Poll of polls

Spektakulært i Rana

Publisert 20. juni 2011. Sist endret 20. juni 2011.

Kommunevåpen
Rana kommune
Folketall: 25 980
Ordfører: Geir Waage, Ap
Fakta om målingen
Respons for RB.
OEV
Ap34,71,9
H27,310,1
Frp16,19,3
SV7,82,1
Sp5,8-6,7
KrF2,30,6
V2,6-1,3
MDG0,00,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Måling Rana - Respons for Rana Blad - mulig maktskifte i Nordlands nest største kommune.

1) Arbeiderpartiet har iflg Rana Blad styrt siden Rana ble egen kommune i 1964, bortsett fra fire år med ordfører fra SV. Respons' måling for avisen har borgerlig flertall.

2) Arbeiderpartiets måling er solid med knapt 35 pst mot 29 pst i K-2007. Ap fikk 33 pst på Respons' stortingsvalgmåling for A-pressen medio juni for Nordland. Ap's fylkesvise poll of polls kommunevalget for Nordland noterer i dag partiet til 32 pst. Dette gir et bra sammenfall med stortingsmålingen for fylket.

3) SV blir mer enn halvert, fra nesten 21 pst til under 8. SV synes ikke å ha høstet noen gevinst av at den lokale Miljølisten kun måles til 1,7 pst - etter 10,7 i 2007.

4) Rana er Høyres relativt sett sterkeste kommune så langt med 27 pst. Partiet fikk 8 pst i 2007. Høyre har nå 19,5 pst på den fylkesvise poll of polls for Nordland. I Respons' stortingsvalgmåling for A-pressen medio juni for Nordland fikk Høyre 23,5 pst. Det kan derfor ikke utelukkes at Høyre har en mulig oppside i Nordland, sammenlignet med kommunevalgmålingene som f.t. inngår i poll of polls for fylket. Rana-målingen går i denne retning.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp) mister flertallet med 18 av 37 mandater i målingen (mot 20 ved valget).
  • Høyres nivå på 27,3 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Frps nivå på 16,1 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.

5) Fremskrittspartiet faller mot 2007 - fra nesten 19 i K-2007 til måling på 16 pst. På Respons' stortingsvalgmåling medio juni for A-pressen i Nord-Norge holdt Frp sitt nivå i Nordland fra stortingsvalget. Rana-målingen kan antyde at Frp har et stykke å gå for å holde et slikt nivå i kommunevalget. Frp fikk nesten 21 pst i Rana i 2009, men er i dag fem prosentpoeng lavere hos Rana Blad / Respons.

6) Hvis målingen svarer til valgresultatet, blir det maktskifte i Rana. Borgerlig side (H, Frp, KrF, V) måles til 19 av 37 mandater. Rana Blad antyder muligheten for at Senterpartiet kan slutte seg til Ranas borgerlige allianse. Skulle det skje, får denne blokken 21 mandater.

7) Rana kan bli et av valgkampens mest spektakulære oppgjør - sammen med bl.a. Bodø, Tromsø, Trondheim, Fredrikstad.

Se nærmere Rana Blad 20. juni 2011 sidene 4 og 5.

Rana 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / RB 20/6-11
Ap 49,2 50,1 39,8 32,8 32,8 34,7
Høyre 19,4 19,1 18,6 17,2 20,1 27,3
Frp 1,1 2,0 6,2 6,8 6,8 16,1
SV 10,7 15,8 6,8 5,7 5,9 7,8
Sp 5,2 3,4 13,8 12,5 10,5 5,8
KrF 5,0 3,8 1,2 1,7 1,8 2,3
Venstre 3,1 3,1 2,4 3,9 3,0 2,6
MDG 0,0 0,0 2,0 0,0 1,3 0,0
Rødt 2,7 1,5 6,1 6,8 6,0 1,7
Andre 3,5 1,1 3,1 12,6 11,8 1,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 67,8 70,9 68,5 57,8 56,5 50,0
Frp + H + KrF + V 28,7 28,0 28,4 29,5 31,7 48,3
Sp + KrF + V 13,3 10,3 17,4 18,1 15,3 10,7

Rana leverte ved kommunevalget 2023 11 995 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner