Poll of polls

Bergen: Går Venstre til venstre eller høyre?

illustrasjon

Publisert 20. juni 2023. Sist endret 20. juni 2023.

Fakta om målingen
Respons for BT / VG.
OEEV
Ap17,00,0-1,5
H38,70,812,2
Frp7,20,1-3,3
SV13,01,23,0
Sp2,20,7-0,1
KrF3,5-0,50,1
V4,70,2-0,3
MDG4,1-1,6-1,1
R6,2-0,12,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende og Verdens Gang – 19. juni 2023. Respons vekter Bergen mot stv 2021.

Vi viser til:

BTs reportasje.

BTs kommentar.

VGs reportasje.

Takk til BT for hyggelig kontakt og innsyn i bakgrunnstall.

Bergen styres parlamentarisk av et byråd utgått fra Arbeiderpartiet og Venstre. Ap har byrådslederen (Rune Bakervik).

1) Målingen (Bergen bystyre 67 representanter):

a. R 6,2 (4)

b. SV 13,0 (9)

c. MDG 4,1 (3)

d. Ap 17,0 (12)

e. Sp 2,2 (2)

f. V 4,7 (3)

g. KrF 3,5 (2)

h. H 38,7 (26)

i. Frp 7,2 (5)

j. Bergenslisten 0,8

k. INP 1,9 (1)

l. Konservativt 0,6

m. Folkets Parti 0,1

2) Blokker av partier:

a. Ap+V (byrådet): 15 – mindretall

b. Frp+H+KrF: 33 – mindretall

c. Frp+H+KrF+V: 36 – flertall

d. Ap+Sp+SV+MDG+R+V: 33 – mindretall

e. INP: 1

3) Vinner Frp+H+KrF flertall, blir Høyres Christine Meyer byrådsleder.

4) Vinner disse ikke flertall, kan Venstre avgjøre om det blir maktskifte. Venstres frontfigur i Bergen, byråd Per-Arne Larsen, sier til VG at «Venstre og Ap har begge sagt at vi er hverandres førstevalg i byrådet».

5) Venstres nøkkelrolle gjør det aktuelt å se på partiets velgerstruktur i landets nest største by:

a. Respons/BT/VG juni 2023: Av 42 respondenter som sa til Respons at de stemte Venstre i 2021, var 18 lojale (42 pst) – 16 sa at de vil stemme Høyre «hvis kommunevalg i morgen» (39 pst av V-velgerne) – 1 vil stemme Rødt (2 pst av V-velgerne) – 7 er «ikke sikker» (17 pst av V-velgerne).

b. Venstre hentet i juni 1 pst av SV- og Ap-velgerne i Bergen i 2021 – 0,4 pst av H-velgerne – 2 pst av Frp-velgerne – 6 pst av MDG- velgerne – 6 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2021.

c. Respons/BT mai 2023: Av 49 respondenter som sa til Respons at de stemte Venstre i 2021, var 23 lojale (47 pst) – 19 sa at de vil stemme Høyre «hvis kommunevalg i morgen» (38 pst av V-velgerne) – 1 vil stemme Rødt (2 pst av V-velgerne) – 1 ville stemme Bergenslisten (2 pst av V-velgerne) – 5 var «ikke sikker» (11 pst av V-velgerne).

d. V hentet i mai 1 pst av SV- og Ap- og H-velgerne – 4 pst av MDG-velgerne – 5 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2021.

e. Venstres problemer er det vanlige; lav lojalitet og høy lekkasje til Høyre.

6) Lojalitet mot stv 2021 iht Respons/BT/VG i juni (Respons/BT i mai):

a. R 67 (55)

b. SV 63 (57)

c. Ap 40 (47)

d. Sp 32 (21)

e. V 42 (47)

f. KrF 71 (72)

g. H 77 (80)

h. Frp 52 (46)

i. MDG 36 (70)

j. Arbeiderpartiet må løfte lojaliteten betydelig om partiet skal få et valg i Bergen som svarer til ambisjonene.

7) Prosentandel av partienes 2021-velgere som svarte «ikke sikker» da Respons ringte for BT/VG i juni (Respons/BT i mai):

a. R 13 (16)

b. SV 14 (23)

c. Ap 36 (27)

d. Sp 37 (34)

e. V 17 (11)

f. KrF 12 (12)

g. H 13 (12)

h. Frp 15 (23)

i. MDG 18 (16)

j. Usikkerheten blant Arbeiderpartiets 2021-velgere har ikke gått ned fra mai til juni.

8) Gabriel Steinsbekks merknader i pkt 9–17. Tusen takk til Gabriel for observasjoner, beregninger og tekst:

9) Sammenlignet med forrige BT-måling, har SV størst framgang (+1,2 pp) og MDG størst nedgang (-1,6 pp).

10) SVs framgang kommer av økt lojalitet og klart større henting fra Rødt i juni enn i mai. I tillegg øker hentingen av tidligere MDG-velgere. Dersom velgere som ikke stemte sist holdes utenfor, øker faktisk SVs oppslutning med 0,2 prosentpoeng, noe som er sjeldent for partiet.

11) MDGs nedgang kommer av en halvering av lojaliteten fra 70 pst i mai til 36 pst i juni. Tapet til SV øker fra brutto 0 til 20 pst, mens tapet til Ap brutto dobles. MDG taper brutto 32 pst av egne 2021-velgere til SV+Ap+R og brutto 15 pst til H+V+Frp. Dersom velgerne som ikke stemte i 2021 holdes utenfor, synker partiets oppslutning med 0,5 prosentpoeng.

12) Høyre får sin beste måling siden vinteren 2015, og det med relativt lav lojalitet på 77 pst (til Høyre å være). Dette er mulig fordi partiet brutto vinner 15 pst av Aps velgere, 18 pst av Frps velgere, 11 pst av KrFs velgere, 9 pst av Sps velgere, og hele 39 pst (!) av Venstres velgere.

13) Høyre er i tillegg overrepresentert i hentingen av hjemmesittere. Oppslutningen til partiet synker med 1,1 prosentpoeng dersom denne gruppen holdes utenfor.

14) Selv om Høyres måles til et slikt rekordnivå, er det ikke gitt av Christine Meyer blir byrådsleder. H+Frp+KrF (partiene som har pekt på Meyer så langt) vinner 33 mandater, partiene som med ulike konstellasjoner har blitt enig om budsjettet de foregående tre årene (Ap+V+SV+MDG+R+Sp) vinner 33 mandater, mens INP vinner ett mandat og er i et slikt scenario på vippen.

15) Lojalitetssnitt (Respons for BT/VG og InFact for BA, begge i juni):

a. Ap: 45

b. H: 74

c. Frp: 56

d. Sp: 25

e. SV: 60

f. KrF: 66

g. V: 41

h. MDG: 44

i. R: 58

16) Høyre er vektet klart ned fra et voldsomt råtall på 42,9 pst. Frp er som vanlig vektet mest opp.

17) Respons/BT/VG i juni uvektete råtall (parentes målingen minus respondentene som ikke stemte i stv 2021):

a. Ap 17,4 (16,4)

b. H 42,9 (37,6)

c. Frp 5,9 (7,5)

d. Sp 1,9 (2,4)

e. SV 12,1 (13,2)

f. KrF 2,6 (3,8)

g. V 4,8 (4,4)

h. MDG 4,0 (3,6)

i. R 5,2 (6,3)

j. FP 0,2 (0,1)

k. BL 0,9 (0,8)

l. INP 1,7 (2,1)

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT / VG 19/6-23 31 33 31 36 23 27 26 30
InFact / BA 9/6-23 31 33 29 36 20 23 23 26
Respons / SV 30/5-23 30 33 31 36 22 25 25 28
Respons / BT 16/5-23 31 34 32 37 21 25 24 28
Norstat / NRK 11/5-23 28 30 28 33 20 25 23 28
InFact / BA 28/4-23 33 36 32 40 18 23 22 27
Respons / BT 25/4-23 30 32 32 37 21 25 26 30
Respons / BT 16/3-23 30 32 30 36 21 25 25 29
Respons / BT 20/2-23 29 32 31 35 20 25 23 28
InFact / BA 10/2-23 33 35 30 39 19 23 23 27

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 16/5-23 Respons / SV 30/5-23 InFact / BA 9/6-23 Respons / BT / VG 19/6-23
Ap 23,6 18,5 17,5 17,0 16,8 17,5 17,0
Høyre 26,5 26,5 27,1 37,9 37,2 34,6 38,7
Frp 9,4 10,5 10,8 7,1 7,3 9,4 7,2
SV 11,4 10,0 10,4 11,8 14,0 10,4 13,0
Sp 5,4 2,3 4,2 1,5 2,1 1,2 2,2
KrF 3,5 3,4 3,5 4,0 3,9 3,3 3,5
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,5 4,7 5,0 4,7
MDG 5,3 5,2 5,5 5,7 4,7 5,6 4,1
Rødt 5,8 4,0 3,9 6,3 4,4 4,4 6,2
Andre 3,2 14,6 12,1 4,2 4,9 7,5 3,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 42,3 42,0 39,1 42,5
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 53,5 53,1 52,3 54,1
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 10,0 10,7 9,5 10,4

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner