Poll of polls

VG: Vedum vokser

illustrasjon

Publisert 22. august 2023. Sist endret 22. august 2023.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap20,5-2,2-1,1
H27,4-1,01,5
Frp12,00,10,7
SV8,60,21,7
Sp9,91,21,7
KrF4,10,60,1
V4,40,6-0,6
MDG4,6-0,40,4
R4,30,50,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalget nasjonalt – Respons for VG – 1.000 spurte – opptatt

16–21 august 2023.

Tusen takk til VG (ved Runa Fjellanger) for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til VG:

VG TV.

VG reportasje tekst.

Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres beregninger og tekst i pkt. 6 flg.

1) Målingen (i parentes landstendens iht 45 målte kommuner i august):

H 27,4 (27,3)

Ap 20,5 (20,7)

Frp 12,0 (10,9)

Sp 9,9 (7,7)

SV 8,6 (8,2)

MDG 4,6 (4,5)

V 4,4 (5,6)

R 4,3 (3,8)

KrF 4,1 (4,1)

INP 1,2

Sentrum 0,4

Pp 0,3

Alliansen 0,3

Kon 0,2

FP/FNB 0,2

Norgesdem 0,1

Lib 0.1

Kystp 0,1

Lokale lister 1,3

2) Lojalitet mot stv 2021 på spørsmål om kommunevalg 16–21 august (Respons/VG 9–14 august):

R 53 (49)

SV 56 (50)

Ap 50 (50)

Sp 51 (35)

V 50 (33)

KrF 68 (66)

H 71 (71)

Frp 63 (63)

MDG 55 (53)

3) Prosentandel av egne 2021-velgere som er ikke sikker («på gjerdet», parentes Respons/VG 9–14 august):

R 21 (15)

SV 12 (10)

Ap 24 (22)

Sp 21 (26)

V 22 (26)

KrF 15 (16)

H 15 (11)

Frp 14 (15)

MDG 20 (19)

4) Velgere under 30 år (parentes Respons/VG 9–14 august), få respondenter, større feilkilder enn barometeret:

SV 12 (9)

Ap 12 (18)

H 30 (28)

Frp 15 (15)

5) Arbeiderpartiet vs Høyre i velger-utveksling iht Respons/VG 16–21 august (parentes samme kilde 9–14 august):

(i) Fra Ap til H: 12 pst av Ap-velgerne i 2021 (12 pst).

(ii) Fra H til Ap: 2 pst av H-velgerne (7 pst).

(iii) Arbeiderpartiets lojalitet og utvekslingen mot Høyre kan langt på vei avgjøre valget i storbyer og andre kommuner der stortingsblokkene står mot hverandre.

6) Arbeiderpartiet og Høyre har størst nedgang med hhv. -2,2 og -1,0 prosentpoeng mot Respons/VG i forrige uke, mens Senterpartiet har størst framgang med +1,2 prosentpoeng.

7) Senterpartiets framgang kommer av en økt lojalitet på 16 prosentpoeng, opp fra 35 til 51. Det fører til at Sps tap til regjeringspartner Ap har sunket med nesten to tredjedeler, mens tapet til Høyre også er ned sammenlignet med forrige Respons-måling fra VG. Vedums tap til Andre-gruppen er også klart ned, mens tapet til Frp er litt opp.

8) Arbeiderpartiets lojalitet er den samme som på forrige måling (50 pst av egne 2021-velgere).

9) Grunnen til Arbeiderpartiets klare tilbakegang er at det kommer langt færre velgere inn fra andre partier, sammenlignet med Respons/VG forrige uke. Dette gjelder ikke bare den klare nedgangen i henting fra Sp, men også fra Høyre, SV og Rødt. Det eneste partiet Ap øker hentingen fra i denne undersøkelsen synes å være MDG. Det ser ut til at nedgangen hadde vært noe større dersom Ap ikke også nesten doblet hentingen av tidligere hjemmesittere for å balansere ut deler av nedgangen i henting fra andre partier.

10) Høyre dobler bruttotapet til Frp, men har også en klar nedgang i tapet til Ap. Med andre ord er Høyres nettohenting fra Ap økt, samtidig som partiets oppslutning synker. Solberg vinner færre velgere fra Venstre (noe vi også har sett tegn på i flere av storbyene), og har færre tidligere hjemmesittere som sier de vil stemme på partiet i dag. Andelen tidligere Høyre-velgere som sitter på gjerdet øker også, fra 11 pst til 15 pst.

11) Høyre er fortsatt eneste parti som ikke har hatt en nasjonal kommunemåling med lojalitet under 70 pst, men de siste fire-fem målingene har Høyre trendet stadig nærmere 70,0. Så får vi se om partiets lojalitet faller under dette nivået.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp