Poll of polls

Ap sterkest nord for Dovre

illustrasjon

Publisert 10. september 2023. Sist endret 10. september 2023.

1) Tabellen bygger på lokale målinger om kommunevalg som pollofpolls har notert, inndelt etter sum kommuner nord for Dovre (Trøndelag + Nordland + Troms + Finnmark) vs syd for Dovre.

2) Arbeiderpartiet og Høyre gjør det relativt sett sterkest i nord.

3) Senterpartiet faller marginalt mer i nord enn sør.

4) SV vokser, relativt sett, mest i sør.

5) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Nord for Dovre

Lokale målinger sum Trøndelag + Nordland + Troms + Finnmark

2023 % K-2019 % Landstend Landsdelstend Nord for Dovre 2019
Ap 86515 22,9 97245 25,7 22,05 24,46 27,49
H 84735 22,4 60367 15,9 28,19 21,00 14,96
Frp 32744 8,7 24854 6,6 10,84 8,33 6,32
SV 35793 9,5 31243 8,3 6,99 9,19 8,02
Sp 39811 10,5 80942 21,4 7,08 10,85 22,06
KrF 8961 2,4 8715 2,3 4,11 2,42 2,35
V 18542 4,9 14132 3,7 5,10 4,29 3,27
MDG 14671 3,9 21041 5,6 4,74 3,31 4,74
R 21604 5,7 19832 5,2 4,12 4,91 4,51
A 35135 9,3 20140 5,3
SUM 378511 378511
Ap+Sp+SV+MDG+R 52,4 66,1
H+Frp+V+KrF 38,3 28,6
Ap+Sp+SV+R 48,5 60,6
H+Frp+V 35,9 26,2
Ap+Sp+SV 42,8 55,3
Ap+SV 32,3 33,9
Ap+Sp 33,4 47,1
H+Frp 31,0 22,5
H+V+KrF 29,7 22,0
SV+R 15,2 13,5

Utgjør 79% av landsdelens godkjente stemmer i 2019

Sør for Dovre

2023 % K-2019 % Landstend.
Ap 365431 19,8 438152 23,8 20,67
H 519602 28,2 409420 22,2 25,48
Frp 213909 11,6 161003 8,7 10,93
SV 147283 8,0 108542 5,9 8,28
Sp 103387 5,6 188000 10,2 7,92
KrF 80292 4,4 76068 4,1 4,22
V 104321 5,7 76228 4,1 5,32
MDG 105949 5,7 149693 8,1 4,81
R 68081 3,7 71855 3,9 3,58
A 136272 7,4 165566 9,0
SUM 1844527 1844527
Ap+Sp+SV+MDG+R 42,8 51,8
H+Frp+V+KrF 49,8 39,2
Ap+Sp+SV+R 37,1 43,7
H+Frp+V 45,4 35,1
Ap+Sp+SV 33,4 39,8
Ap+SV 27,8 29,6
Ap+Sp 25,4 33,9
H+Frp 39,8 30,9
H+V+KrF 38,2 30,5
SV+R 11,7 9,8

Johan Giertsen

Del på Facebook