Poll of polls

Fire pluss for KrF

illustrasjon

Publisert 9. august 2023. Sist endret 9. august 2023.

1) Landstendens Kristelig Folkeparti i lokale målinger publisert 1–8 august:

Trondheim 4,4

Namsos 7,8

Steinkjer 1,8

Bergen 4,2

Stjørdal 5,0

Kristiansand 4,4

Verdal 1,3

2) KrF er i pluss mot 2019 i tunge kommuner som Trondheim, Bergen og Kristiansand.

3) Omregnes disse målingene til stemmetall forutsatt samme antall godkjente stemmer i kommunene som i 2019, henter KrF 15.131 velgere i august 2023 mot 13.974 i sum disse kommunene i 2019.

4) Dette plusset i stemmetall gir landstendens 4,3 pst for KrF iht sum disse syv kommunene – mot 4,0 som var partiets nasjonale resultat i 2019.

5) Lokale målinger primo august går derfor i samme retning som InFacts nasjonale måling om kommunevalg 9. august med KrF på 4,6 pst (en måling som hadde KrF som oppdragsgiver).

6) Kristiansand veier tungt for Bollestads parti. KrF har nå to påfølgende målinger i sørlandshovedstaden på +12 pst (11,5 i k-19) – 8. august Respons/Fæ.vennen med 12,6 og 9. august med InFact/KRS på 12,1.

7) Omregning av lokale målinger til landstendens vil enkeltvis ha atskillige feilkilder. Erfaringen er derimot at beregning av landstendens gitt en sum av flere lokale målinger ofte gir en god pekepinn. Så blir spørsmålet for KrF om partiet de nærmeste ukene kan forsvare sin løfterike inngang i august.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF