Poll of polls

Har velgermassen beveget seg i 2023?

illustrasjon

Publisert 27. august 2023. Sist endret 27. august 2023.

1) Spørsmålet må (selvsagt) besvares med ja – velgere har beveget seg mellom partiene, velgere har blitt mobilisert og demobilisert mv.

2) Men har netto velgerbevegelser forrykket forholdet mellom partiene fra årsskiftet til i dag?

3) Tabellen viser landstendens iht sum lokale målinger om kommunevalg med vår beregningsmåte per 30. desember 2022 og 26. august 2023 og landstendens gitt lokale målinger publisert fra 10. til 26. august 2023.

4) Forskjellene mellom partiene på disse tidspunktene er små. Nivåene ved årsskiftet er nær nivåene i august.

5) Vi hevder ikke at svaret på spørsmålet er nei, men konstaterer at summen av et tresifret antall lokale målinger ikke synes å ha bekreftet en flytting av større velgermasser mellom partiene så langt i valgåret 2023.

6) Rødt har fire minus i landstendens i lokale målinger i august, men partiet gjør det relativt sett skarpere i mindre og mellomstore kommuner enn i byer som dominerer målingene i august. Fire minus behøver derfor ikke å bli fasiten for Marie Sneve Martinussen og hennes partifeller.

Kommunevalget 2023

«Valgresultatet» iht sum lokale målinger

26.aug.2023 10–26 aug 31.des.2022
Ap 20,7 20,6 21,3
H 28,7 27,7 27,5
Frp 10,9 10,7 10,5
SV 7,4 7,8 7,9
Sp 7,5 7,9 7,1
KrF 4,1 4,2 3,8
V 4,5 4,6 4,9
MDG 4,2 4,3 4,2
R 4,3 3,8 5,4
Frp+H+KrF+V 48,2 47,2 46,7
Ap+Sp+SV+MDG+R 44,1 44,5 45,9
137 kommuner 65 kommuner 45 kommuner
79% «opptalt» 56% «opptalt»

Johan Giertsen

Del på Facebook