Poll of polls

Kommune- vs stortingsmålinger

illustrasjon

Publisert 20. august 2023. Sist endret 20. august 2023.

1) Vi har mottatt bakgrunnstall for fire landsmålinger i august der samme oppdragsgiver har tatt opp både kommune- og stortingsmåling. Det er to fra Opinion, en fra Respons og en fra Norstat. Tusen takk til redaktører, kommentarer og journalister som stiller dette materialet til rådifghet for pollofpolls.

2) Gabriel Steinsbekk har sammenstilt bakgrunnstallene for disse målingene. Tusen takk til Gabriel som skal krediteres både beregninger og tekst i pkt. 3 flg.

3) Det er Frp, Høyre, Ap og Sp som har størst differanse mellom snittet av de fire kommunemålingene og de fire stortingsmålingene. Frp og H har hhv. 3,1 pp og 3,0 pp høyere oppslutning ved stortingsvalg, mens Ap og Sp har hhv. 1,5 pp og 2,1 pp høyere oppslutning ved kommunevalg.

4) Denne differansen kommer også klart til uttrykk i Fremskrittspartiet, Høyres og Senterpartiets lojalitet. Arbeiderpartiet har tilnærmet lik lojalitet ved begge målingene.

5) Senterpartiet er det eneste partiet som har høyere lojalitet på spørsmål om kommune- enn stortingsvalg.

6) Avstanden i oppslutning mellom H+Frp og Ap+Sp er 19 prosentpoeng ved stortingsvalg og 10 prosentpoeng ved kommunevalg.

7) Ser vi på bruttoovergangene mellom disse partiene, finner vi:

(i) Ap taper 10 pst av egne velgere til Høyre på kommunemålingene, som er klart lavere enn 13 pst på stortingsmålingene. Høyre taper dobbelt så mye brutto til Ap på kommunemålingene. Bytteforholdet mellom disse to partiene er altså klart bedre for Arbeiderpartiet på spørsmål om kommunevalg.

(ii) Senterpartiet vinner brutto flere velgere fra både Ap og Høyre på spørsmål om kommunevalg, men det mest interessante er hvor partiets egne velgere går:

(iii) På kommunemålingene taper Sp klart flere velgere til regjeringspartner Ap (9,2 pst av egne velgere) enn til Høyre (5,8 pst), mens dette er snudd på hodet på stortingsmålingene med et klart større bruttotap til Høyre (11,7 pst) enn Ap (5,5 pst). Om denne trenden fortsetter eller ikke, kan ha stor påvirkning på hvem som kommer seirende ut av ordførerkampen i landets kommuner.

(iv) Sp taper også klart færre velgere til Frp på spørsmål om kommune- enn stortingsvalg.

(v) For Fremskrittspartiet er bruttotapet til Høyre noe høyere på kommunemålingene enn ved spørsmål om stortingsvalg.

(vi) Ser vi på de to partiene som taper flest velgere til Andre-gruppen, nemlig Sp og Frp, er størrelsen på tapet klart størst for Frp på spørsmål om kommunevalg. For Sp er tapet jevnere.

Målinger i august hvor samme institutt har tatt opp både kommune- og stortingsmåling

Snitt kommune Snitt storting
Ap 19,7 18,2
H 28,2 31,3
Frp 9,6 12,7
Sp 8,6 6,5
SV 8,8 8,8
KrF 3,8 3,6
V 3,9 4,2
MDG 5,5 4,1
R 4,7 5,2
Andre 7,1 5,2

Lojalitet kommune Lojalitet storting
Ap 48 50
H 75 83
Frp 60 69
Sp 41 33
SV 63 68
KrF 60 62
V 41 49
MDG 52 59
R 49 63

Brutto kommune Brutto storting
Ap til H 10,0 12,9
H til Ap 2,9 1,5
Sp til Ap 9,2 5,5
Ap til Sp 2,9 1,8
Sp til H 5,8 11,7
H til Sp 1,5 0,2
Frp til H 12,1 10,8
H til Frp 3,9 3,3
Sp til Frp 2,4 5,8
Frp til Sp 0,9 0,0
Sp til Andre 5,2 4,6
Frp til Andre 7,4 5,8

Johan Giertsen

Del på Facebook