Poll of polls

TV2: Sp ned tusen representanter i kommunene

illustrasjon

Publisert 1. september 2023. Sist endret 1. september 2023.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap20,9-0,3-0,7
H25,61,6-0,3
Frp12,50,41,2
SV7,2-0,10,3
Sp6,5-1,7-1,7
KrF4,3-0,40,3
V5,70,70,7
MDG3,9-0,5-0,3
R4,6-0,21,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1583 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalget nasjonalt – Kantar for TV2 – publisert 1. september 2023 – 1.583 spurte – opptatt 28–31. august.

Vi viser til:

TV2s reportasje.

TV2s kommentar.

Takk til TV2s Terje Sørensen for givende kontakt.

1) Målingen (k-19 nasjonalt):

a. Ap 20,9 (24,8)

b. Frp 12,5 (8,2)

c. H 25,6 (20,1)

d. KrF 4,3 (4,0)

e. MDG 3,9 (6,8)

f. R 4,6 (3,8)

g. Sp 6,5 (14,4) – sum regjeringspartiene 27,4 (39,2)

h. SV 7,2 (6,1)

i. V 5,6 (3,9)

j. INP 3,4 (-)

2) Arbeiderpartiets måling på 20,9 er i samsvar med lokale målinger. Støres parti har vært på 20-tallet på vår beregning iht lokale målinger sammenhengende fra 27. januar. Høyres 25 pst harmonerer noenlunde med Erna Solbergs trend på lokale målinger i slutten av august.

3) Skulle målingen for Senterpartiet på 6,5 pst svare til valgresultatet, vil partiet tape mer enn tusen representanter i kommunestyrene.

4) Svarprosenten i undersøkelsen er 62,5. Hvis det vedvarer kan det – ifølge Terje Sørensen – peke mot en valgdeltakelse på høy 50. Svarprosenten i landsmålingen fra Respons/VG 29. august var 77. Terje opplyser også at TV2s svarprosent på kanalens nasjonale kommunevalgmåling på tilsvarende tidspunkt i 2019-valgkampen var 79.

5) Fordi TV2/Kantar har lavere svarprosent enn Respons/VG, vil lojaliteten i hovedsak være lavere hos TV2. Begge vekter mot stv 2021.

6) Lojalitet Kantar/TV2 den 1. september (Respons/VG 29. august):

a. Ap 49 (56)

b. Frp 56 (62)

c. H 63 (73)

d. KrF 67 (70) – partiet med høyest lojalitet hos TV2

e. MDG 43 (67)

f. R 42 (38) – motbakke for partileder Marie Sneve Martinussen

g. Sp 28 (35)

h. SV 43 (55)

i. V 46 (46)

7) Andelen av velgerne som er «ikke sikker» = på «gjerdet» (Respons/VG 29. august). Lavere lojalitet hos Kantar enn Respons vil føre til høyere gjerdet-andeler hos Kantar:

a. Ap 27 (19)

b. Frp 19 (8)

c. H 21 (8)

d. KrF 19 (8)

e. MDG 34 (15)

f. R 24 (13)

g. Sp 38 (17)

h. SV 27 (16)

i. V 34 (8)

j. Respons/VG finner så langt en vesentlig høyere mobilisering enn Kantar/TV2. Så blir spørsmålet om disse byråene vil komme nærmere i siste uke.

8) Netto overganger iht Kantar/TV2 den 1. sept (Respons/VG 29. august) – ca 30.000 = 1 prosentpoeng:

a. H vs Ap: H +48.000 (H +70.000)

b. H vs Frp: H +3.000 (H +9.000)

c. H vs Sp: H +28.000 (H +30.000)

9) INP ble målt til 3,4 pst. Lekkasje til INP iht Kantar/TV2 (Respons/VG 29. aug):

a. Sp til INP: 25.000 (13.000)

b. Frp til INP: 15.000 (20.000)

c. H til INP: 9.000 (5.000)

d. Ap til INP: 5.000 (4.000)

e. V til INP: 2.000 (0)

f. R til INP: 1.000 (0)

10) TV2s prognose for Oslo har nå 30 borgerlige – 27 rødgrønne – FP/FNB + INP.

11) Pensjonistpartiet ble målt til 1,3 pst. Spørsmålet blir da om Pp også i år leverer en sluttspurt som gir representasjon i mange kommunestyrer.

12) Respons, Kantar, Sentio, Norstat og Norfakta har i hovedsak opptak over to eller flere dager, både på nasjonale og lokale målinger. InFact synes som regel å ha endags-opptak. Kantar/TV2 hadde f.eks. opptak over fire dager i målingen som ble publisert 1. september.

TV2 – kommunevalget nasjonalt

01.sep 29.aug 25.aug 17.aug 7.aug K-2019
Ap 20,9 21,2 21,4 21,8 17,8 24,8
H 25,6 24,0 23,8 23,7 27,0 20,1
Frp 12,5 12,1 12,9 12,3 12,7 8,2
SV 7,2 7,3 8,3 8,3 9,1 6,1
SP 6,5 8,2 8,5 7,6 9,6 14,4
KrF 4,3 4,7 4,7 4,8 3,7 4,0
V 5,6 5,0 5,3 4,5 5,6 3,9
MDG 3,9 4,4 3,6 3,9 4,8 6,8
R 4,6 4,8 4,4 5,2 3,5 3,8
INP 3,4 3,0 2,4 3,6 1,7
A 5,5 5,3 4,7 4,2 4,5 7,9
Ap+Sp+SV+MDG+R 43,1 45,9 46,2 46,8 44,8 55,9
H+Frp+V+KrF 48,0 45,8 46,7 45,3 49,0 36,2
Ap+Sp+SV+R 39,2 41,5 42,6 42,9 40,0 49,1
H+Frp+V 43,7 41,1 42,0 40,5 45,3 32,2
Ap+Sp+SV 34,6 36,7 38,2 37,7 36,5 45,3
Ap+SV 28,1 28,5 29,7 30,1 26,9 30,9
Ap+Sp 27,4 29,4 29,9 29,4 27,4 39,2
H+Frp 38,1 36,1 36,7 36,0 39,7 28,3
H+V+KrF 35,5 33,7 33,8 33,0 36,3 28,0
SV+R 11,1 11,7 11,9 12,2 13,9 12,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp