Poll of polls

Er Ap undervurdert?

Publisert 19. juni 2011. Sist endret 19. juni 2011.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt februar: 19,1 %
Kommune 2023: 21,6 %

Arbeiderpartiet noterte 28 i snitt på de nasjonale kommunevalgmålingene i mai, og har så langt et snitt på 27 i juni. Lokale målinger kan antyde et noe høyere nivå, se tabell nedenfor. Dette reiser spørsmålet om Arbeiderpartiet kan være undervurdert på landsmålingene.

Landsmålingene bygger i prinsippet på et representativt utvalg av 100 pst av velgerne. Lokale målinger vil i hovedsak være eldre i tid, og dekker f.t. 55 pst av stemmene i 2007.

Lokale målinger hittil i år er dessuten skjevt geografisk fordelt. I fylker som Buskerud, Telemark, Agder, Møre og Romsdal og de fire nordligste fylkene er det f.t. forholdsvis få lokale målinger. Lokale målinger omregnet til landstendens må derfor leses med varsomhet.

Spørsmålet om en mulig undervurdering som nevnt kan derfor kanskje besvares med større sikkerhet når juni er avsluttet med formentlig flere målinger.

Årsaken til at Arbeiderpartiet ikke har steget på nasjonal poll of polls på bakgrunn av lokale målinger i mai og juni er at vi disse to månedene ennå ikke har målinger i befolkningstunge kommuner som antyder klare pluss for Ap (Oslo, Bergen, Trondheim m.fl.). Vi har nå "opptalt" 1,2 millioner stemmer i nasjonal poll of polls. Det skal derfor en del til for å endre nivåene som denne beregningsmåten bygger på.

Målinger publisert 13. juni - 18. juni 2011

12 kommuner.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Forholdstall Poll of polls / landstendens
Ap 37020 37593 29,6 1,02 30,1
H 28751 40914 19,3 1,42 27,4
Frp 34750 31784 17,5 0,91 16

Målinger publisert 31. mai - 18. juni 2011

31 kommuner.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Forholdstall Poll of polls / landstendens
Ap 62740 62167 29,6 0,99 29,3
H 48293 69952 19,3 1,45 27,9
Frp 55367 49091 17,5 0,89 15,5

Målinger publisert 28. april -18. juni 2011

55 kommuner.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Forholdstall Poll of polls / landstendens
Ap 144218 139596 29,6 0,97 28,7
H 96193 141540 19,3 1,47 28,3
Frp 106023 93983 17,5 0,89 15,5

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i de aktuelle kommuner, forutsatt (1) sist publiserte måling i kommunene blir valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.
Medium, byrå og publiseringstidspunkt fremkommer av poll of polls uke 24.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap