Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ap-pluss i Sogn og Fjordane

illustrasjon

Publisert 2. oktober 2023. Sist endret 2. oktober 2023.

1) Arbeiderpartiets kommunepartier i Sogn og Fjordane kan være stolt av sin valgkamp. Støres parti var i fjordfylket i pluss mot 2019, sammenlignet med minus i landet som helhet.

2) Høyres fremgang i Sogn og Fjordane var, relativt sett, mindre enn landstrenden.

3) Sogn og Fjordane er et kjernefylke for Senterpartiet. Vedums fall var der ikke uventet mindre enn landstendensen.

4) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Kommunevalget Sogn og Fjordane

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 14 220 26,1 13 711 24,2 26,69
H 9 857 18,1 8 829 15,6 23,28
Frp 3 057 5,6 1 565 2,8 16,70
SV 4 069 7,5 3 190 5,6 8,08
Sp 12 123 22,2 18 511 32,7 9,79
KrF 2 491 4,6 2 219 3,9 4,66
V 4 037 7,4 4 970 8,8 3,28
MDG 1 108 2,0 1 666 2,9 4,70
R 1 667 3,1 1 639 2,9 3,99
INP 1 575 2,9
Andre 334 0,6 342 0,6
SUM 54538 56642

Indre Sogn

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 6188 40,9 4801 30,3 33,45
H 2254 14,9 1653 10,4 28,67
Frp 690 4,6 349 2,2 17,04
SV 1096 7,2 871 5,5 8,04
Sp 3342 22,1 6668 42,1 7,56
KrF 666 4,4 484 3,1 5,76
V 420 2,8 500 3,2 3,42
MDG 295 2,0 338 2,1 6,22
R 173 1,1 174 1,1 3,94
INP 0
Andre 0 0,0 0 0,0
SUM 15124 15838

Indre Sogn omfatter disse 6 kommunene: Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal.

Sunnfjord

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 4340 19,9 5453 24,3 20,32
H 4457 20,5 4327 19,3 21,31
Frp 1434 6,6 703 3,1 17,30
SV 2278 10,5 1566 7,0 9,14
Sp 3592 16,5 5417 24,1 9,84
KrF 774 3,6 706 3,1 4,52
V 2248 10,3 1869 8,3 4,82
MDG 512 2,3 1141 5,1 3,14
R 1020 4,7 1103 4,9 3,60
INP 860 3,9
Andre 276 1,3 167 0,7
SUM 21791 22452

Sunnfjord omfatter disse 4 kommunene: Askvoll, Kinn, Sunnfjord, Fjaler

Nordfjord

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 2155 16,5 2025 14,8 27,59
H 2294 17,5 2012 14,7 23,95
Frp 933 7,1 513 3,7 15,66
SV 554 4,2 608 4,4 5,81
Sp 3880 29,6 4640 33,9 12,60
KrF 952 7,3 901 6,6 4,42
V 1320 10,1 2555 18,6 2,10
MDG 301 2,3 187 1,4 11,45
R 183 1,4 84 0,6 8,61
INP 466 3,6
Andre 58 0,4 175 1,3
SUM 13096 13700

Nordfjord omfatter disse 4 kommunene: Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn.

Ytre Sogn

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 1537 34,0 1432 30,8 27,33
H 852 18,8 837 18,0 21,00
Frp 0 0,0 0 0,0 0,00
SV 141 3,1 145 3,1 6,10
Sp 1309 28,9 1786 38,4 10,85
KrF 99 2,2 128 2,8 3,18
V 49 1,1 46 1,0 4,26
MDG 0 0,0 0 0,0 0,00
R 291 6,4 278 6,0 4,07
INP 249 5,5
Andre 0 0,0 0 0,0
SUM 4527 4652

Ytre Sogn omfatter disse 4 kommunene: Gulen, Hyllestad, Høyanger, Solund.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap