Poll of polls

Ap+H relativt sterkest nord for Dovre

illustrasjon

Publisert 18. juni 2023. Sist endret 18. juni 2023.

1) Sum oppslutning nord for Dovre (Trøndelag og Nord-Norge) iht lokale målinger om kommunevalg så langt i 2023 (sum disse målte kommunene i kvlg 2019), hvis kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019:

a. Ap 22,4 (24,6)

b. H 27,5 (17,9)

c. Frp 10,1 (7,4)

d. SV 10,0 (9,8)

e. Sp 7,4 (15,8)

f. KrF 2,0 (2,1)

g. V 4,3 (4,2)

h. MDG 4,4 (7,1)

i. Rødt 7,3 (6,2)

j. Andre 4,7 (5,0)

k. Ap+Sp+SV+MDG+R: 51,4 (63,4)

l. Frp+H+KrF+V: 43,9 (31,6)

m. Beregningen bygger på målinger pr. 18. juni 2023 i kommuner nord for Dovre som samlet leverte 258.468 stemmer i k-19.

2) Landstendens iht sum målte kommuner nord for Dovre:

a. Ap 22,5

b. H 30,8

c. Frp 11,3

d. SV 6,3

e. Sp 6,7

f. KrF 3,8

g. V 4,0

h. MDG 4,2

i. R 4,4

j. Både Arbeiderpartiet og Høyre er relativt sett marginalt bedre nord enn syd for Dovre.

3) Sum oppslutning syd for Dovre (syd for Trøndelag) iht lokale målinger om kommunevalg så langt i 2023 (sum disse målte kommunene i kvlg 2019), hvis kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019:

a. Ap 19,6 (23,2)

b. H 33,6 (22,5)

c. Frp 10,7 (8,6)

d. SV 7,0 (6,0)

e. Sp 4,3 (9,0)

f. KrF 3,7 (3,9)

g. V 4,3 (4,3)

h. MDG 5,8 (8,6)

i. R 4,9 (4,1)

j. Andre 6,2 (9,9)

k. Beregningen bygger på målinger pr. 18. juni 2023 i kommuner syd for Dovre som samlet leverte 1.625.605 stemmer i k-19.

4) Landstendens iht sum målte kommuner syd for Dovre:

a. Ap 20,9

b. H 30,0

c. Frp 10,2

d. SV 7,1

e. Sp 6,9

f. KrF 3,8

g. V 3,9

h. MDG 4,6

i. R 4,5

j. Ap+Sp+SV+MDG+R: 41,5 (50,8)

k. Frp+H+KrF+V: 52,2 (39,3)

5) Landstendens iht alle målte kommuner som samlet leverte 70 pst av stemmene i k-19:

a. Ap 21,1

b. H 30,1

c. Frp 10,3

d. SV 6,9

e. Sp 6,9

f. KrF 3,8

g. V 3,9

h. MDG 4,6

i. R 4,4

6) Senterpartiet har relativt sett lavest fall i kommuner med færre enn 10.000 innbyggere. Landstendensen for Sp er der knapt 10 pst. Skulle Sp i sum f.t. umålte kommuner få en landstendens på 10 pst, blir resultatet nasjonalt ca 8,5 for Vedum. Sp fikk 14,4 i k-2019 og 8,5 i k-2015 og 6,7 i k-2011.

7) Landstendens fylkestingsvalget iht målinger i 13 av 15 fylker som samlet leverte 91 pst av stemmene i F-19 (vi mangler bare Troms og Agder):

a. Ap 19,3

b. H 30,9

c. Frp 11,7

d. SV 7,9

e. Sp 7,7

f. KrF 3,8

g. V 3,9

h. MDG 4,5

i. R 6,0

8) Vi minner om at landstendens iht lokale målinger (både kommunestyre- og fylkestingsvalget) må leses med varsomhet; særlig i lys av målingers feilmarginer, og at målingene er tatt opp til ulik tid.

9) Jon Aabyes manuelle beregning av landstendens, som denne kommentaren bygger på, tar med alle lokale og fylkesvise målinger, også med partier som oppdragsgivere. Den elektroniske beregningen på nettsidene («poll of polls kommunestyrevalget» og «poll of polls fylkestingsvalget») bygger bare på målinger med medier som oppdragsgivere.

10) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg så langt i juni 2023 (snitt nasjonale målinger om kommunevalg fra de samme kildene i mai 2023) – bygget på målinger fra Opinion/ABC/Altinget og Norstat/NRK/Aftp og Kantar/TV2 og Respons/VG:

a. Ap 20,9 (21,4)

b. H 29,2 (29,2)

c. Frp 9,6 (9,0)

d. SV 6,4 (7,6)

e. Sp 9,3 (9,1)

f. KrF 3,5 (3,8)

g. V 4,4 (4,5)

h. MDG 5,1 (5,0)

i. R 5,1 (3,8)

j. Andre 6,6 (6,0) – fragmentering

11) Snitt nasjonale målinger for blokkene i juni 2023 (kvlg 2019):

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 46,7 (55,9)

b. Frp+H+KrF+V: 46,6 (36,2)

12) Eneste nasjonale måling om fylkestingsvalget i juni 2023; kilde Norfakta for Nationen, Klassekampen og Marthinsen (målingen fra samme kilde mai 2023):

a. Ap 20,2 (21,6)

b. H 30,7 (30,4)

c. Frp 11,0 (11,5)

d. SV 7,2 (7,6)

e. Sp 9,4 (8,5)

f. KrF 3,8 (3,9)

g. V 3,5 (3,1)

h. MDG 3,4 (4,4)

i. R 5,7 (3,9)

13) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H