Poll of polls

Lojalitetspluss for Sp

illustrasjon

Publisert 29. juni 2023. Sist endret 29. juni 2023.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for juni, bygget på snittet av bakgrunnstallene i syv av månedens åtte nasjonale stortingsmålinger. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som gir oss innsyn i dette materialet.

2) Gabriel Steinsbekk har utarbeidet tabellene og teksten. Tusen takk til Gabriel for innsiktsfulle analyser.

3) Høyre har i snittet av målingene som inngår i samlematrisen størst nedgang for andre måned på rad, i juni med -0,5 prosentpoeng. Ingen partier har større framgang enn 0,2 prosentpoeng. Vi ser med andre ord relativt små endringer på stortingsmålingene i den siste ordinære måneden før kommunevalgkampen går i gang for fullt.

4) Høyre styrker faktisk lojaliteten ørlite fra forrige måned. Grunnen til partiets nedgang er mindre nettohenting fra andre partier og da først og fremst fra Ap, Frp og Sp. Partiet er fortsatt overrepresentert blant de tidligere hjemmesitterne, og synker i underkant av ett prosentpoeng i oppslutning dersom disse holdes utenfor.

5) Senterpartiet øker lojaliteten mest med i overkant av tre prosentpoeng. I tillegg taper Vedum 13.000 velgere færre til andre partier i juni enn i mai. Mindre tap til Frp og Høyre står for mesteparten av denne nedgangen.

6) At Senterpartiets oppslutning likevel ikke stiger med mer enn 0,1 prosentpoeng, skyldes at hentingen av velgere fra hjemmesittergruppen er enda dårligere enn i mai. Holdes disse velgerne utenfor, stiger Senterpartiets oppslutning med 0,7 prosentpoeng.

7) SV har den største nedgangen i lojalitet med fire prosentpoeng, som også fører til den nest største nedgangen i oppslutning denne måneden (-0,4 pp). Nesten alle disse velgerne setter seg på gjerdet. I tillegg vinner Bergstøs parti noe færre velgere fra MDG.

8) Partier i Andre-gruppen har hatt framgang i mange kommune- og fylkesvalgsmålinger i juni. På stortingsmålingene har endringene vært betydlige mindre, men Frps nettotap til Andre har økt med 9.000 velgere i juni.

9) Ser vi på nettoovergangene mellom blokkene, har denne sunket fra 215.000 i de borgerlige partienes favør i mai til 203.000 i juni. Det er regjeringspartienes lavere tap samlet sett til Høyre og Frp som forklarer hele denne nedgangen.

Snitt av syv målinger i juni der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,7
H 31,3
Frp 12,5
Sp 6,2
SV 8,1
KrF 3,7
V 4,5
MDG 3,6
R 6,0

Lojalitet mot stv 2021

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 52,8 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 85,3 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 69,0 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 38,5 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 61,9 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 69,1 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 55,0 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 56,3 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 70,4 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 52,8 1,0 1,0 5,1 6,1 2,6 1,8 4,2 4,7 0,0 8,5
H 11,5 85,3 10,5 13,5 2,7 8,1 23,4 7,1 2,2 3,1 14,0
Frp 1,5 4,5 69,0 4,6 1,4 1,6 0,3 0,6 0,3 8,6 7,1
Sp 1,2 0,2 0,2 38,5 0,4 1,8 0,3 0,0 0,0 1,7 0,6
SV 3,9 0,0 0,0 1,6 61,9 0,0 0,8 6,0 7,4 0,0 4,1
KrF 0,2 0,3 0,5 0,6 0,0 69,1 0,7 2,2 0,3 6,4 1,5
V 1,4 0,7 0,8 1,0 2,5 1,5 55,0 4,4 1,6 0,4 1,8
MDG 1,0 0,0 0,2 0,1 3,5 0,0 1,6 56,3 1,2 0,4 1,5
R 2,5 0,3 0,1 3,3 5,5 0,5 1,9 1,5 70,4 1,8 2,6
Andre 1,2 0,8 9,4 4,9 0,1 1,6 0,3 0,7 1,6 58,0 2,9
Gjerdesittere 22,9 6,6 8,3 27,1 15,8 13,3 14,1 17,2 10,5 19,6 55,5

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 84 000 8 000 -11 000 17 000 -2 000 9 000 3 000 13 000 10 000
H -84 000 -9 000 -53 000 -6 000 -7 000 -28 000 -8 000 -1 000 1 000
Frp -8 000 9 000 -18 000 -3 000 0 2 000 0 0 23 000
Sp 11 000 53 000 18 000 5 000 0 4 000 0 13 000 18 000
SV -17 000 6 000 3 000 -5 000 0 5 000 1 000 2 000 0
KrF 2 000 7 000 0 0 0 1 000 -3 000 0 -5 000
V -9 000 28 000 -2 000 -4 000 -5 000 -1 000 -3 000 0 0
MDG -3 000 8 000 0 0 -1 000 3 000 3 000 0 0
R -13 000 1 000 0 -13 000 -2 000 0 0 0 0
Andre -10 000 -1 000 -23 000 -18 000 0 5 000 0 0 0
Gjerdesittere -179 000 -40 000 -29 000 -109 000 -36 000 -15 000 -19 000 -20 000 -15 000 -21 000
Stemte ikke sist 77 000 127 000 64 000 5 000 37 000 14 000 16 000 14 000 23 000 26 000
Total -233 000 282 000 30 000 -226 000 6 000 -3 000 -7 000 -16 000 35 000 52 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 152 000
Til/Fra Frp 29 000
Til/Fra KrF 1 000
Til/Fra V 21 000
SUM 203 000
Til/Fra Ap -99 000
Til/Fra Sp -75 000
Til/Fra SV -14 000
Til/Fra MDG -14 000
Til/Fra R -1 000
SUM -203 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr pluss for brgl

jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -84 000 -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -99 000 -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jun.23 Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -11 000 -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Netto overganger fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 131 000 131 000 138 000 163 000 130 000 133 000 151 000 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 102 000 109 000 125 000 132 000 120 000 104 000 124 000 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 122 000 135 000 131 000 128 000 132 000 115 000 148 000 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 104 000 91 000 107 000 96 000 125 000 108 000 105 000 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp