Poll of polls

Bergen: Meyer (H) trenger INP

illustrasjon

Publisert 1. september 2023. Sist endret 1. september 2023.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap16,8-0,7-1,7
H27,6-4,41,1
Frp7,5-0,2-3,0
SV12,70,22,7
Sp2,5-0,20,2
KrF4,00,40,6
V7,11,32,1
MDG5,90,70,7
R4,7-1,00,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – Respons for Bergens Tidende – publisert 31. august 2023.

Vi viser til:

BTs reportasje.

BTs kommentar.

Takk til Bergens Tidende for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

Takk til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres beregninger og tekst i pkt. 16 flg.

1) Målingen (K-2019):

a. R 4,7 (4,9)

b. SV 12,7 (8,6)

c. MDG 5,9 (9,9)

d. Ap 16,8 (19,8) – 37,8 i kvlg 2015

e. Sp 2,5 (5,3)

f. V 7,1 (3,8)

g. KrF 4,0 (3,1) – Bergen er en av mange kommuner med pluss for KrF

h. H 27,6 (20,0)

i. Frp 7,5 (4,7)

j. Bergenslisten 2,7 (-)

k. Industri- og næringspartiet 5,0 (-)

l. Folkets parti/FNB 0,6 (16,7)

m. Pp 0,7 (1,5) – Pp har en lang tradisjon for representasjon i Bergen bystyre

n. Norgesdemokratene 0,6

2) Bergen styres parlamentarisk av et byråd med nå Ap+V. Arbeiderpartiet har hatt byrådslederen fra 2015. Rune Bakervik (Ap) er f.t. byrådsleder. Han utfordres av Christine Meyer (H).

3) Av partiene som i hele åtteårs-perioden (Ap+V) eller deler av denne (MDG+KrF) har deltatt i byrådet, er Ap+MDG i minus mot 2019, de øvrige er i pluss.

4) Venstreside-partier som Ap ikke har invitert inn i byrådet er R+SV. Av disse kan SV bli blant valgvinnerne hvis partiet forsvarer BT-målingene i valget.

5) Bergen bystyre 67 representanter (BT/Respons 24. august 2023):

a. R 3 (4)

b. SV 9 (8)

c. MDG 4 (4)

d. Ap 12 (12)

e. Sp 2 (2)

f. V 5 (4)

g. KrF 3 (2)

h. H 19 (22)

i. Frp 5 (5)

j. FP/FNB 0 (0)

k. Pp 0 (0) – ikke overraskende hvis Pp vinner mandat etter en sterk sluttspurt

l. Bergenslisten 2 (2)

m. INP 3 (2)

6) Blokker av partier iht Respons/BT 31. august (Respons/BT 24. august) – 34 gir flertall og byrådsmakt:

a. R+SV+Ap+MDG: 28 (28)

b. R+SV+Ap+MDG+Venstre: 33 (32) – jfr at Venstre f.t. er i byråd med Ap

c. R+SV+Ap+MDG+V+Sp: 35 (34) ¬– flertall

d. Frp+H+KrF+V: 32 (33)

e. Frp+H+KrF+V+Sp: 34 (35) – flertall

f. H+KrF+V+MDG: 31

g. Frp+H+KrF+BL+INP: 32

h. Frp+H+KrF+V+INP: 35 (36) – flertall

i. Slik Bergen bystyre sammensettes hos Respons/BT 31. august, er det vanskelig å se Christine Meyer (H) som byrådsleder uten en forståelse, evnt et mer forpliktende samarbeid, med INP.

7) Mandatberegningen er her.

8) Arbeiderpartiet og Senterpartiet har de mest utsatte mandatene. INP mangler 170 stemmer (!) å vinne Arbeiderpartiets sistemandat, som evnt vil bli INPs fjerde mandat.

9) Minimum for å vinne mandat i Bergen iht målingen er 1,023 pst = 1.537 stemmer – hvis Bergen leverer 150.274 godkjente stemmer som i kvlg 2019. Dette gir muligheter for bl.a. Pp og FP/FNB og Norgesdemokratene.

10) Skulle denne målingen antyde valgresultatet, må et byråd – uansett om det blir ledet av Rune Bakervik (Ap) eller Christine Meyer (H) – bestå av partier som normalt ikke er komfortable i hverandres selskap, eller et mulig mindretallsbyråd må samarbeide i bystyret med partier som ofte ikke trives med hverandre.

11) Om Bakervik eller Meyer blir den mest kreative koalisjonsbyggeren valgnatten og senere, kan avgjøre hvem som skal styre Bergen 2023–2027.

12) «Andre» partier er i vekst i Bergen (BL+INP+Pp+Norgesdemokr mfl) med 11,2 hos Respons/BT 31. august mot 7,3 i målingen 24. august. Bergen illustrerer da en landstrend; at vi også i dette kommunevalget ser en fragmentering.

13) Svein Tore Marthinsen treffer i så måte blink når han i dagens analysebrev karakteriserer k-2023 som et «protestvalg».

14) Bergen illustrerer også en annen landstrend; at Høyre bremser eller kjøler ned, men at Arbeiderpartiet ikke vokser.

15) Fra målingen ultimo juni i Bergen (Respons/BT/VG) til 31. august (Respons/BT) har Høyre kjølt ned 11,1 pp. Arbeiderpartiet har i samme periode minus 0,2.

16) Høyre er den store historien hos Respons/BT 31. august. Partiet taper 4,4 prosentpoeng fra forrige uke, og får sin første måling under 30 pst siden februar 2022.

17) Lojaliteten til partiet har sunket fra 74 til 68 pst, som alene utgjør ca. halvannet prosentpoeng i oppslutning.

18) Den største forskjellen er likevel at Høyres henting fra andre partier har sunket med 80 pst (!) fra netto 6.600 i pluss for en uke siden til 1.300 i pluss på denne målingen. Nettoovergangen fra Ap er nesten nøyaktig den samme (+3.000 velgere), men hentingen fra Venstre og Frp har gått betydelig ned.

19) I tillegg har Christine Meyer et klart forverret bytteforhold mot «Andre»-gruppen (INP mfl), og taper nå nesten 3.000 velgere til disse partiene.

20) INP går mest fram fra forrige måling, med en dobling fra 2,5 til 5,0.

21) INP har tredoblet hentingen fra Senterpartiet, opp fra 9 til 26 pst av Senterpartiets 2021-velgere. I tillegg vinner partiet nesten 10 pst av Fremskrittspartiets velgere fra forrige stortingsvalg og 5 pst av Rødts velgere.

22) INPs henting fra andre partier i «Andre»-gruppen øker også betydelig. Høyre vant flest fra denne velgergruppen forrige uke, mens det nå er INP.

23) Venstre øker oppslutningen med 1,3 prosentpoeng, som først og fremst henger sammen med klart mindre tap til Høyre og MDG.

24) Rødt synker 1,0 pp i oppslutning, og måles nå under valgresultatet fra 2019. Partiet taper velgere til åtte ulike partier, først og fremst MDG og SV.

25) Dersom vi ser samlet på oppslutningen til de fire borgerlige stortingspartiene, er denne ned 2,9 prosentpoeng siden forrige måling.

26) I et historisk perspektiv er det noen partiers nivåer som skiller seg ut:

a. SV har over lengre tid (med unntak av BTs måling 17. august) hatt stabile målinger over partiets beste kommunevalg i Bergen noen gang (11,8 pst i 1991).

b. Arbeiderpartiets målte nivå på 16,8 pst vil være partiets laveste siden Bergen fikk sin nåværende kommunestruktur fra og med kommunevalget 1971.

c. Selv om Fremskrittspartiets framgang på 2,8 prosentpoeng siden forrige valg er formidabel, vil et valgresultat på 7,5 pst fortsatt være partiets nest dårligste siden 1979. Det sier mye om hvor lavt partiet sank i kvlg 2019.

d. Hvis vi ser bort fra FP/FNB, er det MDG som ligger an til den største nedgangen, sammenlignet med forrige valg. Det samme var tilfellet på den nyeste Oslo-målingen.

27) Tabellen i pkt 29 viser at Høyre og Venstre er vektet klart ned. Frp er vektet klart opp.

28) Dersom velgerne som ikke stemte sist holdes utenfor, er det interessant nok INP som synker klart mest (se pkt 29). Dette kan tyde på at partiet er avhengig av å forbli i mediavinden for å holde oppe mobiliseringen.

29) Uvektete råtall (i parentes er tatt bort velgere som ikke stemte i stv 2021):

a. Ap 17,5 (16,6)

b. H 30,1 (27,7)

c. Frp 5,9 (7,6)

d. Sp 1,8 (2,8)

e. SV 12,2 (12,4)

f. KrF 3,5 (4,3)

g. V 8,4 (6,9)

h. MDG 6,6 (6,1)

i. R 4,5 (4,3)

j. FP/FNB 0,5 (0,8)

k. BL 2,3 (2,7)

l. INP 4 (2,3)

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 31/8-23 24 27 27 32 23 26 28 31
Respons / BT / VG 24/8-23 27 29 28 33 22 26 26 30
Respons / BT 17/8-23 29 32 29 36 19 23 23 27
InFact / BA 7/8-23 28 30 29 35 21 25 26 30
Respons / BT / VG 19/6-23 31 33 31 36 23 27 26 30
InFact / BA 9/6-23 31 33 29 36 20 23 23 26
Respons / SV 30/5-23 30 33 31 36 22 25 25 28
Respons / BT 16/5-23 31 34 32 37 21 25 24 28
Norstat / NRK 11/5-23 28 30 28 33 20 25 23 28
InFact / BA 28/4-23 33 36 32 40 18 23 22 27

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / BA 7/8-23 Respons / BT 17/8-23 Respons / BT / VG 24/8-23 Respons / BT 31/8-23
Ap 23,6 18,5 17,5 17,3 16,2 17,5 16,8
Høyre 26,5 26,5 27,1 32,0 32,8 32,0 27,6
Frp 9,4 10,5 10,8 8,1 10,2 7,7 7,5
SV 11,4 10,0 10,4 11,4 9,7 12,5 12,7
Sp 5,4 2,3 4,2 1,5 2,4 2,7 2,5
KrF 3,5 3,4 3,5 3,2 4,2 3,6 4,0
Venstre 5,9 5,0 5,0 6,7 6,2 5,8 7,1
MDG 5,3 5,2 5,5 5,0 6,8 5,2 5,9
Rødt 5,8 4,0 3,9 5,6 5,8 5,7 4,7
Andre 3,2 14,6 12,1 9,2 5,8 7,3 11,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 40,8 40,9 43,6 42,6
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 50,0 53,4 49,1 46,2
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 11,4 12,8 12,1 13,6

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner