Poll of polls

Marte Monstad (Frp) kan avgjøre Bergen

illustrasjon

Publisert 9. september 2023. Sist endret 9. september 2023.

Fakta om målingen
Respons for BT / VG.
OEEV
Ap18,61,80,1
H25,4-2,2-1,1
Frp11,94,41,4
SV12,0-0,72,0
Sp1,7-0,8-0,6
KrF4,40,41,0
V6,1-1,01,1
MDG6,70,81,5
R3,7-1,0-0,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen kommunevalg: Respons for VG og Bergens Tidende – publisert 8. september – opptak 4–7 september – 801 spurte.

Takk til BT og VG for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

1) Hovedforskjeller mot forrige måling fra samme kilde i Bergen, som var Respons/BT 31. august – Bergen bystyre 67 representanter:

a. Størst fremgang mot forrige uke har Frp (+4,4), Ap (+1,8) og MDG (+0,8). Størst nedgang har Høyre (-2,2), INP (-1,6), Rødt (-1,0) og Venstre (-1,0).

b. Kjerne-venstresiden (Ap+Sv+MDG+R) vinner 29 av 67 representanter mot 28 forrige uke.

c. Borgerlige (Frp+H+KrF+V) henter 33 representanter mot 32 forrige uke.

d. Sp+INP taper begge 1 repr mot forrige måling. Senterpartiet (1) + Bergenslisten (2) + INP (2).

e. Høyres lekkasje til Fremskrittspartiet øker. Frp er i et solid pluss mot H.

f. Arbeiderpartiets lekkasje til H er ned.

g. Ap+Frp henter begge flere velgere enn H som ikke stemte i 2021, som er nytt sammenlignet med målingene i Bergen i 2023.

h. Ap har relativt sett flest gjerdesittere av de større partiene.

2) Tittelen – at Fremskrittspartiets toppkandidat kan avgjøre landets nest største by – spiller hen på om Frp makter å hente frafalne H-velgere, slik denne målingen i noen grad antyder.

3) Blir svaret ja, vil Høyres kjøling ha mindre betydning for størrelsen på borgerlig blokk, sammenlignet med et eventuelt scenario der frafalne H-velgere enten sprer seg til andre partier (f.eks. INP+Bergenslisten+Ap) og/eller om H-velgere demobiliseres og sitter hjemme.

a. Fremskrittspartiets (eventuelle) henting av frafalne H-velgere kan – paradoksalt nok – styrke Høyres sjanser til byrådsmakt som største parti på borgerlig side.

b. Fremskrittspartiets (eventuelle) henting av frafalne H-velgere kan dermed også få avgjørende innflytelse på om Arbeiderpartiet, ved byrådsleder Rune Bakervik, lykkes i å beholde makten.

4) Lojalitet mot stv 2021 iht Respons/VG/BT primo september (Respons/BT ultimo august):

a. R 42 (56)

b. SV 61 (69)

c. Ap 52 (50)

d. Sp 15 (27)

e. V 54 (52)

f. KrF 74 (74)

g. H 64 (68)

h. Frp 59 (50)

i. MDG 57 (48)

5) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen i pkt. 6 flg. Tusen takk til Gabriel.

6) Ser vi på forholdet mellom «stortingsblokkene», er de fire borgerlige partiene samlet opp fra 46,6 til 47,8 pst fra forrige uke til denne, som har gått på bekostning av Andre-gruppens samlede oppslutning.

7) Sammenlignet med valgresultatet i 2019, er det på den siste bergensmålingen før valget Frp som ligger an til størst framgang med +7,2 prosentpoeng, med Høyre (+5,4 pp) og SV (+3,4 pp) på andre og tredje plass. Hvem trodde før sommeren at det skulle være andre enn Høyre som gikk fram mest i Erna Solbergs hjemby?

8) Fremskrittspartiet vekst skyldes en klart økt lojalitet på 10 prosentpoeng og en voldsom vekst i hentingen fra Høyre.

9) På målingen for en uke siden hadde Frp et lite pluss mot Høyre på 700 velgere. Dette har nå økt til 4.300 velgere.

10) I Bergen utgjør det i underkant av tre prosentpoeng i oppslutning. Det er også interessant å merke seg at Fremskrittspartiets tap til Andre-gruppen ikke har sunket. Dette er på omtrent samme nivå som forrige måling.

11) Arbeiderpartiet får sin første måling over 18 pst siden oktober 2022. Dette kommer først og fremst av store overganger fra Sp, Rødt og en nedgang i tapet til Høyre. Partiet har bare en liten økning i lojalitet, sammenlignet med forrige uke. I tillegg vinner Rune Bakervik flere tidligere hjemmesittere.

12) MDGs lojalitet øker med i underkant av ti prosentpoeng, som gjør at partiet taper langt færre velgere til Venstre og Ap.

13) Høyre og toppkandidat Christine Meyer får sin svakeste måling siden februar 2020, altså før den første korona-nedstengningen. Lojaliteten til partiet synker med fire prosentpoeng, og Meyer vinner langt færre tidligere hjemmesittere. I tillegg er nettohentingen fra Ap ned fra 3.200 til 2.700 velgere.

14) INP vinner kun halvparten så mange velgere fra Senterpartiet denne uken som forrige måling, og vinner færre av de tidligere Andre-velgerne.

15) Rødt tredobler tapet til SV på en uke, og taper også et betydelig antall velgere til Ap.

16) Venstre vinner langt færre velgere fra byrådspartner Ap og ex-partner MDG, sammenlignet med forrige måling.

17) Ifølge Respons sin mandatfordeling har Høyre det siste mandatet, og SV er nærmest til å vinne dette. SV mangler noen hundre stemmer på å vinne det siste mandatet, og i så fall vil en konstellasjon av dagens byråd (Ap+V) samt SV, MDG og Rødt ha 34 mandater og flertall.

18) Tallene gjelder uvektete råtall, i parentes målingen minus velgere som ikke stemte i stv 2021. Høyre er stadig vektet klart ned, og partiet er ikke lenger overrepresentert blant de tidligere hjemmesitterne. Partiene som faller mest dersom de som ikke stemte sist holdes utenfor, er målingsvinner Frp og medieyndling INP.

a. Ap 18,4 (18,2)

b. H 28,5 (26,0)

c. Frp 10,1 (11,1)

d. Sp 1,6 (1,7)

e. SV 11,7 (11,8)

f. KrF 3,5 (4,6)

g. V 7,1 (6,4)

h. MDG 7,0 (6,4)

i. R 3,5 (4,0)

j. FNB 0,5 (0,8)

k. BL 3,3 (3,2)

l. INP 2,7 (2,3)

18) Antall avgitte forhåndsstemmer i Bergen utgjorde per torsdag 7. september 79.000. Dette er 15.000 flere enn det ble avgitt i hele forhåndsstemmeperioden i 2019. Det er ikke urimelig å anta at det den siste forhåndsstemmedagen kan bli avgitt over 10 000 forhåndsstemmer. Det vil si at kanskje 54–55 pst av stemmene i Bergen allerede er avgitt, og at forhåndsstemme-andelen har økt med 10 prosentpoeng.

19) En høyere forhåndsstemme-andel kan både føre til at endringene i resultat for de ulike partiene gjennom valgkvelden blir mindre, og at endringen i oppslutning fra forhåndsstemmene til valgtingstemmene blir mindre. I tillegg kan man se for seg at hendelser og endringer de siste dagene i valgkampen kan få mindre betydning på stemmegivingen fordi en større andel av stemmene allerede er avgitt.

20) Respons leverte også den siste målingen i Bergen før kommunevalget i 2019. Avviket fra den siste målingen og til valgresultatet var den gang størst for MDG (fire pp høyere enn valgresultatet), Frp (2,8 pp høyere enn valgresultatet), Senterpartiet (2,4 pp lavere enn valgresultatet) og daværende FNB (1,9 prosentpoeng lavere enn valgresultatet).

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT / VG 8/9-23 26 29 25 33 22 25 26 29
Norstat / NRK 4/9-23 24 26 26 31 22 26 27 31
InFact / BA 4/9-23 26 29 26 34 22 25 27 30
Respons / BT 31/8-23 24 27 27 32 23 26 28 31
Respons / BT / VG 24/8-23 27 29 28 33 22 26 26 30
Respons / BT 17/8-23 29 32 29 36 19 23 23 27
InFact / BA 7/8-23 28 30 29 35 21 25 26 30
Respons / BT / VG 19/6-23 31 33 31 36 23 27 26 30
InFact / BA 9/6-23 31 33 29 36 20 23 23 26
Respons / SV 30/5-23 30 33 31 36 22 25 25 28

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 31/8-23 Norstat / NRK 4/9-23 InFact / BA 4/9-23 Respons / BT / VG 8/9-23
Ap 23,6 18,5 17,5 16,8 17,3 17,1 18,6
Høyre 26,5 26,5 27,1 27,6 28,0 26,6 25,4
Frp 9,4 10,5 10,8 7,5 7,5 10,8 11,9
SV 11,4 10,0 10,4 12,7 11,9 12,7 12,0
Sp 5,4 2,3 4,2 2,5 2,6 1,3 1,7
KrF 3,5 3,4 3,5 4,0 2,5 4,2 4,4
Venstre 5,9 5,0 5,0 7,1 6,9 7,2 6,1
MDG 5,3 5,2 5,5 5,9 7,8 5,0 6,7
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,7 6,0 4,3 3,7
Andre 3,2 14,6 12,1 11,2 9,3 10,7 8,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 42,6 45,6 40,4 42,7
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 46,2 44,9 48,8 47,8
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 13,6 12,0 12,7 12,2

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner