Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Velgerne vs solbriller og habilitet

illustrasjon

Publisert 9. oktober 2023. Sist endret 9. oktober 2023.

1) Etter lokalvalget har vi nasjonale stortingsmålinger fra alle seks byråer som leverer slike målinger (opptaksdato i parentes):

Respons for VG (20/9–22/9)

Norstat for NRK og Aftp (21/9–27/9)

Kantar for TV2 (25/9–29/9)

Opinion for Altinget og ABC (26/9–2/10)

InFact for Nettavisen (2/10)

Norfakta for Nationen og Klassekampen (3/10–4/10)

2) Tabellen angir snittet av disse seks målingene, sammenholdt med snittet fra målingene fra de samme seks kildene primo september (før valget) + august + juni. Tabellen gjengir også fylkestingsvalget nasjonalt.

3) Refleksjoner, også i lys av sommerens og høstens føljetong om solbriller og habilitet:

(i) Målinger kort tid etter et valg må ofte leses på bakgrunn av at noen respondenter trolig har en tendens til å justere svar på byråenes spørsmål om stemmegivning «hvis valg i dag» i lys av egen stemmegivning i valget.

(ii) Sammenholdes Rødts snitt før og etter solbrillesaken, også i lys av noen velgeres trolige tendens som nevnt, har solbrillesaken neppe hatt særlig betydning. Rødt gjorde et svakt lokalvalg (som vi så risiko for allerede før solbrillesaken), men «stortings-Rødt» er neppe særlig svekket.

(iii) Sammenholdes Arbeiderpartiets snitt i juni, primo september og ultimo september/primo oktober, synes Ap neppe svekket pga sakene om habilitet. Det vi aldri vil få svar på, er om mobiliseringen til Ap kunne kommet tidligere i gang, og blitt sterkere, om disse sakene ikke hadde funnet sted.

(iv) Høyre er ned to prosentpoeng fra stortingssnittet primo september vs stortingssnittet ultimo september/primo oktober. Disse to poeng dekker både den ytterligere nedkjølingen inn i valget, noen velgeres trolige tendens til å justere svaret på målinger kort tid etter et valg i lys av egen stemmegivning i valget og et eventuelt ytterligere minus pga aksjesaken.

(v) Høyres stortingssnitt etter lokalvalget er omtrent som resultatet i fylkestingsvalget nasjonalt. Avstanden mellom Høyre og Arbeiderpartiet på stortingssnittet etter lokalvalget er marginalt større enn det var i fylkestingsvalget.

4) Sammenholdes stortingssnittet etter lokalvalget med stortingsvalget 2021, er Høyre mest frem, etterfulgt av INP. Sistnevnte kan i oktober få et snitt over 4 pst.

5) Venstre og INP er ettervalgsvinnere, når målingene sees i lys av partienes nivåer tidligere i år. SV er også inne i en solid periode.

6) Arbeiderpartiet kan ha lagt 20 minus bak seg, og har et snitt etter valget som er nær fylkestingsvalget. Så vil målingene utover høsten og vinteren vise om Støres parti kan se oppover på tabellen.

7) Snittet av stortingsmålingene etter lokalvalget bekrefter at første halvår 2023 med et stort borgerlig overtak er forbi. Målingene veksler nå fra dødt løp til INP på vippen.

8) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Snitt seks stortingsmålinger etter lokalvalget

Rsp/VG+Nst/NRK/Aftp +Kant/TV2+Opn/Alt/ABC+InF/Nettav+Norf/Nat/KK. Sammenlignet med snitt disse seks kildene sept før valget + august + juni + fylkestingsvalget.

Etter valget Sep før valget August Juni Fylkest.valget S-2021 Etter valget vs s-21
Ap 20,72 19,47 18,43 18,52 21,32 26,25 -5,5
H 26,48 28,63 30,80 31,38 26,56 20,35 6,1
FrP 12,42 13,18 12,48 12,23 11,54 11,61 0,8
SV 9,05 8,73 8,77 8,23 6,80 7,64 1,4
Sp 6,28 5,85 6,68 6,20 7,48 13,50 -7,2
KrF 3,60 3,78 3,45 3,60 4,05 3,80 -0,2
V 6,07 5,12 4,67 4,47 4,65 4,61 1,5
MDG 3,83 4,15 3,85 3,53 4,65 3,94 -0,1
R 5,43 5,00 5,00 6,53 3,85 4,72 0,7
INP 3,83 3,05 2,85 2,70 3,83 0,55 3,3
Blokker av partier
Ap+Sp+SV+MDG+R 45,3 43,2 42,7 43,0 44,1 56,1
H+Frp+V+KrF 48,6 50,7 51,4 51,7 46,8 40,4
Ap+Sp+SV+R 41,5 39,1 38,9 39,5 39,5 52,1
H+Frp+V 45,0 46,9 48,0 48,1 42,8 36,6
H+Frp 38,9 41,8 43,3 43,6 38,1 32,0
H+V+KrF 36,2 37,5 38,9 39,5 35,3 28,8
Ap+Sp+SV 36,1 34,1 33,9 33,0 35,6 47,4
Ap+Sp 27,0 25,3 25,1 24,7 28,8 39,8
Ap+SV 29,8 28,2 27,2 26,8 28,1 33,9
SV+R 14,5 13,7 13,8 14,8 10,7 12,4

INP etter lokalvalget

Respons/VG 2,6
Norstat/NRK/Aftp 3,2
Kantar/TV2 4,3
Opinion/Altinget/ABC 4,8
Norfakta/Nationen/Klassekampen 4,1
InFact/Nettavisen 4,0
Snitt etter valget 3,8
Snitt målinger publisert i oktober 4,3

Johan Giertsen

Del på Facebook