Poll of polls

Storkommunene: H 31,2 vs Ap 19,9

illustrasjon

Publisert 14. oktober 2023. Sist endret 14. oktober 2023.

1) Takk til Jon Aabye som har delt inn kommunene i årets valg etter størrelse.

2) Partier i pluss mot kvlg 2019:

(i) Høyre gikk relativt sett mest frem i mellomstore kommuner, 10.000-49.999 innbyggere, med landstendens 26,8 i denne gruppen.

(ii) Fremskrittspartiet gikk relativt sett mest frem i kommuner med inntil 10.000 innbyggere, med landstendens 12,1 i sum disse kommunene

(iii) SV hadde relativt sett størst vekst i de minste kommunene der landstendensen ble 7,5.

(iv) Venstre hadde relativt sett størst vekst i kommuner med 10.000-49.999 innbyggere og +50.000, med landstendens 5,2 i begge.

3) Partier i minus mot kvlg 2019:

(i) Arbeiderpartiets fall var relativt sett minst i de største kommunene, mye takket være Kari Nessa Nordtun i Stavanger. Støres landstendens i disse kommunene var 22,5. Størst fall hadde Ap i mellomstore kommuner med 10.000-49.999 innbyggere med landstendens 19,9.

(ii) Selv om Arbeiderpartiets fall relativt sett var minst i de største kommunene, var avstanden mellom Ap vs Høyre størst i disse kommunene. Høyre var 11 prosentpoeng større enn Ap i kommunene +50.000 med 31,2 vs 19,9.

(iii) Senterpartiets fall var, ikke overraskende, relativt sett lavest i de minste kommunene der landstendensen var 10.8. Minuset var størst i de største kommunene med +50.000 der Sp ble mer enn halvert.

(iv) MDGs minus var relativt sett størst i de største kommunene med landstendens 4,1 og et fall på 39 pst. Av MDGs 112.131 stemmer i kommunevalget kom 79.259 i kommuner med +50.000 innbyggere.

(v) Skal MDG over sperregrensen i 2025, bør partiet (a) bredde seg ut geografisk som MDG nok har ønsket i flere år, men som bare har lykkes i begrenset grad, og (b) MDG bør øke hentingen av borgerlige velgere. Det blir krevende for MDG å komme over 4 prosent i 2025 hvis partiet fortsatt i hovedsak rekrutterer velgere fra sine rødgrønne konkurrenter.

(vi) Rødt gikk marginalt opp i kommuner med minus 50.000. Fallet kom i kommuner med +50.000 der landstendensen var 3,2.

4) Kristelig Folkeparti fikk 3,983 pst i kommunevalget 2023 mot 3,996 i 2019. Bollestads parti var i et marginalt pluss i de største kommunene og et marginalt minus i de øvrige.

Hele landet

K-2023 %-vis K-2019 %-vis 2023-2019 i %
Ap 576082 21,6 664695 24,8 -13
H 689952 25,9 538765 20,1 29
Frp 302722 11,3 220713 8,2 38
SV 183573 6,9 163653 6,1 13
Sp 217608 8,2 386349 14,4 -43
KrF 106266 4,0 107185 4,0 0
V 134074 5,0 104316 3,9 29
MDG 112131 4,2 182548 6,8 -38
R 92900 3,5 101316 3,8 -8
Andre 253009 9,5 213065 7,9
Godkjente stemmer 2668317 2682605

Kommuner 1-4999 innbyggere

Omfatter 174 kommuner = 49% av 357 kommuner. 208.866 stemmer = 8% av 2.668.317 stemmer

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend. 2023-2019 i %
Ap 57075 27,3 62774 28,7 23,57 -5
H 33276 15,9 27409 12,5 25,50 27
Frp 14004 6,7 9995 4,6 12,06 47
SV 11552 5,5 9897 4,5 7,45 22
Sp 51416 24,6 71503 32,7 10,83 -25
KrF 8422 4,0 9053 4,1 3,89 -3
V 5357 2,6 5378 2,5 4,05 4
MDG 1723 0,8 2378 1,1 5,15 -24
R 2058 1,0 1565 0,7 5,20 38
Andre 23983 11,5 18531 8,5
Godkjente stemmer 208866 218483

Kommuner 5000-9999 innbyggere

Omfatter 72 kommuner = 20% av 357 kommuner. 247.227 stemmer = 9% av 2.668.317 stemmer

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend. 2023-2019 i %
Ap 59291 24,0 66361 25,9 22,92 -7
H 46605 18,9 37839 14,8 25,61 28
Frp 32963 13,3 23176 9,1 12,12 47
SV 13460 5,4 12371 4,8 6,87 13
Sp 45794 18,5 70620 27,6 9,67 -33
KrF 12109 4,9 13296 5,2 3,77 -6
V 9498 3,8 10053 3,9 3,81 -2
MDG 3868 1,6 5689 2,2 4,79 -30
R 4832 2,0 4643 1,8 4,07 8
Andre 18807 7,6 11915 4,7
Godkjente stemmer 247227 255963

Kommuner 10000-49999 innbyggere

Omfatter 91 kommuner = 25% av 357 kommuner. 929.402 stemmer = 35% av 2.668.317 stemmer

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend. 2023-2019 i %
Ap 204629 22,0 255889 27,5 19,87 -20
H 209827 22,6 157687 16,9 26,79 33
Frp 128473 13,8 92054 9,9 11,52 40
SV 54714 5,9 47629 5,1 7,03 15
Sp 92423 9,9 171295 18,4 7,79 -46
KrF 44826 4,8 45379 4,9 3,96 -1
V 38946 4,2 29104 3,1 5,22 34
MDG 27281 2,9 44397 4,8 4,19 -38
R 31050 3,3 29896 3,2 3,94 4
Andre 97233 10,5 58521 6,3
Godkjente stemmer 929402 931851

Kommuner 50000 + innbyggere

Omfatter 20 kommuner= 6% av 357 kommuner. 1.282.822 stemmer = 48% av 2.668.317 stemmer

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend. 2023-2019 i %
Ap 255087 19,9 279671 21,9 22,49 -9
H 400244 31,2 315830 24,7 25,32 26
Frp 127282 9,9 95488 7,5 10,91 33
SV 103847 8,1 93756 7,3 6,72 10
Sp 27975 2,2 72931 5,7 5,50 -62
KrF 40909 3,2 39457 3,1 4,13 3
V 80273 6,3 59781 4,7 5,20 34
MDG 79259 6,2 130084 10,2 4,12 -39
R 54960 4,3 65212 5,1 3,17 -16
Andre 112986 8,8 124098 9,7
Godkjente stemmer 1282822 1276308

Innbyggertallene er fra 31.12.2022 Kilde: SSB

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H