Poll of polls

Frp øker mest i Bergen

illustrasjon

Publisert 18. august 2023. Sist endret 18. august 2023.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap16,2-0,8-2,3
H32,8-5,96,3
Frp10,23,0-0,3
SV9,7-3,3-0,3
Sp2,40,20,1
KrF4,20,70,8
V6,21,51,2
MDG6,82,71,6
R5,8-0,41,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – Respons for Bergens Tidende – opptatt 14–16 august 2023 – 800 spurte.

Takk til Bergens Tidende for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres beregninger og tekst i pkt. 3–12.

1) Målingen (Respons/BT/VG i juni):

a. R 5,8 (6,2)

b. SV 9,7 (13,0)

c. MDG 6,8 (4,1)

d. Ap 16,2 (17,0) – Ap 16,2 i Bergen og 16,6 i Oslo to påfølgende dager

e. Sp 2,4 (2,2)

f. V 6,2 (4,7)

g. KrF 4,2 (3,5)

h. H 32,8 (38,7)

i. Frp 10,2 (7,2) – øker mest mot juni

j. INP 2,4 (1,9)

k. FP 0,3 (0,1)

l. Bergenslisten (BL) 1,7 (0,8)

m. H ned 5,9 mot juni.

n. Sum Frp+V+KrF opp 5,2 mot juni.

2) Blokker (Respons/BT/VG i juni):

a. Frp+H+KrF+V: 53,4 (54,1)

b. Ap+SV+R+MDG: 38,5 (40,3)

c. Sp 2,4

d. Fragmentering: INP+BL: 4,1 (2,7)

3) Høyre faller kraftig fordi de henter halvparten så mange velgere fra andre partier som de gjorde i juni (netto 5.000 i august mot netto 11.000 i juni). Partiet har også en svak lojalitetsnedgang på tre prosentpoeng.

4) Høyres svekkede bytteforhold med andre partier kommer tydeligst til uttrykk i at partiet bare vinner halvparten så mange velgere fra Venstre som før sommeren.

5) Høyre har gått fra å hente mye fra Frp i juni (+1.900 velgere) til å tape (-800). Denne «svingen» på 2.700 velgere utgjør i underkant av tre prosentpoeng i oppslutning i Bergen.

6) I tillegg til det forbedrede bytteforholdet mot H vinner Frp også flere velgere fra Senterpartiet og Rødt. Venstre på sin side dobler hentingen fra byrådspartner Ap.

7) MDG dobler lojaliteten fra 36 pst i juni til 71 pst i august. Mange av disse velgerne sa de ville stemme SV i juni, og kan nå se ut til å ha vendt tilbake til MDG.

8) MDGs bruttotap til SV har sunket fra 20 pst til 5 pst. Den økte lojaliteten utgjør alene to prosentpoeng i økt oppslutning for MDG.

9) SV får sin dårligste Bergensmåling siden 2020, noe som først og fremst henger sammen med en klar nedgang i andelen lojale velgere, og klart mindre henting fra MDG.

10) Den direkte overgangen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er klart ned fra 4.800 i Høyres favør i juni til 3.300 i august. Når dette likevel ikke fører til høyere oppslutning for Arbeiderpartiet, er det fordi partiet øker tapet til Venstre og MDG.

11) Tabellen under viser at Høyre er vektet klart ned. Frp er vektet opp. Venstre er partiet som synker mest dersom velgere som ikke stemte sist holdes utenfor beregningen.

12) Uvektet (parentes målingen uten velgere som ikke stemte i 2021):

a. Ap 16,2 (16,2)

b. H 35,9 (32,7)

c. Frp 8,0 (10,3)

d. Sp 2,1 (2,0)

e. SV 8,9 (9,9)

f. KrF 4,0 (4,5)

g. V 6,1 (5,3)

h. MDG 7,1 (6,9)

i. R 6,1 (6,5)

j. BL 1,7 (1,3)

k. INP 2,1 (2,3)

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 17/8-23 29 32 29 36 19 23 23 27
InFact / BA 7/8-23 28 30 29 35 21 25 26 30
Respons / BT / VG 19/6-23 31 33 31 36 23 27 26 30
InFact / BA 9/6-23 31 33 29 36 20 23 23 26
Respons / SV 30/5-23 30 33 31 36 22 25 25 28
Respons / BT 16/5-23 31 34 32 37 21 25 24 28
Norstat / NRK 11/5-23 28 30 28 33 20 25 23 28
InFact / BA 28/4-23 33 36 32 40 18 23 22 27
Respons / BT 25/4-23 30 32 32 37 21 25 26 30
Respons / BT 16/3-23 30 32 30 36 21 25 25 29

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / BA 9/6-23 Respons / BT / VG 19/6-23 InFact / BA 7/8-23 Respons / BT 17/8-23
Ap 23,6 18,5 17,5 17,5 17,0 17,3 16,2
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,6 38,7 32,0 32,8
Frp 9,4 10,5 10,8 9,4 7,2 8,1 10,2
SV 11,4 10,0 10,4 10,4 13,0 11,4 9,7
Sp 5,4 2,3 4,2 1,2 2,2 1,5 2,4
KrF 3,5 3,4 3,5 3,3 3,5 3,2 4,2
Venstre 5,9 5,0 5,0 5,0 4,7 6,7 6,2
MDG 5,3 5,2 5,5 5,6 4,1 5,0 6,8
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,4 6,2 5,6 5,8
Andre 3,2 14,6 12,1 7,5 3,4 9,2 5,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 39,1 42,5 40,8 40,9
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 52,3 54,1 50,0 53,4
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 9,5 10,4 11,4 12,8

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner