Poll of polls

Sp halvert i Akershus

illustrasjon

Publisert 1. oktober 2023. Sist endret 1. oktober 2023.

1) Etter hvert lokalvalg har vi i pollofpolls tradisjon for at Jon Aabye ser på kommunevalget i hvert fylke og på regionene innad i fylkene.

2) Vi begynner denne gjennomgangen med Akershus, der Høyre ble størst med 34,8 vs Arbeiderpartiet 19,8. Høyre ble også størst på Romerike, der Ap har tunge og lange tradisjoner.

3) Senterpartiets fall nasjonalt var 43 prosent (fra 14,4 til 8,2).

Fallet i Akershus var 50 prosent (fra 9,8 til 4,9). Det antyder en generell tendens i dette valget; i fylker og kommuner der Vedums vekst var særlig sterk i 2019 og 2021, var fallet i 2023 ofte større enn landssnittet.

Kommunevalget Akershus

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 67 317 19,8 80 370 24,0 20,50
H 118 090 34,8 95 950 28,6 24,42
Frp 39 343 11,6 33 377 10,0 9,58
SV 18 525 5,5 16 629 5,0 6,71
Sp 16 549 4,9 32 864 9,8 7,16
KrF 7 310 2,2 7 759 2,3 3,72
V 22 841 6,7 18 161 5,4 4,83
MDG 17 941 5,3 28 276 8,4 4,26
R 9 615 2,8 10 119 3,0 3,55
Andre 21 893 6,5 11 823 3,5
SUM 339424 335328

Romerike

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 34443 24,8 41617 30,6 20,10
H 37125 26,7 25656 18,8 28,47
Frp 22001 15,8 18081 13,3 9,81
SV 6934 5,0 5858 4,3 7,08
Sp 10449 7,5 19510 14,3 7,56
KrF 3458 2,5 3636 2,7 3,73
V 6036 4,3 4469 3,3 5,15
MDG 5039 3,6 7583 5,6 4,43
R 3426 2,5 3538 2,6 3,59
Andre 10039 7,2 6204 4,6
SUM 138950 136152

Romerike har disse 11 kommunene: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal.

Follo

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 14720 19,5 17622 23,7 20,39
H 24623 32,6 19300 26,0 25,23
Frp 7681 10,2 6154 8,3 10,12
SV 5435 7,2 5084 6,8 6,42
Sp 3452 4,6 6540 8,8 7,49
KrF 1693 2,2 1991 2,7 3,35
V 4886 6,5 4059 5,5 4,61
MDG 5122 6,8 7798 10,5 4,40
R 3070 4,1 3299 4,4 3,46
Andre 4757 6,3 2454 3,3
SUM 75439 74301

Follo har disse 6 kommunene: Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk.

Vest

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 14632 12,5 17915 15,3 20,18
H 54874 46,8 49880 42,7 22,02
Frp 8766 7,5 8388 7,2 8,57
SV 5728 4,9 5068 4,3 6,87
Sp 1866 1,6 5208 4,5 5,14
KrF 2159 1,8 2132 1,8 4,04
V 11779 10,1 9510 8,1 4,80
MDG 7545 6,4 12482 10,7 4,10
R 2837 2,4 3074 2,6 3,48
Andre 6999 6,0 3165 2,7
SUM 117185 116822

Vest har disse 2 kommunene: Bærum, Asker.

Hadeland

K-2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 3522 44,9 3216 39,9 27,84
H 1468 18,7 1114 13,8 27,15
Frp 895 11,4 754 9,4 10,02
SV 428 5,5 619 7,7 4,33
Sp 782 10,0 1606 19,9 7,19
KrF 0 0,0 0 0,0 0,00
V 140 1,8 123 1,5 4,54
MDG 235 3,0 413 5,1 3,97
R 282 3,6 208 2,6 5,26
Andre 98 1,2 0 0,0
SUM 7850 8053

Hadeland har disse 2 kommunene: Lunner, Jevnaker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp