Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ap spreke i Oppland

illustrasjon

Publisert 20. oktober 2023. Sist endret 20. oktober 2023.

1) Arbeiderpartiet gjorde et, gitt omstendighetene, bra valg i Oppland. Støres landstendens i Oppland var 22,8.

2) Fremskrittspartiet og Senterpartiet gjorde det som regel skarpere i regioner der INP er svake, sammenlignet med INPs kjerneområder på kysten i sørvest.

3) Slik også i Oppland der INP er svake, og både Frp og Sp hadde høyere landstendens enn nasjonalt.

4) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Kommunevalget Oppland

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 25 213 30,9 29 262 33,6 22,80
H 12 377 15,2 9 951 11,4 26,67
Frp 5 666 7,0 3 545 4,1 14,05
SV 4 055 5,0 3 716 4,3 7,11
Sp 18 081 22,2 25 315 29,1 10,98
KrF 1 202 1,5 1 240 1,4 4,14
V 2 078 2,5 1 890 2,2 4,57
MDG 1 886 2,3 3 055 3,5 4,48
R 2 403 2,9 2 429 2,8 3,99
INP 750 0,9
Andre 7 810 9,6 6 645 7,6
SUM 81521 87048

Mjøsaregionen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 12089 30,0 14025 33,1 22,48
H 8583 21,3 7029 16,6 25,81
Frp 3573 8,9 2247 5,3 13,77
SV 2371 5,9 2266 5,3 6,72
Sp 5723 14,2 9369 22,1 9,26
KrF 942 2,3 934 2,2 4,25
V 1594 4,0 1335 3,1 4,89
MDG 1264 3,1 2328 5,5 3,89
R 2026 5,0 2296 5,4 3,51
INP 750
Andre 1402 3,5 605 1,4
SUM 40317 42434

Mjøsaregionen omfatter disse fire kommunene: Vestre Toten, Østre Toten, Lillehammer, Gjøvik.

Hadeland

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 4277 34,3 4026 31,0 27,39
H 1778 14,2 1368 10,5 27,16
Frp 1154 9,2 499 3,8 19,80
SV 562 4,5 201 1,5 17,75
Sp 1765 14,1 3159 24,3 8,37
KrF 49 0,4 104 0,8 1,96
V 175 1,4 248 1,9 2,86
MDG 131 1,0 267 2,1 3,47
R 261 2,1 96 0,7 10,69
Andre 2327 18,6 3017 23,2
SUM 12479 12985

Hadeland omfatter disse tre kommunene: Gran, Søndre Land, Nordre Land.

Valdres

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 2107 25,6 2714 30,1 21,08
H 736 8,9 616 6,8 26,29
Frp 576 7,0 435 4,8 11,94
SV 364 4,4 261 2,9 9,32
Sp 3263 39,7 3910 43,4 13,17
KrF 60 0,7 50 0,6 5,26
V 193 2,3 307 3,4 2,68
MDG 275 3,3 148 1,6 13,85
R 22 0,3 0 0,0 0,00
Andre 630 7,7 573 6,4
SUM 8226 9014

Valdres har disse seks kommunene: Vestre Slidre, Etnedal, Vang, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Nord-Aurdal.

Gudbrandsdalen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 6740 32,9 8497 37,6 21,69
H 1280 6,2 938 4,1 30,23
Frp 363 1,8 364 1,6 9,05
SV 758 3,7 988 4,4 5,16
Sp 7330 35,8 8877 39,3 13,12
KrF 151 0,7 152 0,7 4,38
V 116 0,6 0 0,0 0,00
MDG 216 1,1 312 1,4 5,19
R 94 0,5 37 0,2 10,59
Andre 3451 16,8 2450 10,8
SUM 20499 22615

Gudbrandsdalen har disse elleve kommunene: Dovre, Lom, Ringebu, Leska, Sel, Øyer, Skjåk, Sør-Fron, Nord-Fron, Vågå, Gausdal.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap