Poll of polls

Vinnerne: Jon Aabye og Terje Sørensen

illustrasjon

Publisert 24. september 2023. Sist endret 24. september 2023.

1) Tabellen viser sum avvik for stortingspartiene mot valgresultatet, for beregninger før valget og avvik for prognosene til NRK og TV2 valgkvelden kl. 2100.

2) For beregninger før valget er det hårfine forskjeller i sum avvik mot valget mellom mest treffsikre landsmåling (Respons for VG 9. september) og TV2s undersøkelse med 8.000 spurte fra 1. august til 9. september (TV2 «super») og beregningene fra pollofpolls ved Jon Aabye.

3) Aabyes manuelle beregning basert på målinger i 153 kommuner hadde sum avvik mot valget for stortingspartiene på 4,3. TV2 «super» med 8000 spurte i hele valgkampen hadde sum avvik 4,7 og Respons for VG med 1.000 spurte i siste valgkampuke hadde avvik 4,8.

4) Vi tillater oss derfor i pollofpolls å utrope vår nøyaktige tallknuser fra Drammen, Jon Aabye, som vinneren blant nasjonale undersøkelser før valget.

5) Jon Aabye var så nær blink for valgvinner Høyre som det er mulig å komme. Aabye regner alltid med to desimaler. Basert på lokale målinger i 153 av 357 kommuner, alle publisert før valgdagen, var hans sluttnotering for Høyre på 25,83. Høyres resultat i kommunevalget er i skrivende stund 25,857 pst (689.952 / 2.668.317).

6) Så lenge Lars Øy og undertegnede har drevet pollofpolls (fra 2010) har vi ment at nøyaktige sammenstillinger av et stort antall lokale målinger (evnt sum fylkesmålinger i stortingsvalg) gir en ofte treffsikker retning mot fasiten. Årets lokalvalg har styrket denne formodningen.

7) I prognosene valgkvelden kl. 21 var TV2 ved Terje Sørensen nærmest fasiten.

Avvik fra valgresultatet for stortingspartiene

Kvlg 2023 Avvik TV2 prgn kl 21 Avvik NRK prgn kl 21 Avvik PoP/Aabye Avvik TV2/Kantar «super» Avvik Respons/VG 9.sep
R 3,5 0,2 3,3 0,2 3,7 0,3 3,8 1,2 4,7 0,4 3,9
SV 6,9 0,1 6,8 0,1 7 1,1 8,0 1,3 8,2 0,2 7,1
MDG 4,2 0,3 3,9 0,3 3,9 0,6 4,8 0,2 4,4 1,1 5,3
Ap 21,6 1,2 22,8 0,3 21,3 0,7 20,9 0,7 20,9 0,7 20,9
Sp 8,2 0,4 7,8 1,5 9,7 0,6 7,6 0,3 7,9 0,3 8,5
V 5,0 0 5 0,2 4,8 0,3 5,3 0,1 5,1 0,6 5,6
KrF 4,0 0,1 4,1 0,1 3,9 0,2 4,2 0,5 4,5 0,8 4,8
H 25,9 0,9 26,8 1,6 24,3 0,1 25,8 0,3 25,6 0,3 25,6
Frp 11,3 0,1 11,4 0,1 11,4 0,4 10,9 0,1 11,4 0,4 11,7
Sum avvik 3,3 4,4 4,3 4,7 4,8

Johan Giertsen

Del på Facebook