Poll of polls

Nat/KK: Borch og Pollestad ute av Stortinget

illustrasjon

Publisert 7. august 2023. Sist endret 7. august 2023.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap18,80,3-7,5
H31,81,311,4
Frp12,2-1,60,6
SV9,11,11,5
Sp4,9-1,6-8,6
KrF4,31,20,5
V4,8-0,90,2
MDG3,81,0-0,1
R5,6-0,20,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

1) Bare timer etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og landbruks- og matminister Geir Pollestad overtok sine nye kontorer, presenterte Nationen og Klassekampen ettersommerens første nasjonale stortingsmåling med Senterpartiet på 4,9 pst.

2) Brytes denne målingen ned på fylkene, og de nedbrutte tallene svarer til stortingsvalget 2025, får verken Borch eller Pollestad fire nye år på Stortinget.

3) Senterpartiet vinner etter målingen åtte stortingsmandater – distriktsmandater i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland – utjevningsmandater i Akershus, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

4) Borch representerer Troms, og gjenvelges ikke hvis dette blir fasiten.

5) Pollestad er innvalgt fra Rogaland, og vinner heller ikke mandat.

6) Statsråder fra Senterpartiet som iht nedbryting av denne målingen er ute av Stortinget er Mehl (Hedmark), Pollestad (Rogaland), Toppe (Hordaland), Borch (Troms).

7) Lokale målinger om kommunevalg inntil 6. august 2023 nord for Dovre, dvs. i fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I disse fire fylkene har vi målinger i 24 kommuner som leverte 63 pst av stemmene i landsdelen i kommunevalget 2019:

(i) Senterpartiet fikk i forrige valg 17,3 pst av stemmene i disse 24 kommunene. Målingene gir partiet 8,2 pst. Blir dette fasiten, sitter Vedums parti valgnatten igjen med mindre enn halvparten av sin stemmeandel i 2019 i landets fire nordligste fylker.

(ii) Arbeiderpartiet er i et mindre minus nord enn syd for Dovre.

(iii) Høyre er marginalt størst i sum målte kommuner nord for Dovre. Gitt velgerstrukturen i kommunene i nord som ikke er målt og endringene mot 2019 i målte kommuner, er Arbeiderpartiet f.t. favoritt til å bli størst i landsdelen – se landsdelstendensen i tabellen.

(iv) Rødt vokser bare marginalt i nord.

(v) Beregningen forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i k-2019.

(vi) Takk til Jon Aabye for beregningen.

Nord for Dovre – Trøndelag + Nordland + Troms + Finnmark

Sum 24 målte kommuner med 63 pst av landsdelens stemmer i k-2019. Landsdelstendens = k-valget i de fire nordligste fylkene.

2023 % K-2019 % Landstendens Landsdelstendens Nord for Dovre k-19
Ap 69259 23,3 74446 25,0 23,05 25,57 27,49
H 73839 24,8 52023 17,5 28,50 21,23 14,96
Frp 27808 9,3 21268 7,1 10,76 8,26 6,32
SV 31184 10,5 27402 9,2 6,94 9,13 8,02
Sp 24362 8,2 51448 17,3 6,82 10,45 22,06
KrF 5849 2,0 6323 2,1 3,70 2,17 2,35
V 11781 4,0 12353 4,2 3,71 3,12 3,27
MDG 11486 3,9 19145 6,4 4,08 2,84 4,74
R 18233 6,1 17542 5,9 3,93 4,69 4,51
A 23679 8,0 15530 5,2
SUM 297480 297480
Ap+Sp+SV+MDG+R 51,9 63,9
H+Frp+V+KrF 40,1 30,9
Ap+Sp+SV+R 48,1 57,4
H+Frp+V 38,1 28,8
Ap+Sp+SV 42,0 51,5
Ap+SV 33,8 34,2
Ap+Sp 31,5 42,3
H+Frp 34,2 24,6
H+V+KrF 30,7 23,8
SV+R 16,6 15,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp