Poll of polls

Kommuner etter størrelse

illustrasjon

Publisert 10. september 2023. Sist endret 10. september 2023.

1) Tabellen fordeler de 153 målte kommunene i årets valg etter størrelse.

2) Arbeiderpartiet gjør det relativt sett skarpest i sum Bergen, Trondheim og Stavanger (takket være særlig ordf Kari Nessa Nordtun i Stvgr) og i de minste kommunene.

3) Senterpartiet gjør det relativt sett skarpest i de minste kommunene, der Vedums parti har lange og tunge tradisjoner.

4) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Hele landet

Målinger i 153 kommuner publisert 26 mar 2023 -- 09 sep 2023 med 2.223.038 stemmer i k-2019 = 83% av 2.682.605 godkjente stemmer i k-2019.

2023 % K-2019 % Landstend
Ap 451946 20,3 535397 24,1 20,92
H 604337 27,2 469787 21,1 25,83
Frp 246653 11,1 185857 8,4 10,92
SV 183076 8,2 139785 6,3 7,99
Sp 143198 6,4 268942 12,1 7,67
KrF 89253 4,0 84783 3,8 4,21
V 122863 5,5 90360 4,1 5,29
MDG 120620 5,4 170734 7,7 4,80
R 89685 4,0 91687 4,1 3,70
Andre 171407 7,7 185706 8,4
Godkjente stemmer 2223038 2223038

Oslo

365.467 stemmer i k-2019 = 14% av 2.682.605 stemmer

2023 % K-2019 % Landstend
Ap 67246 18,4 73122 20,0 22,79
H 108178 29,6 92833 25,4 23,40
Frp 23755 6,5 19272 5,3 10,14
SV 47876 13,1 33258 9,1 8,78
Sp 6213 1,7 7980 2,2 11,21
KrF 4386 1,2 6346 1,7 2,76
V 37643 10,3 21110 5,8 6,94
MDG 39836 10,9 55772 15,3 4,86
R 17542 4,8 26302 7,2 2,52
Andre 12792 3,5 29472 8,1
Godkjente stemmer 365467 365467

Bergen+Trondheim+Stavanger

325.964 stemmer i k-2019 = 12% av 2.682.605 stemmer

2023 % K-2019 % Landstend
Ap 72964 22,4 73980 22,7 24,44
H 86999 26,7 68095 20,9 25,65
Frp 27096 8,3 18680 5,7 11,94
SV 35207 10,8 28151 8,6 7,63
Sp 5802 1,8 18794 5,8 4,45
KrF 12084 3,7 9887 3,0 4,89
V 19741 6,1 14244 4,4 5,39
MDG 20408 6,3 30394 9,3 4,57
R 15823 4,9 18238 5,6 3,28
Andre 29840 9,2 45501 14,0
Godkjente stemmer 325964 325964

Øvrige kommuner 50000 + innbyggere

20 kommuner = 6% av 357 kommuner. 591.067 stemmer i k-2019 = 22% av 2.682.605 stemmer

2023 % K-2019 % Landstend
Ap 108588 18,5 140502 24,0 19,15
H 189208 32,3 147009 25,1 25,84
Frp 75076 12,8 57536 9,8 10,74
SV 39184 6,7 32347 5,5 7,39
Sp 20414 3,5 46157 7,9 6,37
KrF 23975 4,1 23217 4,0 4,13
V 30206 5,1 24427 4,2 4,81
MDG 30886 5,3 43918 7,5 4,78
R 22474 3,8 20463 3,5 4,15
Andre 46579 7,9 51014 8,7
Godkjente stemmer 586590 586590

Kommuner 10000-49999 innbyggere

67 kommuner = 19% av 357 kommuner. 778.995 stemmer i k-2019 = 29% av 2.682.605 stemmer

2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 160333 20,6 204539 26,3 19,42
H 184912 23,7 138805 17,8 26,75
Frp 107247 13,8 79142 10,2 11,15
SV 51825 6,7 39258 5,0 8,05
Sp 73243 9,4 141734 18,2 7,44
KrF 42414 5,4 38569 5,0 4,40
V 30103 3,9 24559 3,2 4,77
MDG 26323 3,4 36782 4,7 4,87
R 30937 4,0 24029 3,1 4,87
Andre 71658 9,2 51578 6,6
Godkjente stemmer 778995 778995

Kommuner 1-9999 innbyggere

62 kommuner = 17% av 357 kommuner. 166.022 stemmer i k-2019 = 6% av 2.682.605 stemmer

2023 %-vis K-2019 %-vis Landstend
Ap 42815 25,8 43254 26,1 24,53
H 35040 21,1 23045 13,9 30,53
Frp 13479 8,1 11227 6,8 9,88
SV 8984 5,4 6771 4,1 8,09
Sp 37526 22,6 54277 32,7 9,96
KrF 6394 3,9 6764 4,1 3,78
V 5170 3,1 6020 3,6 3,34
MDG 3167 1,9 3868 2,3 5,57
R 2909 1,8 2655 1,6 4,14
Andre 10538 6,3 8141 4,9
Godkjente stemmer 166022 166022

Johan Giertsen

Del på Facebook