89 0,6 0 0,0 #DIV/0!
Andre 867 6,0 1421 10,0
SUM 14360 14265

Hallingdal og Numedal har ni kommuner: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp