Poll of polls

Har velgermassen beveget seg i 2023? – II

illustrasjon

Publisert 28. august 2023. Sist endret 28. august 2023.

1) Vi la søndag 27. august ut kommentar med samme tittel, men med summen av lokale målinger som kilde. Endringene fra årsskiftet til ultimo august var da små.

2) Ser vi på nasjonale målinger om kommunevalg, får vi et noe annet bilde. Tabellen gjelder snitt landsmålinger fra VG (Respons) og TV2 (Kantar).

3) April var første måned med nasjonale målinger om kommunevalg fra VG, derfor april i tabellen. Målingene fra disse kildene i uke 34 er i skrivende stund – mandag 27. august – de ferskeste landsmålingene fra VG og TV2.

4) Ser vi på snittet av landsmålingene fra Kantar og Respons, er det større forskjeller i partienes nivåer fra april til ultimo august, sammenlignet med den flate utviklingen på summen av lokale målinger.

5) Se om dette også tabellen «Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger med spørsmål om kommunevalg hvor hvert institutt veier like mye» på kommuneforsiden på dette nettstedet, med snitt uke for uke i valgkampen.

6) Hvis det også i slutten av neste uke er forskjeller mellom nasjonale og lokale tall, må vi vente til valgnatten med å kåre en «vinner», om det blir nasjonale eller lokale målinger.

7) Oppsummeringen må bli at kildene spriker i spørsmålet om det har vært bevegelser i velgermassen i 2023. Nasjonale målinger antyder så langt større bevegelser enn summen av lokale tall.

Kommunevalget 2023

Landsmålinger iht snitt Respons/VG og Kantar TV2

uke 34 april
Ap 21 22,7
H 25,6 30,1
Frp 12,5 10,1
SV 8,5 6,7
Sp 9,2 7,5
KrF 4,4 3,5
V 4,9 4,1
MDG 4,1 4,7
R 4,4 4,7
Frp+H+KrF+V 47,4 47,8
Ap+Sp+SV+MDG+R 47,2 46,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode