Poll of polls

Høyre foran 2011 i Sør-Trøndelag

illustrasjon

Publisert 17. oktober 2023. Sist endret 17. oktober 2023.

1) Høyre fikk 28,0 pst i kommunevalget nasjonalt i 2011 mot 25,9 i 2023.

2) I Sør-Trøndelag var det motsatt. Høyre slo der sitt resultat fra 2011. Høyre fikk i år 24,6 pst i kommunevalget i Sør-Trøndelag stortingsvalgkrets mot 22,9 i 2011. Arbeiderpartiet ble størst med i år 25,1 vs 37,4 i 2011.

3) Takk til Jon Aabye for tabellene.

Kommunevalget Sør-Trøndelag

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 43 622 25,1 46 566 27,4 22,69
H 42 659 24,6 28 923 17,0 28,95
Frp 10 077 5,8 8 133 4,8 9,97
SV 16 390 9,4 14 757 8,7 6,62
Sp 14 146 8,1 26 288 15,5 7,58
KrF 4 128 2,4 4 039 2,4 4,00
V 8 866 5,1 7 059 4,2 4,78
MDG 7 827 4,5 12 519 7,4 4,16
R 6 430 3,7 8 251 4,9 2,88
INP 4 294 2,5
Andre 15 261 8,8 13 286 7,8
SUM 173700 169821

Trondheimsregionen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 27204 24,0 27089 25,1 23,72
H 32566 28,7 21966 20,3 28,38
Frp 6279 5,5 5577 5,2 8,83
SV 13692 12,1 12016 11,1 6,63
Sp 3182 2,8 8587 7,9 5,09
KrF 2392 2,1 2241 2,1 4,07
V 6346 5,6 5118 4,7 4,60
MDG 6838 6,0 11046 10,2 4,01
R 5103 4,5 7300 6,8 2,52
INP 2153
Andre 7587 6,7 7093 6,6
SUM 113342 108033

Trondheimsregionen omfatter disse to kommunene: Trondheim, Skaun.

Fosen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 2900 22,8 3849 28,8 19,63
H 2251 17,7 1942 14,5 24,47
Frp 925 7,3 665 5,0 12,04
SV 419 3,3 442 3,3 6,08
Sp 2991 23,5 3955 29,6 11,45
KrF 266 2,1 362 2,7 3,09
V 310 2,4 247 1,8 5,13
MDG 208 1,6 303 2,3 4,91
R 183 1,4 0 0,0
INP 821 9,8
Andre 1430 11,3 1591 11,9
SUM 12704 13356

Fosen har disse fire kommunene: Osen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord.

Orkdalsregionen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 6217 28,0 7193 31,4 22,08
H 3596 16,2 2259 9,9 32,95
Frp 1538 6,9 811 3,5 16,09
SV 607 2,7 747 3,3 5,11
Sp 4057 18,2 6952 30,3 8,66
KrF 850 3,8 868 3,8 4,04
V 1487 6,7 1045 4,6 5,71
MDG 207 0,9 507 2,2 2,86
R 456 2,1 500 2,2 0,00
INP 737 8,1
Andre 2486 11,2 2041 8,9
SUM 22238 22923

Orkdalsregionen har disse syv kommunene: Orkland, Oppdal, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu, Heim.

Gauldalen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 4462 28,6 4839 30,4 23,31
H 2307 14,8 1619 10,2 29,19
Frp 628 4,0 541 3,4 0,00
SV 701 4,5 893 5,6 4,88
Sp 2520 16,2 4687 29,5 7,90
KrF 620 4,0 568 3,6 3,18
V 434 2,8 280 1,8 6,15
MDG 166 1,1 298 1,9 0,00
R 297 1,9 185 1,2 6,19
INP 292 8,1 #DIV/0!
Andre 3172 20,3 2001 12,6
SUM 15599 15911

Gauldalen har disse fire kommunene: Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Melhus.

Stjørdalen

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 2839 28,9 3596 37,5 19,13
H 1939 19,8 1137 11,8 33,48
Frp 707 7,2 539 5,6 0,00
SV 971 9,9 659 6,9 8,79
Sp 1396 14,2 2107 22,0 9,33
KrF 0 0,0 0 0,0 3,18
V 289 2,9 369 3,8 2,98
MDG 408 4,2 365 3,8 0,00
R 391 4,0 266 2,8 5,43
INP 291 8,1
Andre 586 6,0 560 5,8
SUM 9817 9598

Stjørdalen har disse tre kommunene: Malvik, Selbu, Tydal.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H